Hyppää pääsisältöön

Nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisen toimintakyvyn ryhmäkuntoutus

Kuvaus

Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE tarjoaa neuropsykologista, sosiaalisen toimintakyvyn SOTOKU-ryhmäkuntoutusta autismikirjon nuorille ja nuorille aikuisille.

Nuorille suunnatussa kuntoutuksessa keskitytään erityisesti sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisyyn ja itsenäistymistaitojen vahvistamiseen.

Hakuaikaa lukuvuoden 2024-2025 nuorten ryhmiin on jatkettu 21.6.2024 asti.

Kuntoutusryhmä kokoontuu lukuvuoden 2024-2025 aikana 20 x 90 min, aloitus on suunniteltu elo-syyskuulle. Nuorten ryhmän rinnalla kokoontuu vanhempainryhmä (6 x 90 min). Lisäksi kuntoutusjaksoon sisältyy alkuhaastattelu, loppupalaute sekä oppilaitos- tai verkostoneuvottelu.

 

Kenelle

Ryhmäkuntoutus on suunnattu 15–20 -vuotiaille nuorille, joilla on todettu autismikirjon häiriöön kuuluvia vaikeuksia tai asetettu autismikirjon häiriön diagnoosi (kuten Aspergerin syndrooma). Ryhmäkuntoutuksesta hyötyminen edellyttää nuoren omaa motivaatiota osallistua kuntoutukseen, ikätasoista päättelykykyä sekä sellaista psyykkisen hyvinvoinnin tasoa, että vuorovaikutuksen harjoittelu ryhmäläisten kanssa on mahdollista.

Ryhmäkuntoutus ei sovellu henkilöille, joilla on aggressiivista käyttäytymistä tai jokin akuutti mielenterveyden ongelma (kuten masennus akuutissa vaiheessa).

 

Miten toimitaan

Ryhmäpaikkahakemuksen tekee nuorta hoitava psykologi, neuropsykologi ja/tai lääkäri. 

Toivomme, että taustatiedot tähän kuntoutusmuotoon soveltuvasta ja sitä tarvitsevasta nuoresta lähetetään PSYKE:en 21.6.2024 mennessä.

Taustatietoina tulisi olla tieto nuoren diagnooseista, kognitiivisesta suoriutumisesta (nuorella tulee olla tehtynä enintään 2 vuotta vanhat psykologiset perustutkimukset), sosiaalisen toimintakyvyn luonteesta ja elämäntilanteesta kuntoutukseen sitoutumista ajatellen sekä kuvailua kuntoutuksen kohdistamistarpeesta. Kun ryhmä on saatu kokoon, lähetämme tiedon yksittäisten nuorten pääsystä ryhmään maksusitoumus/palvelusetelijärjestelyiden käynnistämiseksi. Perheisiin emme ole tässä vaiheessa suoraan yhteydessä.

 

Ota yhteyttä

tiia.parttimaa [at] tuni.fi

tiina.makela [at] tuni.fi

 

Yhteyshenkilöt

Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE

PSYKE on Tampereen yliopiston psykologian oppiaineen opetus- ja tutkimusklinikka, jossa tehdään psykologian ammattikäytännön kehittämistyötä, asiakastyötä, opetusta ja tutkimusta.