Tulokset (1)

JOO-opinnot

Yliopisto

Tampereen yliopistossa läsnä olevaksi ilmoittautuneena opiskelijana voit valita tutkintoosi opintoja myös muista yliopistoista joustavaa opinto-oikeutta (JOO) hyödyntäen. Vastaavasti muiden yliopistojen opiskelijat voivat hakea opiskelijaksi valinnaisiin opintoihin Tampereen yliopistoon. Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea sekä kandidaatti-, maisteri- että tohtoriopiskelijat.

Voit hakea JOO-opinto-oikeutta, kun:

  • opinnot ovat sellaisia, joita ei ole tarjolla omassa yliopistossa, mutta jotka on mahdollista käyttää tarkoituksenmukaisesti osaksi Tampereen yliopistossa suoritettavaa tutkintoa
  • opinnot sisältyvät pääasiallisesti tutkintosi minimilaajuuteen
  • olet ollut tutkinto-opiskelijana vähintään vuoden (tähän voi olla perusteltuja poikkeuksia)

HUOM! Jos olet kiinnostunut toisen kampuksen opinnoista Tampereen yliopiston sisällä, tarkista ensin, löytyvätkö haluamasi opinnot ristiinopiskelutarjonnasta ja hakeudu opintoihin ristiinopiskelupalvelun kautta.

JOO-opiskelu edellyttää puoltoa

Opiskelijalle JOO-opinnot ovat maksuttomia, mutta yliopistot veloittavat toisiaan, ja laskun maksajana toimii opiskelijan kotiyliopisto. Tämän takia JOO-opintoja suunnitellessasi sinun on hankittava ensin oman yliopistosi puolto niille opinnoille, joita haluat opiskella.

Puollon voi saada sellaisiin opintoihin, joita ei voi suorittaa Tampereen yliopistossa ja jotka on tarkoituksenmukaista liittää osaksi opiskelijan tutkintoa. Haettavat opinnot eritellään hakulomakkeelle opintojakson/kurssin tarkkuudella ja kirjataan perustelut opinto-oikeuden hakemiselle. Tutkinnon vähimmäisopintopistemäärän ylittäviin opintoihin annetaan puolto vain erittäin painavista syistä.Ensimmäisen vuoden opiskelijan hakemusta puolletaan pääsääntöisesti vasta kevätlukukauden hakuaikana seuraavan syksyn opintoihin ja vain erittäin perustellusta syystä. Hakemukseen tulee liittää Tampereen yliopiston opintosuoritusote sekä henkilökohtainen opintosuunnitelma. Jatko-opiskelijan on lisäksi liitettävä hakemukseen ohjaajan puoltolausunto.

Puoltoa haetaan oman tiedekunnan JOO-yhteyshenkilöltä. Hakemuksia voi toimittaa puollettavaksi koska vain lukuvuoden aikana. Huomaa kuitenkin, että joissain kohdeyliopistoissa hakemuksia käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa. Puolletut hakemukset toimitetaan kotiyliopiston toimesta kohdeyliopistoon. Mahdollisesta kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle erikseen.

Kohdeyliopisto päättää viime kädessä, voiko se myöntää JOO-opinto-oikeuden. Joihinkin hyvin suosittuihin tutkinto-ohjelmiin tai opintokokonaisuuksiin (tai osassa yliopistoista oppiaineisiin) voidaan vierailevia JOO-opiskelijoita ottaa vain hyvin rajoitetusti. JOO-opinto-oikeuden kesto on enintään kaksi vuotta. Opinto-oikeus kuitenkin päättyy, kun tutkinnon suoritusoikeus kotiyliopistoon päättyy.

Hakumenettely

Suurin osa yliopistoista käyttää JOO-opintoihin sähköistä hakua. Hakulomakkeeseen kirjaudutaan osoitteessa haku.joopas.fi. Palvelussa näkee, mihin yliopistoihin on mahdollista hakea sähköisesti. Siellä voit täyttää sähköisen hakulomakkeen oman tiedekuntasi puollettavaksi. Tutustu ensin hakuohjeisiin ja varmista, onko tiedekunnallasi erityisiä ohjeita hakemisen suhteen. Sähköiseen JOO-hakujärjestelmään kirjaudutaan Tampereen yliopiston tuni-käyttäjätunnuksella. Niihin yliopistoihin, joihin sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, haetaan valtakunnallisella paperisella hakulomakkeella. Lomakkeen saat joopas.fi -sivustolta tai Tampereen yliopiston opintotoimistosta. Hakulomakkeessa on kohta tiedekunnan puoltolausuntoa varten.

JOO-opintojen suoritusten siirtoon suositellaan käytettäväksi Puro-palvelua (linkki palveluun löytyy myös Joo-hakujärjestelmän etusivulta). Palvelussa osa korkeakouluista, myös Tampereen yliopisto, sallii opiskelijoiden siirtää toisessa korkeakoulussa tekemänsä opintosuoritukset kotikorkeakouluun hyväksiluettavaksi. Listan siirtopalvelua käyttävistä korkeakouluista näet Puron verkkosivulta.

Tee hyväksilukupyyntö JOO-opinnoista Puro-palvelun kautta. Katso Opiskelijan ohje

Kirjoita Puro-hakemuksen ”Kirjoita viesti” –kenttään, että hakemasi hyväksiluku koskee JOO-opintoja sekä tarvittavat lisätiedot suorittamistasi opinnoista. Jos opintojen siirtäminen ei onnistu Puro -palvelun kautta, voit pyytää kohdeyliopistosta suoritusotteen, jonka toimitat kotiyliopistoosi.

Lisätietoja JOO-opiskelusta saat valtakunnallisesta JOOPAS-verkkopalvelusta sekä tiedekuntien JOO-yhteyshenkilöiltä.

Luotu
26-02-2019
Päivitetty
13-12-2019