Hyppää pääsisältöön

Industrial sales 2.0

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

8 kuukautta

Toteutusaika

19.9.2024-11.4.2025

Hinta

3850 € / osallistuja (+ alv 24 %)

Kaupunki

Tampere

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Liiketalous ja media

Opetuksessa käytettävät kielet

englanti

Koulutusala

Johtaminen, hallinto ja talous
Tekniikka ja luonnontieteet

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Uutta kasvua myyntiosaamisen kehittämisestä!

Asiakkaiden ostokäyttäytymisen lisäksi myös myynti on muuttunut. Miten modernia myyntiä pitäisi tehdä? Kehitä myyntiosaamista yrityksessä ja tule oppimaan tuotteiden ja palveluiden nykyaikaisesta myynnistä!

Suomalaisten yritysten valmistavat tuotteet ovat laadukkaita ja arvostettuja. Monet yritykset kuitenkin kompastuvat myyntiosaamisen puuttumiseen. Industrial sales 2.0 -koulutuksen tavoitteena on kehittää yritysten myyntiä ja lisätä aitoa kilpailuetua ja vientiä kansainvälisillä markkinoilla.  

Koulutus sopii valmistavan teollisuuden työyhteisöille ja tiimeille. Koulutus koostu yhteisistä moduuleista ja yrityskohtaisesta skenaariotyöpajasta. Osallistujat tekevät koulutuksen harjoitustyöt omiin työnanatajayrityksiinsä. 

Koulutuksen kesto on 8 kuukautta (kesä-ja heinäkuu ei opetusta) ja siihen kuuluu 16 lähipäivää. Koulutus päättyy valmistujaisjuhlallisuuksiin, jossa osallistujille jaetaan osallistumisdiplomit.

Koulutuksen tavoitteet: 

 • Kehittää myynnistänne aito kilpailuetu kansainvälisillä markkinoilla
 • Jalostaa myyntijoukkueenne kyvykkyyttä yksilöinä ja tiimin tasolla 
 • Nostaa myynnin arvostusta yrityksessänne
 • Motivoida päteviä osaajia hakeutumaan tiimiinne tarjoamalla kovatasoista jatkokoulutusta 
 • Kasvattaa yritysten vientiä 
 • Raikastaa ja monipuolistaa valmistavasta teollisuudesta syntyvää mielikuvaa 

Koulutuksen sisältö:  

 • Myyntijohdon ja myynnin valmennukset: 1–2 työpäivää kuukaudessa
  • Talouden ydinkysymykset: tilinpäätösanalyysi, tunnusluvut ja katelaskelmat, toimialakohtaiset erityispiirteet
  •  Myynnin ja asiakassuhteiden johtaminen, datalla johdettu myynti
  • Kansainvälinen myynti ja markkinointi, B2B-myynti
 • Yrityskohtaiset kehittämistehtävät 
 • Tiedonvälitys ja esitystavat
 • Neuvottelutaidot
 • Kulttuurierot työelämässä

Opetus tapahtuu englanniksi.

Olemme suunnitelleet koulutuksen yhteistyössä Kauppakamarin teollisuusvaliokunnan kanssa.  

Myynti muuttuu meilläkin koko ajan, esimerkiksi tiimimyyntimäisyys eri asiantuntijoiden välillä vahvistuu ja sukupolvenvaihdoksen myötä mukaan tulee uusia myyjiä. Tarvitsemme uudenlaisia keinoja siihen, miten hiljaista tietoa siirretään ja myyjiä vertaissparrataan digitaalisilla välineillä, vaikkapa video-oppimisen kautta. Toivomme, että koulutuksen myötä saamme nopeammin uudenlaista myyntivoimaa hyödyksi asiakkaillemme.

– Tampereen Tiivisteteollisuus Oy:n toimitusjohtaja Aleksi Arpiainen. Yrityksestä osallistuu Industrial Sales 2.0 -koulutukseen kaksi henkilöä.

Nykyaikaiseen myyntityöhön tarvitaan valmennusta

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Meillä pääset kasvamaan tavalla, joka pohjautuu aina ajankohtaiseen tutkittuun tietoon ja todellisen elämän näyttöön.