Hyppää pääsisältöön

Avoimen yliopiston sanasto

Kokoamme tälle sivulle Tampereen avoimen yliopiston sanastoa.

Mikä avoin yliopisto?

Avoimessa yliopistossa voit osallistua yliopiston opetukseen ja suorittaa opintoja, vaikka et olisikaan yliopistossa tutkinto-opiskelijana.

Avoimen yliopiston opiskelija tarkoittaa sitä, että opinto-oikeuden saaneena osallistut samaan opetukseen ja teet samat opintosuoritukset kuin tutkinto-opiskelijatkin. Kaikki yliopiston opinnot eivät ole tarjolla avoimina opintoina, mutta vuosittain lähes 2 000 opintojakson toteutukselle on mahdollista osallistua avoimen yliopiston kautta.

Avoimet yliopisto-opinnot ovat pääsääntöisesti maksullisia. Hinta määräytyy opintopisteiden mukaan. Yhden opintopisteen hinta on yleensä 15 euroa. Esimerkiksi viiden opintopisteen opintojakso maksaa 75 euroa.

Tutkintokoulutus eli tutkintoon johtava koulutus on pitkäkestoista opetusta, jonka jälkeen saat ammatillisen pätevyyden tai valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä. Tutkintokoulutus koostuu tyypillisesti kandi- ja maisteriopinnoista. Tampereen yliopiston avoimen yliopiston opinnot ovat yliopiston tutkintokoulutusten opetusta. Sinulle tarjoutuu avoimen yliopiston opiskelijana mahdollisuus suorittaa tutkintoihin liittyviä osia opinnoista. Opiskelu tapahtuu samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Avoimessa yliopistossa et voi kuitenkaan suorittaa tutkintoa.

Opintojen rakenne

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan pääsääntöisesti 25 opintopistettä, 35 opintopistettä tai 60 opintopistettä, mutta se voi olla myös suppeampi tai laajempi. Opintokokonaisuus koostuu useammasta opintojaksosta (kurssista).

Opintojakso (tuttavallisemmin: kurssi) on tyypillisesti 5 opintopisteen (op) laajuinen. Se keskittyy yhteen teemaan, mutta voi sisältää erilaisia osia – esimerkiksi luennot, jotka ovat kolmen opintopisteen laajuiset ja tentti, joka on kaksi opintopistettä. Opintojakson suorittaminen edellyttää näiden eri osien suorittamista. Työmäärällisesti yksi opintopiste tarkoittaa noin 27 tuntia opiskeluun käytettyä aikaa. Viiden opintopisteen laajuinen opetus tarkoittaa siis noin 135 tuntia opiskeluun käytettyä aikaa tehtävineen.

Suoritustapa tarkoittaa sitä, että voit yhden opintojakson sisällä usein valita itsellesi sopivimman tavan suorittaa opinnot. Tyypillisesti valitset a) osallistutko luennoille ja luentokuulusteluun vai b) teetkö niiden sijaan kirjatentin. Suoritustavoista voi valita vain yhden. Kaikilla opintojaksoilla ei kuitenkaan ole vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Opetus (joskus: toteutus) on jonkin suoritustavan sisällä oleva yksittäinen osio, jonka opiskelija suorittaa. Yhteen suoritustapaan voi kuulua yksi tai useampia opetuksia. Esimerkiksi luennot ovat yksi opetus, luentokuulustelu toinen ja kirjatentti kolmas.

Periodi tarkoittaa sitä aikaväliä, jolloin opetus järjestetään. Korkeakoulujen opetusta järjestetään neljässä periodissa lukuvuoden aikana niin, että periodit I ja II ovat syksyllä ja periodit III ja IV ovat keväällä. Yhden periodin kesto on noin kaksi kuukautta. Viides periodi on kesällä.

Opintoihin ilmoittautuminen

Hakeminen ja hakeutuminen Avoimen yliopiston opintoihin hakeudutaan. Moniin opintoihin voidaan ottaa kaikki hakeutuneet opiskelemaan. Osassa opintoja paikkoja on kuitenkin rajatusti tai opintoihin pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos opinnoissa on esitietovaatimuksia, niistä kerrotaan aina kunkin opintojakson tai -kokonaisuuden tarkemmissa tiedoissa.

