Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Yleistä viestintä- ja kieliopinnoista

Kielikeskuksen ajankohtaiset asiat

Kielikeskuksen yhteystiedot

Tutkintoihin sisältyvät viestintä- ja kieliopinnot

Kielitaidon arviointi

Kypsyysnäyte ja kielitaidon osoittaminen tutkinnossa

Kielitodistukset
 

Kielikeskuksen ajankohtaiset asiat

Ilmoittautuminen periodissa 1 alkavaan opetukseen

Ilmoittautuminen periodissa 1 alkavaan opetukseen alkaa 1.8.2024 ja päättyy eri aikoihin opintojaksosta riippuen. Tarkistathan ilmoittautumisen aikataulun kohdasta Kielikeskuksen opetukseen ilmoittautuminen.

Kielikeskuksen opintopalveluiden kesä

Kielikeskuksen opintopalvelut ovat kesätauolla 11.–26.7.2024. Vastaamme asiointiosoitteeseen kielikeskus.tau [at] tuni.fi (kielikeskus[dot]tau[at]tuni[dot]fi) lähetettyihin viesteihin mahdollisimman pian palattuamme.

 

Kielikeskuksen yhteystiedot

Asiointisähköposti: kielikeskus.tau [at] tuni.fi

Kielikeskuksen asiointiosoitteesta vastataan viesteihin palvelunhallintajärjestelmä Efecten kautta. Lähetäthän viestin omasta tuni.fi-osoitteestasi, jotta järjestelmä tunnistaa sinut automaattisesti ja asioitasi voidaan käsitellä sähköpostitse.

Hervannan kampuksen kielikeskuksen sijainti:
Päärakennus, 1. krs

Keskustakampuksen kielikeskuksen sijainti:
Pinni B, 5. krs

Henkilökunnan yhteystiedot.

 

Tutkintoihin sisältyvät viestintä- ja kieliopinnot

Kielikeskus järjestää kaikki tutkintoihin sisältyvät opintojaksot kotimaisista ja vieraista kielistä. Tutkintoihin kuuluu suomen ja ruotsin kielten opintoja sekä vähintään yhden vieraan kielen opintoja tutkinnosta riippuen yhteensä 10-24 opintopistettä.

Tutkintoihin sisältyvien viestintä- ja kieliopintojen peruspaketit (10 op ja 15 op) on kuvattu alla. Viestintä- ja kieliopintojen opintopistemäärä vaihtelee tutkinto-ohjelmittain, eli kaikilla opiskelijoilla ei kuulu tutkintoon 10 tai 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja.

Voit tarkastaa omaan tutkintoosi kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot Opiskelijan oppaan Opintotiedot-osiosta. Valitse aluksi yläotsikoista Tutkinto-ohjelmat ja käytä sen jälkeen sivun vasemman reunan suodattimia. Valitse suodattimeksi Tutkinto-ohjelman tyyppi sekä Koulutusala, niin pääset valitsemaan haun tuloksista oman tutkinto-ohjelmasi. Kaikki tutkintoosi kuuluvat opintojaksot on listattu Rakenne ja opinnot -kohtaan.

Osassa tutkinto-ohjelmista on käytössä mallilukujärjestys tai ehdotus opintojen suunnitellusta suorittamisjärjestyksestä. Ne toimivat opintojesi suunnittelun tukena. Lue lisää sivulta Mallilukujärjestys, opintojen suunniteltu eteneminen ja malliajoitus.

 

Viestintä- ja kieliopinnot kandidaatin tutkinnoissa, 10 op

 

Opintojakso

Koodi

Monikielinen johdanto akateemisiin viestintä- ja kieliopintoihin, 2 opLANG.002
Ruotsia työelämään, 3 opLANG.RUO.001

1. vieras kieli

Foundations of Professional and Academic Communication in English, 3 op TAI jokin seuraavista:

Espanja 6 - Työskentele espanjaksi, 4 op

Ranska 6 - Työskentele ranskaksi, 4 op

Saksa 6 - Työskentele saksaksi, 4 op

Venäjä 6 - Työskentele venäjäksi, 4 op

 

LANG.ENG.001

LANG.ESP.006

LANG.RAN.006

LANG.SAK.006

LANG.VEN.006

Lisäksi opiskelija suorittaa yhden seuraavista:

