Hyppää pääsisältöön
Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutus

Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutus®

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

15 opintopistettä

Toteutusaika

18.1.2024-25.10.2024

Hakuaika

11.8.2023-4.1.2024

Hinta

2400 € (sis. alv) maksu neljässä erässä

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Kulttuuri ja kielet
Terveys ja hyvinvointi
Yhteiskunta

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Kohtaamistaiteen® ohjaajakoulutus

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut opiskelija valmistuu Kohtaamistaiteen®-ohjaajaksi ja saa käyttää Kohtaamistaidetta® välineenä omassa työssään asiakkaidensa kanssa.

Kohtaamistaide® on Japanissa kehitetty strukturoitu, hyvinvointia, toiminta- ja työkykyä tukeva, kuntouttava ja ennaltaehkäisevä työmenetelmä, jossa ihminen nähdään arvokkaana ja ainutkertaisena yhteisönsä jäsenenä. Keskeistä tavoitteellisessa ryhmämuotoisessa kuvataidetyöskentelyssä on moniaistisuus, havainnointi, kokeminen, kohtaaminen, yllätyksellisyys, ilo ja arvostus.

Koulutuksessa syvennymme Kohtaamistaiteen® teoriaan ja keskeisiin periaatteisiin sekä harjoitamme sen käytännön toteutusta taidepajojen, ryhmäprosessien ja harjoittelun kautta.

Kenelle Kohtaamistaiteen® koulutus sopii?

Koulutus sopii erityisesti sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen, sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvoinnin asiantuntijoille. Koulutuksen hakuvaatimuksena on soveltuva opisto- tai korkeakoulutasoinen tutkinto. Kurssille otetaan enintään 20 osallistujaa

Kohtaamistaiteen® ohjaajakoulutuksen sisältö:

 • Kohtaamistaiteen® ja Clinical Artin® filosofinen ja teoreettinen perusta
 • Keskeiset periaatteet, toimintaympäristöt ja taidemenetelmiin perehtyminen
 • Ryhmäprosessin ja taidepajojen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Vuorovaikutuksen ja arvostavan kohtaamisen tukeminen asiakastilanteissa
 • Ilon, positiivisen stressin sekä valintojen tekemisen tuki

Kohtaamistaiteen® ohjaajakoulutuksen ohjelma:

Kohtaamistaiteen® perusteet, 5 opintopistettä

 • Orientaatio kohtaamistaiteen® opintoihin 
 • Kohtaamistaiteen® perusperiaatteet 
 • Kohtaamistaiteen® pätevyys ja toimintaympäristöt 

Kohtaamistaiteen® ohjaajuus, 10 opintopistettä

 • Orientaatio ohjaajuuteen 
 • Ohjauksen suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja struktuuri 
 • Arvioinnin suunnittelu ja toteutus sekä tarvittavat luvat 
 • Omien ryhmien ensimmäisten kertojen suunnitelmat 
 • Työnohjaus omien ryhmien ohjaamiseen liittyen 
 • Työnohjaus omien ryhmien ohjaamiseen liittyen 
 • Kokemusten jakaminen omien ryhmien ohjaamisesta 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähiopetusjaksoja, itsenäistä opiskelua sekä oppimispäiväkirjatyöskentelyä. Lisäksi koulutukseen sisältyy yhden kohtaamistaiteen ryhmän ohjausharjoittelu.

Opiskelija dokumentoi ja raportoi sekä arvioi ohjausharjoittelun. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut opiskelija valmistuu Kohtaamistaiteen®-ohjaajaksi ja saa käyttää Kohtaamistaidetta® välineenä omassa työssään asiakkaidensa kanssa.

Toteutuakseen kurssilla tulee olla vähintään 15 osallistujaa.

Kouluttajana toimii Tuija Widén, AmO

Koulutuksen hinta on 2400 € (sis. alv) / osallistuja

"Kohtaamistaiteen® opiskelu tuo iloa ja itsetuntemusta"

"Ensimmäiset Kohtaamistaiteen® ohjaajat valmistuivat Tampereen ammattikorkeakoulusta"

Tervetuloa mukaan oppimisen jatkoille

Tree – Jatkuvan oppimisen palveluiden täydennyskoulutuksissa opiskelu on niin kivaa, että siihen voi jäädä koukkuun.