Aktiivisuusranneke
Tutkinto-ohjelma

Hyvinvointiteknologian ylempi tutkinto-ohjelma (Insinööri ylempi AMK)

Aktiivisuusranneke

Hyvinvointi- ja terveysteknologian monialaiseksi osaajaksi

Hyvinvointiteknologian opinnoissa yhdistyvät, nimensä mukaisesti, hyvinvointi ja teknologia.

Ihmisen hyvinvointia ja terveyttä voidaan ylläpitää ja edistää teknologisten ratkaisujen avulla. Hyvinvointiteknologian ylempi tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet alan asiantuntija- ja kehittäjätehtäviin. Kehityt osaajaksi hyvinvointi- ja terveysteknologisten tuotteiden ja palveluiden innovoinnin ja kehittämisen parissa. Lisäksi opit työelämän kannalta tärkeitä projektinhallintataitoja.

Hyvinvointiteknologian ylemmän tutkinto-ohjelman tärkeimpänä tavoitteena on antaa sinulle valmiudet vastata työelämän muutoksiin ja vaatimuksiin. Opinnoissa painotetaan erityisesti kehittyvien teknologioiden ja palveluiden asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä.

Tutkintonimikkeesi voi aiempien opintojesi mukaan olla bioanalyytikko (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), röntgenhoitaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), insinööri (ylempi AMK) tai tradenomi (ylempi AMK).

Tutkintonimike

Insinööri (ylempi AMK)

Koulutustyyppi

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

1 vuosi

Koulutuksen laajuus

60 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Osaamistavoitteet

Hyvinvointiteknologian ylempi tutkinto-ohjelma antaa valmiudet hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan asiantuntijan ja kehittäjän tehtäviin. Opit projektinhallintataitoja ja kehityt osaajaksi hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan tuotteiden ja palveluiden innovointiin ja kehittämiseen.

Koulutuksen lähtökohtina ovat työelämän muutokset ja vaatimukset. Ne edellyttävät, että kehittyvien teknologioiden ja palveluiden on oltava asiakas- ja käyttäjälähtöisiä.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetus toteutetaan pääsääntöisesti suomeksi.

Koulutuksen sisältö

Hyvinvointiteknologian opinnoissa yhdistyvät, nimensä mukaisesti, hyvinvointi ja teknologia. Ihmisen hyvinvointia ja terveyttä voidaan ylläpitää ja edistää hyödyntämällä teknologisia ratkaisuja ja edelleen luoda pohjaa uusille hyvinvointia lisääville sovelluksille.

Koulutuksessa keskeisiä syventäviä ammattiopintoja ovat

 • projektitoiminta sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden toiminnan kehittämisessä ja muutosten toteuttamisessa
 • terveydenhuollon laitteiden ja ohjelmistojen suunnittelu, markkinoille saattaminen ja käyttöönotto
 • asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut ja sovellusten suunnittelu
 • terveysteknologiatuotteiden ja palveluiden hankinnat ja kilpailutus
 • Health Information Systems
 • data-analytiikka ja tekoäly terveydenhuollossa

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Hyvinvointiteknologian ylemmässä tutkinto-ohjelmassa ei ole opintosuuntavaihtoehtoja. Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS).

  Opintojen rakenne

  Opinnot koostuvat opinnäytetyönä (30 op) tehtävästä hyvinvointiteknologia-alaan liittyvästä tutkimuksellisesta kehittämistehtävästä, syventävistä ammattiopinnoista (25 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op).

  Syventävissä ammattiopinnoissa kartutat tietojasi ja taitojasi hyvinvointi- ja terveysteknologioihin sekä näihin liittyviin palveluihin. Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennät osaamistasi kehittämistehtäväsi tai ammatillisten erityistarpeidesi mukaisesti.

  Lähiopetusta järjestetään kahtena päivänä (torstai-ilta ja perjantaipäivä) noin kahden viikon välein lukukausien aikana.

  Opinnäytetyö

  Opinnäytetyö (30 op) on työelämälähtöinen, tutkimuksellinen kehittämistehtävä. Teet opinnäytetyön pääsääntöisesti hyvinvointi- tai terveysalan tuotteita ja/tai palveluita tuottavaan organisaatioon.

  Uramahdollisuudet

  Hyvinvointi- ja terveysteknologian sekä terveydenhuollon toimialan organisaatiot tarvitsevat hyvinvointiteknologian korkeakoulutettuja asiantuntijoita erilaisiin projekti-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.

  Tehtävänimikkeitä voivat olla yli-insinööri, sovellusasiantuntija, projektipäällikkö, järjestelmäpäällikkö tai suunnittelija.

  Pätevyys

  Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

  Kansainvälistyminen

  YAMK-opiskelijana voit mennä opiskelijavaihtoon ulkomaille ja suorittaa opintoja osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin. Opiskelijaryhmä osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös alan kansainvälisiin seminaari-, konferenssi- ja messutapahtumiin. Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa, tai hankkimalla harjoittelupaikan mistä päin maailmaa tahansa.

  TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet sekä projektit.

  Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

  Insinöörit, tradenomit ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset opiskelevat hyvinvointiteknologiaa monialaisena ryhmänä. Osa opintojaksoista toteutetaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

  Voit suorittaa myös muiden TAMKin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien kanssa moniammatillisia opintoja.

  Hyvinvointiteknologian tutkintokoulutuksen neuvottelukuntaan kuuluu työelämän edustajia, mikä varmistaa työelämän tarpeiden huomioimisen koulutuksessa.

  TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

  Tutkimuksen painopisteet

  Hyvinvointi- ja terveysalan organisaation kanssa tehtävän tutkimuksellisen kehittämistehtävän painotus riippuu kunkin organisaation strategisista tavoitteista. Tutkimuksellisten oppimistehtävien painopisteinä ovat myös TAMKin strategiset painoalat, kuten Älykkäät koneet ja laitteet tai Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit.

  Jatko-opintomahdollisuudet

  Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

  Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista.

  Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä yliopettaja Lea Saarneen, lea.saarni(at)tuni.fi.