  • Akateeminen kirjoittaminen, 2 op TAI
  • Vuorovaikutusosaaminen työelämässä, 2 op TAI
  • Vuorovaikutusosaaminen opetus- ja ohjausaloilla, 2 op TAI
  • Valinnainen opintojakso, 2 op (kaikki valinnaisiksi sopivat opintojaksot voit tarkistaa omasta tutkintorakenteestasi)

 

LANG.TIE.001

LANG.PUH.001

LANG.PUH.002

 

Viestintä- ja kieliopinnot kandidaatin tutkinnoissa, 15 op

 

Opintojakso

Koodi

Monikielinen johdanto akateemisiin viestintä- ja kieliopintoihin, 1 opLANG.001
Ruotsia työelämään, 3 opLANG.RUO.001
Akateeminen kirjoittaminen, 2 opLANG.TIE.001
Vuorovaikutusosaaminen työelämässä, 2 op TAI Vuorovaikutusosaaminen opetus- ja ohjausaloilla, 2 opLANG.PUH.001 TAI LANG.PUH.002

1. vieras kieli

Foundations of Professional and Academic Communication in English, 3 op TAI jokin seuraavista:

Espanja 6 - Työskentele espanjaksi, 4 op

Ranska 6 - Työskentele ranskaksi, 4 op

Saksa 6 - Työskentele saksaksi, 4 op

Venäjä 6 - Työskentele venäjäksi, 4 op

 

LANG.ENG.001

LANG.ESP.006

LANG.RAN.006

LANG.SAK.006

LANG.VEN.006

Lisäksi opiskelija suorittaa valinnaisia viestintä- ja kieliopintoja vähintään 4 opintopistettä (kaikki valinnaisiksi sopivat opintojaksot voit tarkistaa omasta tutkintorakenteestasi) 

 

Kielitaidon arviointi

Eurooppalainen viitekehys on Euroopan neuvoston kehittämä kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yhteinen viitekehys. Sen taitotasokuvauksia käytetään laajalti esimerkiksi korkeakouluissa kielten opintojaksojen tavoitteiden kuvaamiseen. Tämä mahdollistaa niin kansallisen kuin kansainvälisen vertailtavuuden. Voit tutustua viitekehyksen taitotasojen yleiskuvauksiin alla olevasta pdf-dokumentista tai Euroopan neuvoston sivuilla (englanniksi).

 

Kypsyysnäyte ja kielitaidon osoittaminen tutkinnossa

Opiskelija osoittaa Valtioneuvoston asetusten määräämän kielitaidon suorittamalla tutkintonsa opetussuunnitelman mukaiset suomen, ruotsin ja vieraan kielen opinnot sekä antamalla kypsyysnäytteen.

Kaikki tarvittava tieto aiheesta on koottu opiskelijan käsikirjaan sivulle Kypsyysnäyte ja kielitaidon osoittaminen tutkinnossa. Sivulla kerrotaan myös, millä edellytyksillä ja miten on mahdollista hakea vapautusta toisen kotimaisen kielen opinnoista.

 

Kielitodistukset

Kielitodistuksia annetaan vain Tampereen yliopistossa läsnäoleville opiskelijoille, jotka hakevat kansainväliseen opiskelija- tai työharjoitteluvaihtoon ja joilta vaihtoyliopisto vaatii erillisen todistuksen kielitaidosta.

Kielitaitoa ei arvioida erikseen todistusta varten, vaan kielitodistus perustuu Tampereen yliopistossa suoritettuihin kieliopintoihin ja kielikurssiemme yleisiin taitotasoihin. Todistus on mahdollista saada kielikeskuksen opetussuunnitelmaan kuuluvista/kuuluneista kielten kursseista. Todistus toimitetaan opiskelijalle sähköpostitse.

Englannin kielen kielitodistus pyydetään opintotoimistosta lähettämällä viesti osoitteeseen opintotoimisto.tau [at] tuni.fi.

Kielikeskuksesta voi saada kielitodistuksen Tampereen yliopiston kielikeskuksessa suoritetuista muiden kuin englannin kielen kieliopinnoista. Lähetä pyyntö osoitteeseen kielikeskus.tau [at] tuni.fi.

Julkaistu: 10.5.2019
Päivitetty: 20.6.2024