Avoin yliopisto

Opiskelemalla avoimia yliopisto-opintoja voit tutustua eri aineiden opintoihin ja löytää oman alasi. Valittavanasi on laaja kattaus opintoja esimerkiksi yhteiskuntatieteistä, johtamisesta, hallinnosta ja taloudesta sekä tekniikan alalta. Monialaisessa yliopistossamme on runsaasti mahdollisuuksia opiskella myös kulttuuria ja kieliä, tietojenkäsittelyä ja teknologiaa, opetuksen ja kasvatuksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin aloja.

Tutustu alakohtaiseen opetustarjontaan tällä sivulla olevien suorien hakulinkkien kautta. Voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, opintokokonaisuuden tai useammankin. Voit kerryttää opintopisteitä myöhempiä tutkinto-opintoja varten tai jos olet kiinnostunut avoimen väylän mahdollisuuksista, tutustu niihin väyläsivuillamme.

Avoin yliopisto on erinomainen mahdollisuus myös sinulle, joka haluat syventää osaamistasi jossain teemassa sekä kehittää itseäsi asiantuntijana tai opiskella muuten vaan harrastusmielessä. Meillä voi opiskella tutkintojen osia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta ja perehtyä ajankohtaisiin ilmiöihin oman kiinnostuksen mukaan.

Innostaako uuden opiskelu?

Etene näin:

1. Tutustu tarjontaamme. Alakohtaiset linkit löydät alempaa tältä sivulta. Alempana olevassa info-laatikossa on koottu tietoa myös näyttöreittiopinnoista ja niihin ilmoittautumisesta. Koulutushaussa sinun kannattaa valita hakuaika-filtteri Haussa nyt, niin löydät tällä hetkellä haussa olevan tarjonnan.

2. Hae opiskeluoikeutta hakupalvelussa. Ohjeet löydät Näin haet opintoihin -sivulta. Ilmoittautuminen avoimiin yliopisto-opintoihin on aina sitova. Opiskelijalle myönnetään ajallisesti rajattu opinto-oikeus kyseisiin opintoihin.

3. Tee vielä Sisussa HOPS ja ilmoittaudu siihen toteutukseen, johon sinulle on myönnetty opiskeluoikeus. Opiskeluoikeus tulee kuitenkin aina ensin hakea hakupalvelun kautta.

4. Opiskeluun liittyviin käytäntöihin kannattaa myös tutustua heti opintojen alussa.

Hakupalvelussa käyttökatkos to 25.2.21 klo 13

Avoimen yliopiston hakupalveluun tehdään tekninen päivitys torstaina 25.2.2021 klo 13 ja järjestelmässä on tästä johtuen käyttökatkos kestoltaan on 1-3 tuntia.

Kiinnostaako näyttöreitti?

Tampereen yliopiston uusista tutkinto-opiskelijoista osa valitaan kevään toisessa yhteishaussa näyttöreitin kautta. Näyttöreitillä hakemisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut hakukohteesta riippuen vaaditun opintojakson / MOOC-kurssin tietyin kriteerein.

Näyttöreittivalinta on käytössä seuraavissa hakukohteissa: Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutus, Tietojenkäsittelytieteiden koulutus, Tietotekniikan koulutus, Yhteiskuntatutkimuksen koulutus. Tutustuthan huolella hakukohteen hakukelpoisuusvaatimuksiin sekä valintaperusteisiin.

Näyttöreiteillä edellytettävien opintojen ilmoittautumisohjeet ja tarkemmat kuvaukset löydät seuraavista opintojaksokohtaisista tiedoista linkkien takaa:

Opintojaksoille haetaan opiskeluoikeutta avoimen yliopiston hakupalvelussa. Opinnot ovat haettavissa edellä mainittuina ajankohtina ja ne ovat kaikille maksuttomia. Linkki hakulomakkeeseen ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät Näin haet avoimiin yliopisto-opintoihin –sivulta.

Kun sinut on hyväksytty opintoihin, saat sähköpostiisi viestin, jossa ohjeistetaan aktivoimaan tuni-tunnus (tarvitaan HAKA-kirjautumiseen) sekä ilmoittautumaan vielä Sisu-järjestelmässä kyseiselle opintojaksolle. Tämä on tärkeä osa opintoihin rekisteröitymistä. Sisu-ilmoittautumisen jälkeen sinut pystytään liittämään mukaan opintojakson opiskelijaksi ja saat tarkemmat ohjeet opintojen suorittamiseen.

Mikäli haet tutkintokoulutukseen, niin huomaathan, että sinun täytyy lisäksi hakea Opintopolussa korkeakoulujen yhteishaussa 17.3.-31.3.2021 kyseisen koulutuksen hakukohteeseen.

Tutustu verkko-opintojen tarjontaan

Verkko-opinnot tarjoavat joustavan mahdollisuuden opiskella yliopisto-opintoja.

Avoimen yliopiston verkko-opinnot

Vinkkejä hakuun ja opintojen aloittamiseen

Koulutustarjonta

Yliopiston itse toteuttamaan koulutustarjontaan voit tutustua koulutushaussa. Opintojen tarkat toteutustiedot päivittyvät lukuvuoden kuluessa.

