Hyppää pääsisältöön
Kaupin kampus

Muita väyliä opiskelemaan

Tampereen korkeakouluyhteisö tarjoaa lukuisia väyliä opintojen suorittamiseen. Opiskelumahdollisuutemme tutkintoon johtavasta koulutuksesta, avoimista korkeakouluopinnoista sekä täydennys- ja erikoistumisopinnoista on koottu omille sivuilleen. Tältä sivulta löydät muita mahdollisia väyliä opiskelumahdollisuuksista, jos sinulla on jo aiempi korkeakoulututkinto tai olet opiskelijana toisessa kotimaisessa korkeakoulussa.

Alumniopinnot

Tampereen korkeakoulujen alumniopintojen tarkemmat ohjeet löytyvät erillisiltä alumniopintojen sivuilta.

Tampereen yliopiston alumniopiskeluoikeudesta löydät lisätietoja Opiskelijan oppaan käsikirjasivulta Alumniopiskeluoikeus. Alumniopiskeluoikeus voidaan myöntää myös erikseen nimettyihin kieliopintoihin (suomi toisena kielenä).

Tampereen ammattikorkeakoulun alumniopinnoista voit lukea lisää TAMKin alumniopintojen sivuilta.

JOO-opinnot

Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan mahdollisuutta hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon; esimerkiksi sivuainekokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten. Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea suomalaisessa yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat. Opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Lähtökohtaisesti opintojesi Tampereen yliopistossa tulee olla sellaisia, joita ei ole omassa kotiyliopistossasi tarjolla. Tarkista kotiyliopistostasi mahdolliset tarkemmat puollon kriteerit.

Tampereen yliopiston opintotarjonnan näet Opiskelijan oppaan opintotiedoista. JOO-opintoihin on jatkuva haku eli opintoihin voi hakeutua milloin vain lukuvuoden aikana.   
 
Tampereen yliopiston JOO-opintojen tarkemmat ohjeet löytyvät Opiskelijan oppaan JOO-sivulta.

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot

Mitä ovat kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot?

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot on tarkoitettu ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tulee tehdä täydentäviä opintoja saadakseen Suomessa kelpoisuuden tiettyä koulutusta edellyttävään tehtävään.

Lisätietoja ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta Suomessa saat Opetushallituksen sivuilta

Jotta hakija voidaan valita kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin, hänellä tulee olla ulkomailla suoritetusta tutkinnosta Opetushallituksen rinnastuspäätös, jossa edellytetään täydentävien opintojen suorittamista. Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoja suorittavat osallistuvat yliopiston varsinaiseen opetukseen kuten esimerkiksi päivisin järjestettäville luennoille ellei vastaavaa koulutusta ole tarjolla täydennyskoulutuksena (kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta). Opinto-oikeus myönnetään määräaikaisena.

Mihin voi hakea?

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin voi hakea seuraaville aloille: luokanopettajakoulutus, varhaiskasvatuksen opettajakoulutus, pedagogiset opinnot ja opetettavan aineen opinnot. Myös avoimina yliopisto-opintoina on tarjolla joitakin perusopetuksessa opetettavien aineiden opintoja. 

Lisäksi seuraavien alojen kelpoisuusopintomahdollisuuksista voi tiedustella vastaavasta tiedekunnasta: sosiaalityö ja psykologia (yhteiskuntatieteiden tiedekunta) sekä kirjastotoimi (informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta).

Suoritettavat opintojaksot määritellään hyväksytyille Opetushallituksen rinnastuspäätöksen perusteella.

Hakeminen

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin valinta tapahtuu harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella. Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin haetaan erillisellä paperilomakkeella:

Hakemukseen on liitettävä kopiot ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta ja opintorekisteriotteesta sekä kopio Opetushallituksen rinnastuspäätöksestä. Tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta tulee toimittaa auktorisoidun kääntäjän laatimat käännökset ellei dokumenttien alkuperäiskieli ole englanti.

Haku syksyllä alkaviin opintoihin tapahtuu 30.4. mennessä ja keväällä alkaviin opintoihin 30.10. mennessä. Huomaathan, että opintojen lopullinen aloitusaika riippuu suoritettavaksi määritellyistä opintojaksoista ja määritellään erikseen opinto-oikeuden myöntämispäätöksessä.

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintojen suorittaminen vaatii yleensä hyvää suomen kielen taitoa.

Opetuksesta vastaavat tiedekunnat

Hakemus liitteineen jätetään sen tiedekunnan toimistoon, jolta opiskeluoikeutta haetaan tai lähetetään osoitteella: Ao. tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto. Jos haet useampaan kuin yhteen kokonaisuuteen (esim. opetettava aine ja pedagogiset opinnot), tee jokaiseen kokonaisuuteen oma hakemuksensa.

 • Opetettavan aineen täydentävät opinnot: tiedekunta riippuu opetettavasta aineesta. Tiedekuntien opetustarjontaan voi tutustua opetussuunnitelma- ja opintotarjontatietojen avulla.
 • Aineenopettajan pedagogisten opintojen täydentävät opinnot: kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
  • Haku tapahtuu ainoastaan keväällä 30.4. mennessä. Opinnot alkavat syksyllä.
  • Opintojen kielitaitovaatimuksena on YKI-testi 4 tai vastaavat tiedot ja taidot (lisätietoja). Hakua ei järjestetä vuonna 2024.
 • Luokanopettajan täydentävät opinnot: kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
  • Opintojen kielitaitovaatimuksena on YKI-testi 4 tai vastaavat tiedot ja taidot (lisätietoja).
 • Varhaiskasvatuksen täydentävät opinnot: kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
  • Opinnot on mahdollista suorittaa suomen tai englannin kielellä
  • Haku 30.4.2024 mennessä. Opinnot alkavat syksyllä.

Opintomaksut

Opinnoista peritään avoimen yliopisto-opetuksen mukaista maksua. Maksu on 15 euroa per opintopiste 31.7.2024 asti.

1.8.2024 alkaen maksut ovat

 • Perus- ja aineopintojen sekä niin sanottujen muiden opintojen osalta 20 euroa per opintopiste
 • Syventävien opintojen osalta 30 euroa per opintopiste, ellei vastaavaa koulutusta ole tarjolla täydennyskoulutuksena (kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta). Maksu suoritetaan opintojen alkaessa.

Tulosten julkistaminen

Hakeneille lähetetään henkilökohtainen tieto valinnan tuloksesta. Myöntävän päätöksen yhteydessä lähetetään lisätietoa ilmoittautumisesta.

Ristiinopiskelu Tampereen korkeakouluissa

Tampereen korkeakouluyhteisössä tai Poliisiammattikorkeakoulussa läsnä olevana tutkinto- tai vaihto-opiskelijana voit hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta. Ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi. Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoita rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja.

Ristiinopiskelupalvelun kautta voit tarkastella opintotarjontaa, joka on voimassa aina lukuvuoden kerrallaan. Lisätietoa ristiinopiskeluun hakeutumisesta löydät Opiskelijan oppaasta