Hyppää pääsisältöön

Psykologiset ja neuropsykologiset tutkimukset

Kuvaus

Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE tarjoaa psykologisia ja neuropsykologisia tutkimuksia lapsille ja nuorille.

Tutkimuksissa arvioidaan henkilön tiedonkäsittelyä eli kognitiivisia toimintoja, käyttäytymistä ja tunnesäätelyä. Tiedonkäsittelyn taidoilla tarkoitetaan muun muassa oppimista, muistia, keskittymistä ja päätelmien tekemistä. Tutkimuksessa voidaan arvioida tiedonkäsittelyssä ilmeneviä vahvuuksia ja vaikeuksia sekä mahdollisten vaikeuksien vaikeusastetta ja haittaavuutta. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan soveltuvia tukitoimia kuten neuropsykologisen kuntoutuksen tarvetta.  

Tutkimukset perustuvat taustatietojen, haastattelun, kyselylomakkeiden, tutkimustilannehavaintojen ja erilaisten testimenetelmien kautta saatujen tutkimustulosten tulkintaan. Tutkimuskokonaisuus suunnitellaan yksilöllisesti.  

Lue lisää neuropsykologisesta tutkimuksesta Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen esitteestä: 

 

Kenelle

Tyypillisiä syitä hakeutua psykologin tutkimukseen tai neuropsykologiseen tutkimukseen ovat: 

  • neuropsykiatristen häiriöiden arviointi, kuten ADHD tai autismikirjo 

  • oppimisvaikeudet, esim. lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus, matematiikan vaikeus, kehityksellinen kielihäiriö tai hahmottamisen vaikeus 

  • kuntoutustarpeen arviointi 

 

Miten toimitaan

Ota yhteyttä: psyke.tau [at] tuni.fi (psyke[dot]tau[at]tuni[dot]fi) 

Kerro yhteydenotossasi minkälaisesta tutkimustarpeesta on kyse. Tutkimuksen laajuus ja muoto määräytyvät tutkimustarpeen ja kysymyksen asettelun perusteella. 

 

 

Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE

PSYKE on Tampereen yliopiston psykologian oppiaineen opetus- ja tutkimusklinikka, jossa tehdään psykologian ammattikäytännön kehittämistyötä, asiakastyötä, opetusta ja tutkimusta.