Tekniikka
Tutkinto-ohjelma

Autotekniikan tutkinto-ohjelma

Tekniikka

Autoalan asiantuntijaksi

Autotekniikan tutkinto-ohjelma avaa ovia ajoneuvojen katsastukseen, suunnitteluun, valmistukseen, myyntiin ja huoltoon.

Autotekniikan tutkinto-ohjelma valmentaa modernin ja ympäristöystävällisen autoalan insinööritehtäviin. Ala tarjoaa monia mahdollisuuksia sinulle, joka haluat työskennellä ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden parissa.

Käytännönläheisiin opintoihin sisältyy runsaasti harjoittelua sekä innostavia projekteja. Voit esimerkiksi harjoittaa taitojasi kansainvälisessä Formula Student -projektissa, joka huipentuu kansainvälisiin kilpailuihin muita opiskelijatiimejä vastaan. Voit erikoistua korjaamotekniikkaan, työkonetekniikkaan tai älykkäisiin koneisiin.

Työpaikkoja on ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden katsastuksen, suunnittelun, valmistuksen, myynnin tai huollon parissa. Ympäristönäkökulmat ovat tärkeä teema opetuksessa esimerkiksi materiaalien valinnassa, katsastuksessa ja komponenttien kierrätyksessä. Opetuksessa käytetään nykyaikaisia ajoneuvoalan ja korjaamotekniikan ohjelmistoja sekä perehdytään ajoneuvojen digitaalitekniikkaan.

Tutkintonimike

Insinööri (AMK)

Koulutustyyppi

Ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Opiskelumuoto

Päiväopinnot

Osaamistavoitteet

Autotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa monia mahdollisuuksia sinulle, joka haluat työskennellä ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden parissa. Käytännönläheisiin opintoihin sisältyy runsaasti harjoittelua sekä innostavia projekteja. Varsinaisen autotekniikan lisäksi koulutukseen kuuluu johtamisen, asiakaspalvelun ja markkinoinnin opintoja sekä laadunhallintaa ja liiketoimintaa.

Autotekniikan insinöörinä työskentelet esimerkiksi ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden katsastuksen, suunnittelun, valmistuksen, myynnin tai huollon parissa.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetuskieli on suomi. Opintojaksoissa voi olla englanninkielisiä osia.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelmalla on vuositavoitteet, jotka määräytyvät opintosuunnan mukaan.

Ensimmäisen vuoden aikana opit hallitsemaan autotekniikan matemaattiset ja fysikaaliset perusteet. Ensimmäisen ja toisen lukuvuoden välissä tutustut työelämään harjoittelijana.

Toisen vuoden aikana opit hallitsemaan autotekniikan perusteet ja tutustut autoalaan harjoittelijana.

Kolmannen lukuvuoden aikana työkonetekniikan opiskelijana tutustut suunnittelun menetelmiin ja ohjelmistoihin sekä harjoittelet ohjatusti suunnittelutehtävissä. Korjaamotekniikan opiskelijana tutustut ajoneuvoliiketoiminnan tekniikkaan teoriassa ja käytännössä. Lisäksi harjoittelet ohjatusti ajoneuvoliiketoiminnan toimihenkilönä toimimista. Älykkäiden koneiden opiskelijana tutustut elektroniikan ja tietotekniikan perusteisiin ja aloitat myös käytännön harjoittelun projektiopintojen avulla.

Neljännen vuoden aikana autotekniikan opiskelijana olet mukana tiimissä, joka suunnittelee ja rakentaa Formula Student -kilpa-autoja. Formula Student on maailmalla tunnettu kilpa-autoluokka, jossa opiskelijat kilpailevat itse suunnittelemillaan ja rakentamillaan autoilla. Työkonetekniikan opiskelijana suunnittelet ajoneuvoja Student Formula -projektissa. Korjaamotekniikan opiskelijana markkinoit ja rakennat ajoneuvoja Student Formula -projektissa. Samalla opiskelet ajoneuvoliiketoiminnan taloutta. Älykkäiden koneiden opiskelijana tutustut nykyaikaisiin ohjausjärjestelmiin ja toteutat järjestelmäsuunnittelua projektiopintojen avulla.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Autotekniikan opinnoissa voit erikoistua korjaamotekniikkaan, työkonetekniikkaan tai älykkäisiin koneisiin. 

Korjaamotekniikan opintosuunnan opintoihin kuuluva neljän kuukauden työpaikkaoppimisjakso yrityksissä antaa sinulle hyvät valmiudet vaativaan ajoneuvojen huoltotoimintaan. Kevyen kaluston katsastuskoulutus on osa korjaamotekniikan opintoja. 

Työkonetekniikka ja älykkäät koneet -opintosuunnat mahdollistavat erikoistumisen joko ajoneuvojen mekaaniseen tai sähköiseen suunnitteluun.

Opintosuunta valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Voit myös oma-aloitteisesti muuttaa osaamisesi painotusta vapaasti valittavien opintojen avulla.

