Pöydän äärellä hymyileviä ihmisiä
Täydennyskoulutus

General Executive MBA Tampere

Pöydän äärellä hymyileviä ihmisiä

Johtajuuden edelläkävijöille

General EMBA on johtamiskoulutusohjelma, jossa eri toimialojen johtajat verkottuvat ja kehittyvät itsensä ja organisaationsa johtamisessa.

Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu kaksi tai useampi henkilö, myönnämme 2. ja seuraaville osallistujille 2.000 € edun.

Uusi talous määrittää tämän päivän yritysten ja julkisten organisaatioiden toimintaympäristöä. Johtajan tulee osata moderni johtamisen teoria ja kyetä soveltamaan sitä omassa toimintaympäristössään. Johdolta edellytetään kykyä kehittää globaalissa toimintaympäristössä innovatiivisia ja kilpailuetua tuottavia liiketoiminta- ja palvelumalleja. 

General Executive MBA on korkeatasoinen suomenkielinen johtamiskoulutusohjelma, jossa eri toimialojen johtajat verkottuvat ja kehittyvät itsensä ja organisaationsa johtamisessa. Ohjelmassa korostetaan hyvän johtamisen ja johtamisosaamisen merkitystä aitoina strategisina menestystekijöinä. Lähiopetus toteutetaan Tampereella.