Hyppää pääsisältöön
Kemia

Biotuotetekniikan tutkinto-ohjelma

Tampereen ammattikorkeakoulu

Biotuotetekniikka on tulevaisuuden ala

Biotuotetekniikan tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät sekä luovuus että tekninen osaaminen.

Koulutustyyppi

AMK-tutkinto

Tutkintonimike

Insinööri (AMK)

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK Pääkampus

Opiskelumuoto

Päivätoteutus

Biotuotetekniikan insinöörikoulutus sopii sinulle, joka haluat työskennellä metsälähtöisessä biotuoteteollisuudessa tai kemianteollisuudessa. Tutkinto-ohjelmasta valmistut osaajaksi, jolla on aloitteellinen ja luova työote sekä kinnostusta globaalille biotaloudelle, kestävälle kehitykselle ja elinkaariajattelulle. Ammattiopintojen ohella laatu- ja ympäristöasiat, turvallisuusasiat, esimiesvalmius sekä liiketoiminnan ymmärtäminen ja markkinointi kuuluvat oleellisesti osaamiseesi valmistuttuasi tästä tutkinto-ohjelmasta. Ensimmäisen vuoden kevällä toimit uudenlaisen oppimisympäristön TalenttiTehtaan-opiskelijatiimissä, jossa valmentajat ja työelämän kummiyritykset ovat tukemassa oppimistasi.

Biotuotetekniikan tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet toimia biotuoteteollisuuden ja kemianteollisuuden tuotannon tehtävissä, erilaisissa kehitystehtävissä tai teknisen myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä. Myös monet teollisuuden alihankintayritykset, kone- ja laitetoimittajat sekä raaka-ainetoimittajat tarjoavat tämän koulutuksen insinööreille mielenkiintoisia ja kansainvälisiä tehtäviä.

Biotuotetekniikan ydinosaamista ovat

Metsäbiotuotteiden, paperi- ja kartonkiteollisuuden raaka-aineet, tuotantoprosessit puusta lopputuotteeksi, eri lopputuotteiden kuten pakkauskartonkien, painopaperien ja erikoispaperin erityisominaisuudet ja kuluttajavaatimukset, uusiutuvien materiaalien, kuten biomassojen tuotantoratkaisuja ja ominaisuuksia. Ydinosaamista ovat metsäbiotalouden raaka-aineiden mahdollisuudet biotuotteiksi kuten paperiksi, kartongiksi ja pakkauksiksi sekä niiden kehittäminen asiakastuotteiksi sekä kemianteollisuuden valmistusmenetelmien tunteminen, sen tuotteet ja niiden ympäristönäkökohdat. Syventävä kemia painottuu koulutuksessa polymeerikemiaan ja komposiitteihin. Liiketoiminnan ja markkinoinnin ymmärtäminen on myös keskeisellä sijalla. Osa opinnoista  toteutetaan projekteina hyödyntäen innovoinnin työkaluja.

Opetuksen toteuttaminen

Oppiminen tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä kontaktiopetuksen, projektiopintojen ja itsenäisen opiskelun avulla. Opintojaksot sisältävät harjoitustehtäviä ja oppimistehtäviä sekä yksilötehtävinä että tiimeissä. Laboratorioharjoitukset ja projektityöt antavat sinulle oppimistasi asioista käytännön näkökulmaa.

Ammatillinen harjoittelu on oleellinen osa opintojasi ja se tukee kasvuasi asiantuntijaksi biotuoteteollisuudessa ja/tai kemianteollisuudessa. Ohjattu harjoittelu alkaa heti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä. Se kehittää ammatillista kasvua, antaa mahdollisuudet luoda kontakteja työelämään jo opiskeluaikana ja edesauttaa siten myös opiskelijan opinnäytetyön saantia ja työllistymistä valmistumisen jälkeen. Tavoitteena on, että suoritat harjoittelun palkallisessa työsuhteessa yritykseen.

Kansainvälisyys on tärkeä osa biotuotetekniikan tutkinto-ohjelmassa. Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa englanninkielellä ja voit valita myös englanninkielisen opintosuunnan, jossa ammattiopinnot opiskellaan englannin kielellä. Osa opinnoista voidaan suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa yhteistyöyliopistoissa ja/tai harjoittelussa ulkomailla.