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman laajuus on 240 opintopistettä. Opintojaksot muodostavat 1-2 periodia kestäviä kokonaisuuksia. Tarkemman kuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Edellä kuvatut opintojen vuositeemat kertovat sekä kunkin opiskeluvuoden keskeisistä osaamistavoitteista että oppijan oman ammatillisen kasvun vaiheista. 

Opinnäytetyö

Neljäntenä opintovuonna teet työelämälähtöisen opinnäytetyön. Osoitat opinnäytetyön avulla, kuinka osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi alaan liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön teossa tarvitset tiedonhankkimistaitoja, raportointiosaamista ja tavoitteellista työskentelytaitoa.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Korjaamotekniikan opintosuunta kouluttaa ajoneuvokatsastuksen, korjaamo- ja varaosaliiketoiminnan esimiehiä ja asiantuntijoita ajoneuvojen sekä työkoneiden jälkimarkkinointiin. Tekniikan lisäksi opetuksessa painotetaan johtamis-, asiakaspalvelu-, markkinointi-, laatu- ja liiketoimintataitoja.

Työkonetekniikan opintosuunnassa koulutetaan asiantuntijoita ajoneuvojen sekä liikkuvien työkoneiden suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviin, tietokoneavusteisiin suunnittelu- ja lujuuslaskentamenetelmiin ja simulointiin. Monet insinöörit työskentelevät myös työkoneiden ja raskaiden ajoneuvojen jälkimarkkinoinnissa.

Älykkäiden koneiden -opintosuunta koostuu työkonetekniikan ja älykkäiden koneiden yhteisistä opinnoista, joissa keskitytään ajoneuvojen ja työkoneiden älykkyyden ja autonomisuuden lisäämiseen.

Pätevyys

Ajoneuvojen katsastus on säädelty pätevyys, jonka ammatinharjoittamisoikeuden myöntää Trafi. Autotekniikan tutkinto-ohjelma tarjoaa katsastukseen liittyvät teoriaopinnot. Sinun on oma-aloitteisesti hakeuduttava suorittamaan vaadittava harjoittelu ja Trafin järjestämä loppukoe.

Kansainvälistyminen

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot sekä kansainväliset hankkeet ja projektit.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tutkinto-ohjelman suunnittelussa ja kehittämisessä teemme laajaa ja monipuolista yhteistyötä alan työnantajien kanssa.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit jatkaa opintoja ylempiiin ammattikorkeakoulututkintoihin tai teknillisten yliopistojen opintoihin.

 

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mahdollisen siirtohaun ja avoimen väylän haun valintaperusteet julkaistaan keväällä 2019.

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä koulutuspäällikkö Marko Mäkiloukoon, marko.makilouko(at)tamk.fi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Valinta ylioppilastutkinnon arvosanojen, ammatillisen perustutkinnon tai valintakokeen perusteella.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinto-ohjelmaan on yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Lisätietoja sivulla Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 40 opiskelijaa. Ensikertalaisille varataan 80 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Valintaperusteet

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeenylioppilaiden todistusvalinnan tai ammatillisen tutkinnon suorittaneden todistusvalinnan perusteella. Aloituspaikat jakautuvat eri valintatavoille seuraavasti:

Hakukohde Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus
Aloituspaikat 40
 • Valintakoe
13
 • Ylioppilaiden todistusvalinta
8
 • Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden todistusvalinta
19

Jos mahdollista, sinulle lasketaan valintapisteet kaikilla valintatavoilla ja voit tulla valituksi millä tahansa valintatavalla.Ensikertalaisille varataan 80 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Valintakoe 40 pistettä

Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. arvonta

Valintatapa: Ylioppilaiden todistusvalinta

Opiskelijavalinta tehdään ylioppilastutkinnon arvosanoista saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Ylioppilastutkinnon arvosanat 60 pistettä

TAMKin tekniikan alan todistusvalinnassa valittavilla hakijoilla tulee olla matematiikan, fysiikan tai kemian ylioppilaskirjoitusten koe hyväksytysti suoritettu. Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen varsinaista valintakoetta. Jos tulet valituksi suoraan koulumenestyksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. matematiikan arvosana
 3. ylitäyttö

Valintatapa: Ammattillisen perustutkinnon suorittaneiden todistusvalinta

Opiskelijavalinta tehdään tekniikan alan ammatillisesta perustutkinnon keskiarvosta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Ammatillisen tutkinnon keskiarvo 90 pistettä

Valintatavassa ovat mukana tekniikan alan perustutkinnon suorittaneet hakijat. Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen. Todistusvalinta tehdään ammatillisen painotetun perustutkinnon keskiarvon perusteella. Todistuvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta. Jos tulet valituksi suoraan todistuksen perusteella, sinun ei välttämättä tarvitse enää osallistua valintakokeeseen.

Sinun tulee tallentaa hakulomakkeelle kopio tekniikan alan ammatillisesta perustutkinnosta viimeistään 10.4.2019 kello 15.00. Jos valmistut ammatilliseen perustutkintoon 10.4. jälkeen, tulee sinun tallentaa hakemuksellesi kopio ammatillisesta perustutkinnostasi heti sen saatuasi tai viimeistään 17.5.2019 kello 15.00 mennessä. Vain lopullisen tutkintotodistuksen toimittaneet hakijat otetaan huomioon todistusvalinnassa.

