Hyppää pääsisältöön
toimituksessa

Tarjoa työ- tai harjoittelupaikkaa opiskelijoille

Opintojen aikainen työskentely sitoo opintoja käytännön työelämään ja sillä on merkittävä rooli opiskelijan osaamisen kehittymisessä. Opiskelijat etsivät opintojensa aikana harjoittelu- ja työpaikkoja, erityisesti opintojen ohessa tehtäviä töitä ja kesätöitä.

Työ- tai harjoittelupaikan ilmoittaminen 

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu käyttävät JobTeaser-palvelua työ-, ja harjoittelupaikkojen välittämiseen. JobTeaser-palvelussa Tampereen ammattikorkeakoululla ja Tampereen yliopistolla on omat alustansa, joiden kautta työnantaja voi ilmoittaa avoimia harjoittelu- ja työpaikkoja opiskelijoille ja valmistuville. Ohjeet JobTeaser-palvelun käyttöön löydät alla olevilta palvelukorteilta.

TAMKin sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikat

Muiden ammattikorkeakoulujen tapaan myös TAMKilla on käytössä sosiaali- ja terveysalojen harjoittelupaikoille oma alustansa, Jobiili. Jobiilin nettisivujen kautta voit tehdä käyttäjätunnuksen, jonka kautta voit jättää harjoitteluilmoituksen nimenomaan sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille.

Hyvä tietää harjoittelusta

Korkeakouluopintoihin sisältyvällä harjoittelulla tai muulla siihen rinnastettavalla työelämäjaksolla on merkittävä asema tutkinnossa, sillä harjoittelu sitoo opintoja käytännön työelämään. Ammattikorkeakoulujen tutkinnoissa harjoittelu on pakollinen ja yliopistossa harjoittelun pakollisuus ja laajuus vaihtelee tutkinnosta riippuen. Harjoittelulla on suuri merkitys oman alan työkokemusta tarjoavana oppimiskokemuksena ennen valmistumista. Hyvin suunniteltu harjoittelu hyödyttää niin opiskelijaa, työnantajaa kuin korkeakouluakin.

Lisätietoa Tampereen yliopiston harjoittelukäytännöistä

Lisätietoja

Tarvittaessa saat lisätietoa työ- tai harjoittelupaikan tarjoamisesta korkeakoulujen omista urapalveluista:

Tampereen ammattikorkeakoulun Urapalvelut: careerservices.tamk [at] tuni.fi

Tampereen yliopiston Urapalvelut: urapalvelut.tau [at] tuni.fi