Hakupalvelu Avoimen yliopiston opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella avoimen yliopiston hakupalvelussa. Voit hakea opintoja suoraan hakupalvelussa käyttämällä Etsi opintoja -toimintoa. Valitse ne toteutukset, joihin haluat hakea, ja paina lopuksi Ilmoittaudu-painiketta. Tämän jälkeen palvelussa avautuu tunnistautumisen vaativa hakulomake.

Hakulomake Kun olet valinnut hakupalvelussa ne opinnot, joihin haluat hakeutua, sinun tulee täyttää hakulomake. Lomakkeella kysytään tarkempia taustatietoja sinusta, muun muassa yhteystiedot. Lue tarkemmat ohjeet hakulomakkeen täyttämisestä.

Ilmoittautuminen Kun olet hakeutunut avoimiin opintoihin ja saanut opinto-oikeuden, sinun pitää vielä muistaa ilmoittautua jokaiseen opetukseen. Ilmoittautuminen tehdään Sisu-nimisessä palvelussa. Saat tästä ohjeet sähköpostitse sen jälkeen, kun opiskelupaikka on varmistunut.

Tutkintotavoitteinen opiskelu avoimessa

Avoimen väylän haku on yksi tapa hakea yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Voit hakea yhteishaun rinnalla myös avoimen väylän haussa, kun olet suorittanut tiettyjä avoimen yliopiston opintoja. Väyläopinnot tulee suorittaa hyvällä opintomenestyksellä ja lisäksi sinun tulee täyttää muut hakemiseen liittyvät edellytykset. Hakukriteerit ja valituksi tulemisen todennäköisyys vaihtelevat hakukohteittain, joten tutustu tarkasti sinua kiinnostavan koulutuksen hakuperusteisiin ja kysy tarvittaessa lisää avoimen yliopiston opintoneuvojilta.

Väyläopinnot tarkoittavat valmiiksi suunniteltua opintojen kokonaisuutta, jotka suoritettuasi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Väyläopintojen laajuus vaihtelee aineittain ja on noin 15-60 opintopistettä. Jos tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi, voit hyödyntää suorittamasi väyläopinnot osaksi tutkintoasi. Väyläopinnot tunnistat koulutuksen nimessä 'väyläopinnot' tai 'väylä'. Kummassakin on kyse väyläopinnoista. Näiden hakutapa kuitenkin voi vaihdella. Osassa haetaan ensin 'väylälle', jotta voi suorittaa opinnot. Opintoihin ilmoittautuminen voi myös vaihdella. Osassa ilmoittaudutaan toteutus kerrallaan ja osassa periodeittain. Väyläopinnoissa voi olla pakollisia ja valinnaisia opintoja. Vaihtelua on myös siinä, tuleeko opinnot suorittaa yhden lukuvuoden aikana vai pidemmällä aikavälillä.

Näyttöreittivalinta on avoimen väylän tapaan vaihtoehtoinen tapa hakea yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Se voi toimia joko valintakokeen korvaajana tai ylimääräisenä valintaväylänä hakukohteesta riippuen. Tässä valintatavassa suoritat ensin tietyt näyttöreittiopinnot, ja jos olet menestynyt niissä riittävän hyvin, voit päästä tentin tai haastattelun kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Näyttöreittiopinnot ovat avoimen yliopiston kautta ilmaiseksi tarjottavia opintojaksojen toteutuksia, jotka suoritettuasi voit osallistua näyttöreittivalintaan niissä koulutuksissa, joissa se on valintatapana. Jos tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi, voit hyödyntää suorittamasi näyttöreittiopinnot osaksi tutkintoasi.

Etsitkö lisää tietoa opinnoista ja opiskelun käytännöistä?

Opiskelijan opas tarjoaa sinulle opintoihin liittyviä ohjeita sekä opetussuunnitelmatiedot sekä tutkintojen rakenteet. Avoimen yliopiston opiskelijoille on oppaaseen koottu omat ohjeet sekä linkit tärkeimpiin ohjeisiin avoimen yliopiston uuden opiskelijan sivulla.

Tutustu Tampereen yliopiston opiskelijan oppaaseen

Ohjeita avoimen yliopiston opiskelijalle

Puuttuuko sivulta jokin termi, joka olisi hyvä nostaa sanastoon? Tai tarvitsetko neuvoja avoimen yliopiston opintoihin liittyen? Ota rohkeasti yhteyttä sähköpostitse avoin.tau [at] tuni.fi tai puhelimitse 0294 520 200.