nainen
Täydennyskoulutus

Kehity johtajana

nainen

Onnistu ja auta onnistumaan

Itsetuntemus - johtamisen perusta

Itsen ja muiden johtaminen on taitolaji, jossa voi kehittyä koko uran ajan. Tutkimusten mukaan hyvä itsetuntemus ja mm. taito pitää huolta omasta toimintakyvystä ja palautumisesta ovat jopa tärkeämpiä kuin persoonallisuus tai ulospäinsuuntautuneisuus.

Valmennus tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä kollegoiden kanssa johtajuuden ytimen äärelle. Pysähtyminen muun muassa tukee johtamisen vaikuttavuutta ja hyvinvointia työssä.

Koulutus soveltuu EMBA-valinnaisiin opintoihin.

Miten Kangasalan kaupunki on uudistanut organisaatiotaan ja palvelutapojaan? Kangasalan kehitystyö lähti liikkeelle organisaatiouudistuksesta, jonka keskeinen tavoite oli kuntapalvelujen taloudellisuuden ja tehokkuuden kehittäminen. Alkuvaiheessa Kangasala etsi kumppania, jonka avulla niin johtoa ja esimiehiä kuin myös henkilöstöä voitaisiin tukea muutoksen pyörteissä.
Muutostukea ja -valmennusta uudistuvalle Kangasalle
Coaching tarjoaa johtajalle mahdollisuuden pysähtyä oman johtajuuden ja johtamistilanteiden äärelle. Samalla tietoisuus omista vahvuuksista ja voimavaroista lisääntyy, mikä tukee paitsi tuloksellisuutta myös palautumista ja hyvinvointia.
Coaching - paikka pysähtyä ja ajatella ääneen