Hyppää pääsisältöön

Lasten ja nuorten neuropsykologinen parikuntoutus

Kuvaus

Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE:ssä kehitetään sosiaalisten taitojen parikuntoutusta. Kuntoutus on neuropsykologista kuntoutusta. Ohjaajana toimii neuropsykologi tai neuropsykologiaan erikoistuva psykologi sekä psykologi.

Tavoitteet

Kuntoutus on suunniteltu erityisesti sosiaalisten perustaitojen harjoitteluun. Tavoitteena voi olla esimerkiksi:

  • keskustelutaitojen harjoittaminen (itsestä ja omista ajatuksista kertominen, kysyminen, vastaaminen),
  • ei-kielellisten viestien ymmärtäminen tai
  • yhteistyön tekeminen erilaisissa tehtävissä ja leikeissä.

Kuntoutuksessa myös tuetaan lapsen tai nuoren itsetuntemusta ja itseluottamusta sosiaalisissa tilanteissa. Kuntoutuksen tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti.

Menetelmät

Parikuntoutuksen pohjana käytetään käyttäytymisterapeuttisiin menetelmiin nojautuvaa neuropsykologisen kuntoutuksen SOTOKU-ryhmäkuntoutusmallia. Lisäksi käytetään muita tutkittuun tietoon pohjautuvia sosiaalisten taitojen kuntoutusmenetelmiä. Kuntoutuskerroilla toteutetaan keskustelu- ja vuorovaikutusharjoituksia esimerkiksi erilaisten pelien ja leikkien avulla. Harjoitusten valinnassa huomioidaan parin ikä- ja taitotaso. Parikuntoutus on verrattavissa yksilökuntoutukseen, sillä siinä voidaan huomioida hyvin kohdennetusti yksilöllisiä tuen tarpeita ja tavoitteita. Toisaalta se mahdollistaa sosiaalisten taitojen harjoittelun ikätoverin kanssa.

Toteutus

Kuntoutukseen sisältyy

  • 6 x 60 min yksilökäyntiä (sisältäen alkuhaastattelun, lapsen yksilökäyntejä ja vanhempien ohjauskäyntejä),
  • 15 x 60 min parikuntoutuskäyntiä,
  • 1 x 60 min koulukäynti ja
  • 1 x 90 min verkostoneuvottelu.

 

Kenelle

Parikuntoutus on suunnattu noin 7–15 -vuotiaille lapsille tai nuorille, joilla on todettu autismikirjon häiriöön kuuluvia vaikeuksia tai asetettu autismikirjon häiriön diagnoosi (kuten Aspergerin syndrooma). Kuntoutus voi sopia myös lapsille tai nuorille, joilla on vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa esimerkiksi kielellisten tai hahmottamisen vaikeuksien vuoksi.

Parikuntoutus ei sovellu henkilöille, joilla on aggressiivista käyttäytymistä, voimakasta omaehtoisuutta tai toimintakykyä selkeästi haittaavaa tunnesäätelyn vaikeutta. Toisin sanoen kuntoutus edellyttää lapselta tai nuorelta sellaista psyykkisen hyvinvoinnin tasoa, että vuorovaikutuksen harjoittelu parikuntoutustilanteessa on mahdollista. Lisäksi kuntoutus edellyttää sitoutumista viikoittaisiin käynteihin.

 

Miten toimitaan

Parikuntoutuksen hakulomakkeen täyttää lapsen tai nuoren hoitavan tahon edustaja, yleensä psykologi tai lääkäri. Pääsääntöisesti kuntoutusjaksoja aloitetaan syyskuussa ja tammikuussa.

Taustatietoina tulisi olla tieto diagnooseista, kognitiivisesta suoriutumisesta (enintään 2 vuotta vanhat psykologiset perustutkimukset), kuvaus sosiaalisen toimintakyvyn luonteesta sekä kuvailua kuntoutuksen kohdistamistarpeesta. Mahdollisimman konkreettisella tasolla oleva ajankohtainen tieto auttaa sopivan kuntoutusparin löytämisessä. Vanhemmalta pyydetään suostumus tietojen luovuttamiseen nettisivuiltamme löytyvällä lomakkeella. 

Kun sopiva pari on löytynyt, lähetämme tiedon varmistuneesta parikuntoutuspaikasta hakemuksessa mainitulle yhteyshenkilölle maksusitoumus/palvelusetelijärjestelyiden käynnistämiseksi. Perheisiin emme ole tässä vaiheessa suoraan yhteydessä.

Kuntoutus toteutetaan maksusitoumuksella Pirkanmaan Palvelusetelisopimusta vastaavilla yksilökuntoutushinnoilla: kuntoutuskäynti 168 € / 60min, Koulukäynti 252 € / 60 min, verkostoneuvottelu 378 € / 90 min.

Haku lukuvuoden 2024-2025 neuropsykologisen kuntoutuksen ryhmiin on päättynyt. Allaolevista linkeistä löydät parikuntoutuksen hakuohjeet ja esitteen, hakulomakkeen sekä yhdessä vanhempien kanssa täytettävän suostumuksen tietojen luovuttamisesta hakua varten.

 

 

Ota yhteyttä

Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE

psyke.tau [at] tuni.fi

 

Lisätietoja: Tiia Parttimaa / Tiina Mäkelä

 

 

Yhteyshenkilöt

Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE

PSYKE on Tampereen yliopiston psykologian oppiaineen opetus- ja tutkimusklinikka, jossa tehdään psykologian ammattikäytännön kehittämistyötä, asiakastyötä, opetusta ja tutkimusta.