Vinkkejä koulutushaun käyttöön

Tarkenna hakua -valikosta voit valita alan, opintojen tason (esim. perus- tai aineopinnot) tai vaikkapa opetustavan (lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkko-opinnot). Koulutustyyppinä tulee olla Avoin yliopisto.

Hae koulutuksia -kentän avulla voit hakea tietoa kirjoittamalla avoimeen kenttään aiheen, esimerkiksi psykologia tai psykol. Osa koulutuksista löytyykin parhaiten hakemalla tietoja käyttämällä osaa asiasanasta, esimerkiksi matem (matematiikan opintoja). Jos olet kiinnostunut esimerkiksi siitä, mitä perus- tai aineopintoja meillä on tarjolla, voit hakea tietoa kirjoittamalla kenttään perusop tai aineop, jolloin koulutushaku tuo tiedon näistä opinnoista heti listauksen kärkeen.

Yhdellä opintojaksolla voi olla useita eri toteutuksia, joissa on eri suoritustapoja ja -ajankohtia.

Koulutushaku

Haku opintoihin

Opintoihin haetaan avoimen yliopiston hakupalvelun kautta. Hakuajat vaihtelevat hakukohteittain, mutta päähakumme ovat elokuun alussa ja marras-joulukuussa. Tarkista hakuajat koulutustarjontatiedoista. Joihinkin opintoihin voi hakeutua läpi lukuvuoden. 

Haku tapahtuu joko tietyn opintojakson toteutukseen tai useammasta opintojaksosta koostuvaan opintokokonaisuuteen. Opintojaksolla saattaa olla useita eri toteutuksia: opiskelu samassa lähiopetusryhmässä tutkinto-opiskelijoiden kanssa tai esimerkiksi mahdollisuus opiskella itsenäisesti tenttimällä tai kirjoittamalla esseitä. Osa opinnoista on tarjolla verkko-opintoina.

Koulutushaussa kannattaa tutustua eri vaihtoehtoihin ja valita sen pohjalta hakupalvelussa itselle sopivin vaihtoehto. Tarkemmat ohjeet hakemisesta Näin haet opintoihin -sivulla.

Näin haet opintoihin

Opiskelukäytännöt

Kaikki opiskelua koskevat ohjeet löydät Opiskelijan oppaasta.

Uuden opiskelijan kannattaa tutustua erityisen huolella Uuden opiskelijan muistilistaan, johon on koottu tärkeimmät asiat opintojen aloitukseen.

Sisu-opintotietojärjestelmä on opiskelijan asiointipaikka verkossa. Avoimen yliopiston opiskelijan tulee tehdä Sisussa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) sekä ilmoittautua niihin opintoihin, joihin on saanut haussa opiskeluoikeuden.

Opiskelijan opas

Yhteystiedot

Kysy lisää!

Sähköpostitse avoin.tau [at] tuni.fi
Puhelimitse 0294 520 200.

Tampereen yliopiston opintotoimiston yhteystiedot ja aukioloajat.

Oppilaitoksille

Tampereen yliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta myös yhteistyöoppilaitosten kanssa. Oppilaitosyhteistyön tavoitteena on tuoda yliopisto-opinnot alueellisesti mahdollisimman monen opiskelijan ulottuville sekä vastata alueellisiin työvoima- ja koulutustarpeisiin. 

Opetus yhteistyöoppilaitoksissa toteutetaan Tampereen yliopiston voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaisesti. Tarjontamme löytyy koulutushausta.

Opintojen järjestämisoikeudesta päättävät tiedekunnat. Aloitetta suunniteltaessa kannattaa arvioida, mitkä tarjolla olevista opinnoista sopisivat oppilaitoksen omaan tarjontaan, ja mille olisi kysyntää omilla toiminta-alueilla ja verkostoissa.

Hakuohjeet yhteistyöoppilaitoksille

1. Hakuaika: vuosittain aina joulu-, tammikuussa 

2. Opetuksen järjestämisoikeutta haetaan lomakkeella, jossa ilmoitetaan haetun opintokokonaisuuden tai -jakson tiedot, opintopistemäärä, opetusmuoto ja toteuttamisajankohta.  

3. Lomakkeen voi pyytää, ja se lähetetään täytettynä takaisin avoimen yliopiston yhteyshenkilölle: kristiina.siitojarvi [at] tuni.fi.  

Hakuajan päätyttyä hakemukset toimitetaan tiedekuntien käsiteltäväksi. Päätökset järjestämisoikeuksista ilmoitetaan yhteistyöoppilaitoksille aina kevään aikana tiedekuntien käsittelyajoista riippuen.

Ota yhteyttä

Oppilaitosyhteistyöstä ja opetuksen järjestämisoikeuksien hausta lisätietoja antavat Kristiina Siitojärvi (kristiina.siitojarvi [at] tuni.fi) ja Kirsi Hasanen (kirsi.hasanen [at] tuni.fi).