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. ylitäyttö

Pisteytys

Valintakoe

Tekniikan valtakunnallisesta valintakokeesta voit saada enintään 40 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä voidaksesi tulla valituksi.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli*

15

12

9

6

3

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

15

12

9

6

3

Matematiikka, pitkä**

15

12

9

7

5

Matematiikka, lyhyt**

10

8

6

4

2

Fysiikan reaalikoe***

15

12

9

6

3

Kemian reaalikoe***

15

12

9

6

3

Biologian reaalikoe***

15

12

9

6

3

* = IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.
** = enintään toinen
*** = enintään yksi

Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Kansainvälinen ylioppilastutkinto

Jos olet suorittanut EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon, tutkintotodistuksesi arvosanat muunnetaan vastaamaan suomalaista ylioppilastutkintoa. Löydät kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysohjeet täältä: Ylioppilastutkinnon pisteitys.

Ammatillisen perustutkinnon pisteytys

Todistusvalinta tehdään ammatillisen perustutkinnon painotetun keskiarvon perusteella. Keskiarvotaulukon löydät täältä: Ammatillisten tutkintojen keskiarvotaulukko. Jos todistukseesi on laskettu keskiarvo valmiiksi, ilmoita tämä keskiarvo hakemuksella. Mikäli keskiarvoa ei ole hakemuksella laske se tämän ohjeen mukaisesti: Ohje painotetun keskiarvon laskemiseen.

Valintakoe

Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe pidetään 29.5.2019 kello 10.00-12.30. Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Sinun tulee osallistua valintakokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan ja liikenteen alan hakukohde on sinulla ylimpänä hakutoiveena ja hakukohde tekee valintakoeyhteistyötä. Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota, loogista päättely- ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perusosaamista. Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Voit valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen kaikille hakijoille pohjakoulutuksesta riippumatta. Kokeessa ei saa käyttää laskinta eikä kaavastoa.

Valintakokeesta voi saada enintään 40 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta voit tulla valituksi.

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan Oma Opintopolku -palvelussa ennen valintakoetta. Jos tulet valituksi suoraan koulutukseen koulumenestyksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielikoe järjestetään hakijalle, jonka äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on eri kuin opetuskieli (suomi). Kielikokeen tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta voit tulla valituksi koulutukseen.

Valintakoeyhteistyö

Tutkinto-ohjelma on mukana tekniikan alan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Tulos hyväksytään sellaisenaan kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan koulutuksen hakutoiveisiin.

Ennakkoaineisto

Suomen- ja ruotsinkielisen tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa netissä kaksi viikkoa ennen koetta. Ennakkoaineisto on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta 15.5.–29.5.2019 välisenä aikana.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lisätietoja erityisjärjestelyistä.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet yhteishaussa.

Liitteet

Hakemusliitteet

Jos todistat hakukelpoisuutesi jollakin seuraavista, todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakulomakkeelle 10.4.2019 kello 15.00 mennessä:

 • Kopio ennen vuotta 1990 suoritetusta ylioppilastutkinnosta
 • Kopio ulkomaisesta tutkintotodistuksesta sekä kopio ulkomaisen tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistusta ei ole kirjoitettu yhdellä näistä kielistä
 • Kopio European Baccalaureate Diplomasta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio International Baccalaureate Diplomasta (IB Certificate ei riitä) tai ennakkoarvio (predicted grades tai vastaava) 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio Reifeprüfung- tai DIA-todistuksesta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Mahdollisesta pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös

Katso tarkemmat tiedot liitteiden toimittamisesta: Liitteet yhteishaussa.

Ammatillisen perustutkinnon todistuskopiot

Sinun tulee tallentaa hakulomakkeelle kopio tekniikan alan ammatillisesta perustutkinnosta viimeistään 10.4.2019 kello 15.00. Jos valmistut ammatilliseen perustutkintoon 10.4. jälkeen, tulee sinun lähettää kopio ammatillisesta perustutkinnostasi heti sen saatuasi tai viimeistään 17.5.2019 kello 15.00 mennessä. Vain lopullisen tutkintotodistuksen toimittaneet hakijat otetaan huomioon todistusvalinnassa.

Ammatillisen tutkinnon todistusvalinnassa ovat mukana tekniikan alan perustutkinnon suorittaneet hakijat. Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen. Todistusvalinta tehdään ammatillisen painotetun perustutkinnon keskiarvon perusteella. Jos tulet valituksia suoraan todistuksen perusteella, sinun ei välttämättä tarvitse enää osallistua valintakokeeseen. 

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, lataa haussa käyttämiesi koulutodistusten kopiot yhteishaun hakemuksellesi 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse tallentaa kopiota. Suomalaisesta ammatillisesta tutkinnosta sen sijaan tulee ladata todistuskopio.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta.
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.