Kohtaamistaiteen  ohjaajakoulutus
Täydennyskoulutus

Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutus®

Kohtaamistaiteen  ohjaajakoulutus

Kohtaamistaiteen® ohjaajakoulutus

Haku on auki!

Kohtaamistaide® on Japanissa kehitetty strukturoitu, hyvinvointia, toiminta- ja työkykyä tukeva, kuntouttava ja ennaltaehkäisevä työmenetelmä, jossa ihminen nähdään arvokkaana ja ainutkertaisena yhteisönsä jäsenenä. Keskeistä tavoitteellisessa ryhmämuotoisessa kuvataidetyöskentelyssä on moniaistisuus, havainnointi, kokeminen, kohtaaminen, yllätyksellisyys, ilo ja arvostus.