Hyppää pääsisältöön

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan DI-ohjelma

Tampereen yliopisto

Ratkaisuja ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden puolesta

Haluatko työskennellä ihmisen hyvinvoinnin ja terveellisen elinympäristön sekä näihin liittyvien globaalien haasteiden ratkaisemiseksi?

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Jos olet kiinnostunut tekniikan, biologian ja luonnontieteiden yhdistämisestä, tämä hakukohde on sinulle erinomainen valinta.

Tarjoamme ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella poikkitieteellisessä tutkinto-ohjelmassa, jossa voit suorittaa joko filosofian maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinnon.

DI-tutkinnossa voit valita viidestä vaihtoehdosta: Biolääketieteen informatiikassa pystyt mm. analysoimaan geeniperimän salaisuuksia ja kehittämään laskennallisia menetelmiä sairauksien synnyn ymmärtämiseen, sekä syventyä kliinisten ja hyvinvointia mittaavien lääketieteellisten laitteistojen ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Lääketieteellinen fysiikka ja lääketieteellinen instrumentointi painottuu kliinisten mittaus-, kuvantamis- ja hoitolaitteiden ja -menetelmien sekä ja hyvinvointia mittaavien laitteistojen kehittämiseen.  Lääketieteellisten mikro- ja nanolaitteiden opintosuunnassa paneudutaan pienen mittakaavan antureihin ja toimilaitteisiin, joita käytetään niin ihmisten mittaamiseen kuin eläinkokeita korvaavien solumallien kehitykseen. Biomateriaalitekniikan opintosuunnassa opiskellaan materiaalitekniikkaan ja kudos-materiaali -rajapintaan liittyviä aiheita. Tässä opintosuunnassa on tärkeä tuntea myös sovelluksia, joista syvimmälle opinnoissa mennään kudosteknologiaan. Teollisessa biotekniikassa ja synteettisessä biologiassa syvennytään muun muassa mikrobiologian ja geneettisesti muokattujen bakteerien hyödyntämiseen kestävässä tuotannossa.

Tutkinto-ohjelma antaa erinomaiset valmiudet kansainväliseen työelämään, jossa kyky toimia yhteistyössä eri alan asiantuntijoiden kanssa on yksi keskeinen menestystekijä.

Biotekniikan tyyppisellä alalla ei ole tosin ihan yksiselitteistä, mikä lopulta on oman alan työtä. Melkein kaikki työhän on joka tapauksessa soveltavaa. Suosittelisin jokaista ennemminkin miettimään, kokeeko olevansa enemmän generalisti vai spesialisti. Haluaako paneutua syvällisesti yksittäisiin asioihin vai kiinnostavatko kokonaisuudet ja laajemmat yhteydet. Teknisen alan opinnot antavat hyvät valmiudet kumpaan tahansa, Maria toteaa.