Hyppää pääsisältöön
Kuvakollaasi kansikuvana

Mitä ovat koulutusalamme?

Tampereen yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista, jossa on tarjolla lukuisia mielenkiintoisia tutkinto-ohjelmia. Avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuden suorittaa tutkinto-ohjelmiin sisältyviä opintoja laajasti eri aloilta. Opinnot on luokiteltu koulutushaussa alojen mukaan. Kurkistamme tällä sivulla yliopistomme koulutusaloihin.

Kulttuuri ja kielet

Alat pitävät sisällään kieli-, kirjallisuustieteiden ja viestinnän opintoja sekä yliopiston tutkinto-ohjelmiin kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Viestinnän opintojen ohella avoimen yliopiston kautta voi opiskella myös mediatutkimuksen opintoja.

Opiskelijoita istuu keskustelemassa
Ryhmä keskustelee tietokoneen ääressä

Tietojenkäsittely ja teknologia

Alat pitävät sisällään informaatiotutkimusta, tietojenkäsittelytieteen ja tieto- ja sähkötekniikan opintoja. Tarjolla on myös matematiikan ja tilastollisen data-analyysin opintoja.

Terveys ja hyvinvointi

Terveystieteet pitävät sisällään hoitotieteen ja kansanterveystieteen opintoja. Tarjolla on myös bioteknologian ja -lääketieteen opintoja.

Kolme henkilöä seisoo ulkona yliopiston kampuksella ja katsoo kameraan

Johtaminen, hallinto ja talous

Alat pitävät sisällään kauppa- ja hallintotieteitä sekä kansainvälisen politiikan ja valtio-opin opintoja. Alaluokittelu pitää sisällään myös erilaisia teemaopintoja kuten esim. henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin opintoja.

Iso opiskelijajoukko istuu tilassa
Henkilö istuu kannettava tietokone sylissä sohvalla

Opetus ja kasvatus

Alat sisältävät kasvatustieteen opintoja laaja-alaisesti, myös esim. elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opintoja.

Avoimen kautta on suoritettavissa myös opetettavien aineiden pätevyyksiä, kuten yhteiskuntaoppi ja elämänkatsomustieto opetettavana aineena, jotka löytyvät yhteiskunta-alalta.

Yhteiskunta

Ala pitää sisällään perusyhteiskuntatieteitä kuten historiaa, filosofiaa ja psykologiaa. Näiden lisäksi on mahdollista opiskella yhteiskuntatutkimusta ja logopediaa. Tarjolla on myös sosiaalityön opintoja sekä erilaisia teemaopintoja.

Henkilö seisoo kirjastohyllyjen välissä ja tutkii kirjaa
Teekkarin tupsulakki

Tekniikka ja luonnontieteet

Alat pitävät sisällään tekniikkaa ja teknologiaa soveltavia tieteenaloja sekä perusluonnontieteitä, kuten matematiikan perus- ja aineopintoja, sekä teemallisia opintoja, kuten esim. ohjelmoinnin, digitalisaation, tietoturvan ja tekoälyn opintoja.

Tekniikan alalla on useita mahdollisuuksia tähdätä tutkinto-opintoihin väyläopintojen kautta.

Tampereen yliopiston tutkinnot ja tiedekunnat

Oletko kiinnostunut tutkinto-opiskelusta Tampereen yliopistossa? Tutustu yliopiston koulutustarjontaan ja yliopistoon hakemiseen.

Tutkintokoulutuksesta vastaavat Tampereen yliopiston seitsemän tiedekuntaa.

Keskustakampus kesällä