Kuvakollaasi kansikuvana

Mitä ovat koulutusalamme?

Tampereen yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista, jossa on tarjolla lukuisia mielenkiintoisia tutkinto-ohjelmia. Avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuden suorittaa tutkinto-ohjelmiin sisältyviä opintoja laajasti eri aloilta. Opinnot on luokiteltu koulutushaussa alojen mukaan. Kurkistamme tällä sivulla yliopistomme koulutusaloihin.

Kulttuuri ja kielet

Alat pitävät sisällään kieli-, kirjallisuustieteiden ja viestinnän opintoja sekä yliopiston tutkinto-ohjelmiin kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Viestinnän opintojen ohella avoimen yliopiston kautta voi opiskella myös mediatutkimuksen opintoja.

Tällä hetkellä haussa oleva kulttuuri ja kielet -alan koulutustarjonta

Tietojenkäsittely ja teknologia

Alat pitävät sisällään informaatiotutkimusta, tietojenkäsittelytieteen ja tieto- ja sähkötekniikan opintoja. Tarjolla on myös matematiikan ja tilastollisen data-analyysin opintoja.

Tällä hetkellä haussa oleva tietojenkäsittely ja teknologia -alan koulutustarjo…

Terveys ja hyvinvointi

Terveystieteet pitävät sisällään hoitotieteen ja kansanterveystieteen opintoja. Tarjolla on myös bioteknologian ja -lääketieteen opintoja.

Tällä hetkellä haussa oleva terveys ja hyvinvointi -alan koulutustarjonta

Johtaminen, hallinto ja talous

Alat pitävät sisällään kauppa- ja hallintotieteitä sekä kansainvälisen politiikan ja valtio-opin opintoja. Alaluokittelu pitää sisällään myös erilaisia teemaopintoja kuten esim. henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin opintoja.

Tällä hetkellä haussa oleva johtaminen, hallinto ja talous -alan koulutustarjon…

Opetus ja kasvatus

Alat sisältävät kasvatustieteen opintoja laaja-alaisesti, myös esim. elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opintoja.

Avoimen kautta on suoritettavissa myös opetettavien aineiden pätevyyksiä, kuten yhteiskuntaoppi ja elämänkatsomustieto opetettavana aineena, jotka löytyvät yhteiskunta-alalta.

Tällä hetkellä haussa oleva opetus ja kasvatus -alan koulutustarjonta

Yhteiskunta

Ala pitää sisällään perusyhteiskuntatieteitä kuten historiaa, filosofiaa ja psykologiaa. Näiden lisäksi on mahdollista opiskella yhteiskuntatutkimusta ja logopediaa. Tarjolla on myös sosiaalityön opintoja sekä erilaisia teemaopintoja.

Tällä hetkellä haussa oleva yhteiskunta-alan koulutustarjonta

Tekniikka ja luonnontieteet

Alat pitävät sisällään tekniikkaa ja teknologiaa soveltavia tieteenaloja sekä perusluonnontieteitä, kuten matematiikan perus- ja aineopintoja, sekä teemallisia opintoja, kuten esim. ohjelmoinnin, digitalisaation, tietoturvan ja tekoälyn opintoja.

Tekniikan alalla on useita mahdollisuuksia tähdätä tutkinto-opintoihin väyläopintojen kautta.

Tällä hetkellä haussa oleva tekniikka ja luonnontieteet -alan koulutustarjonta

Tampereen yliopiston tutkinnot ja tiedekunnat

Oletko kiinnostunut tutkinto-opiskelusta Tampereen yliopistossa? Tutustu kevään 2021 yhteishaun hakukohteisiin. Sivuilla kuvataan tarkemmin eri tutkintojen sisältöjä ja millaisia hakuväyliä ja valintakriteereitä tutkintokoulutukseen on.

Tutkintokoulutuksesta vastaavat Tampereen yliopiston seitsemän tiedekuntaa.