Hymyilevä mies osoittaa fläppitaululta jotain ryhmälle
Täydennyskoulutus

JOKO-johtamiskoulutusohjelma Porissa

Hymyilevä mies osoittaa fläppitaululta jotain ryhmälle

Vahvista johtamisosaamistasi!

Haluatko vahvistaa esimiestaitojasi johtamiskoulutuksessa, joka kehittää strategista ajattelua sekä täydentää liikkeenjohdollisia tietoja ja taitoja?

Ohjelmakokonaisuus

  • haastaa rohkeaan ajatteluun ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun
  • laajentaa johtamisessa ja tiimityöskentelyssä tarvittavaa kokonaisnäkemystä yli toimialarajojen
  • antaa valmiuksia organisaation ja oman työn uudistamiseen ja strategiseen kehittämiseen
  • kehittää itsetuntemusta ja omaa persoonallista tyyliä toimia esimiehenä
  • antaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja kokemusten vaihtoon muiden osallistujien ja asiantuntijoiden kanssa.