Hyppää pääsisältöön
Kemia

Biotuotetekniikan tutkinto-ohjelma

Tampereen ammattikorkeakoulu

Biotuote- ja kemiantekniikan laaja-alaiseksi osaajaksi

Valmistut insinööriksi, joka voi työskennellä monenlaisissa teknistä asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä kemian teollisuudessa, metsälähtöisessä biotuoteteollisuudessa, alan suunnittelutoimistoissa tai laitteisto- ja raaka-ainetoimittajilla. Näillä aloilla sinulla on mahdollisuus olla mukana tuottamassa ja kehittämässä fossiilisia raaka-aineita korvaavia puukuitupohjaisia materiaaleja sekä edistämässä globaalia kiertotaloutta ja vastuullista tekniikkaa.

Koulutustyyppi

AMK-tutkinto

Tutkintonimike

Insinööri (AMK)

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Opiskelumuoto

Päivätoteutus

Valmistuttuasi sinulla on valmiudet toimia paitsi alan tuotantotehtävissä, niin myös kehitys- ja suunnittelutehtävissä tai teknisen myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä.  

Opintoihin kuuluu teoriaopintojen lisäksi paljon käytännön työtä oppimistehtävinä, projekteina ja laboratoriotöinä. Harjoitteluissa, jotka suoritat kesäisin alan yrityksissä palkallisessa työsuhteessa, syvennät myös oppimistasi käytäntöön. Työelämä ja alan yritykset tulevatkin tutuksi monella tapaa opintojen aikana. Alan yritykset tarjoavat laaja-alaisesti projekteja, opinnäytetöitä ja ammatillisia harjoittelumahdollisuuksia. 

Ensimmäisen vuoden keväällä toimit tiimilähtöisessä TalenttiTehdas-oppimisympäristössä, jossa valmentajat ja työelämän asiantuntijat ovat tukemassa oppimistasi.  

Opinnot sisältävät tekniikan perusopintoja ja alan ammattiopintoja: kemia, prosessit, tuotteet, energia, tehdassuunnittelu ja projektinhallinta. Prosesseista opit mm. sellun, kartongin ja paperin, näiden jalosteiden ja pakkausten sekä polymeerien ja vedyn valmistuksen. Näiden lisäksi energiatehokkuus, laatu- ja ympäristöasiat, turvallisuusasiat, esihenkilötaidot sekä liiketoiminnan ymmärtäminen kuuluvat valmistuttuasi osaamiseesi. Saamallasi osaamisella voit edistää vihreän siirtymän toteutumista teollisuudessa ja muualla yhteiskunnassa. 

Opinnoissa on useita kansainvälistymismahdollisuuksia. Voit halutessasi suorittaa osan opintojaksoista englanniksi tai voit suorittaa osan opinnoista kansainvälisessä opiskelijavaihdossa yhteistyöyliopistossa, joita on useita.  

Juho Keltto_TAMK_opiskelija

Opiskelukaverini ovat työllistyneet hyvin laaja-alaisesti paperin, kartongin, automaation, kemian, myynnin ja asiakaspalvelun pariin. Mahdollisuuksia tuntuu olevan todella paljon.

Tatu Lampinen_TAMK_opiskelija

Opiskeluiden aikana pääsin konkreettisesti tekemään harjoitustöitä laboratoriossa, eikä opiskelu ollut pelkkää teoriaa. Tämä oli minulle mieluinen tapa oppia alan asioita, myös työelämässä käytännöntaitoa arvostetaan suuresti.

Nelli Lehtonen_opiskelijatarina TAMK

Insinöörin tutkinnon antaman teknisen osaamisen ansiosta pystyn työskentelemään työssä, joka vaatii laajaa osaamista ja tietämystä aina prosessiteollisuudesta koneisiin ja niihin liittyviin turvallisuusasioihin.

Akseli Jarviluoma_TAMK

Suosittelen opintoja henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet luonnontieteistä ja tekniikasta. Opinnot antavat perustan ja alustavan verkoston työuralle, josta on hyvä lähteä kehittämään osaamistaan työelämässä ja/tai jatko-opinnoissa.

Kaipaatko lisää tietoa?

Lue tarkemmat tiedot tutkinnon sisällöistä, rakenteesta ja valintaperusteista Opintopolusta (linkki yllä ja alla). Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä lehtori Päivi Viitaharjuun (paivi.viitaharju(a)tuni.fi). Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin.