Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Vapaasti valittavat viestintä- ja kieliopinnot

Viestintä- ja kieliopintoja voi suorittaa oman kiinnostuksen mukaisesti myös vapaasti valittavina opintoina. Jatka aiemmin opiskelemaasi kieltä vaativammilla opintojaksoilla tai aloita uuden kielen opiskelu alkeista. Voit tutustua kielten tarjontaamme alla olevista taulukoista. Opetustarjontaan voit tutustua tarkemmin sivulla Kielikeskuksen opetussuunnitelma, opetustarjonta ja opetusmuodot.

Huom! Kielikeskuksen opetukseen liittyen EI OLE lähtötasokokeita, vaan opiskelija ilmoittautuu opetukseen ja opiskelijat valitaan valintakriteerien mukaisesti. Katso valintakriteerit sivulta Kielikeskuksen opetukseen ilmoittautuminen.

Espanjan kieli

Taitotason kuvaus Taitotaso Esitiedot Koko yliopisto
 

A1

Ei aikaisempia opintoja tai 1 kurssi lukiossa

LANG.ESP.001 Espanja 1, 4 op

Peruskielitaito

A1

2–4 kurssia lukiossa tai vastaava

LANG.ESP.002 Espanja 2, 4 op

  A2 3–4 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.ESP.003 Espanja 3, 4 op
Peruskielitaito A2 5–6 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.ESP.004 Espanja 4, 4 op
  B1 Lukion lyhyen kielen (B3) oppimäärä tai vastaava LANG.ESP.005 Espanja 5 – Opiskelijaelämää espanjaksi, 4 op
Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito B1 Lukion pitkän kielen (A-kieli) oppimäärä tai vastaava LANG.ESP.006 Espanja 6 – Työskentele espanjaksi, 4 op

Ranskan kieli

Taitotason kuvaus Taitotaso Esitiedot Koko yliopisto
  A1

Ei aikaisempia opintoja tai 1 kurssi lukiossa

LANG.RAN.001 Ranska 1, 4 op

Peruskielitaito A1

2–4 kurssia lukiossa tai vastaava

LANG.RAN.002 Ranska 2, 4 op

  A2 3–4 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.RAN.003 Ranska 3, 4 op
Peruskielitaito A2 5–6 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.RAN.004 Ranska 4, 4 op
  B1 Lukion lyhyen kielen (B3) oppimäärä tai vastaava LANG.RAN.005 Ranska 5 - Opiskelijaelämää ranskaksi, 4 op
Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito B1 Lukion pitkän kielen (A-kieli) oppimäärä tai vastaava LANG.RAN.006 Ranska 6 - Työskentele ranskaksi, 4 op

Saksan kieli

Taitotason kuvaus Taitotaso Esitiedot Koko yliopisto
  A1 Ei aikaisempia opintoja tai 1 kurssi lukiossa LANG.SAK.001 Saksa 1, 4 op
Peruskielitaito A1 2–4 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.SAK.002 Saksa 2, 4 op
  A2 3–4 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.SAK.003 Saksa 3, 4 op
Peruskielitaito A2 5–6 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.SAK.004 Saksa 4, 4 op
  B1 Saksa lukiokielenä tai vastaavat taidot LANG.SAK.005 Saksa 5 - Opiskelijaelämää saksaksi, 4 op
  B1 Saksa lukiokielenä tai vastaavat taidot LANG.SAK.006 Saksa 6 - Työskentele saksaksi, 4 op
  B1   LANG.SAK.007 Saksa 7 - Keskustele ajankohtaisista aiheista saksaksi, 2 op
Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito B1   LANG.SAK.008 Saksa 8 - Viesti ja tiedota työelämässä saksaksi, 2 op
  B2   LANG.SAK.009 Saksa 9 - Opiskele ja työskentele saksankielisissä maissa, 2 op
  B2   LANG.SAK.010 Saksa 10 - Viesti tulevaisuuden ympäristökysymyksistä saksaksi, 2 op

Venäjän kieli

Taitotason kuvaus Taitotaso Esitiedot Koko yliopisto
  A1

Ei aikaisempia opintoja tai 1 kurssi lukiossa

LANG.VEN.001 Venäjä 1, 4 op

Peruskielitaito A1

2–4 kurssia lukiossa tai vastaava

LANG.VEN.002 Venäjä 2, 4 op

  A2 3–4 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.VEN.003 Venäjä 3, 4 op
Peruskielitaito A2 5–6 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.VEN.004 Venäjä 4, 4 op
  B1 Lukion lyhyt (B3) tai pitkä (A-kieli) oppimäärä tai vastaava LANG.VEN.005 Venäjä 5 - Opiskelijaelämää venäjäksi, 4 op
Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito B1 Lukion lyhyt (B3) tai pitkä (A-kieli) oppimäärä tai vastaava LANG.VEN.006 Venäjä 6  - Työskentele venäjäksi, 4 op

Kiinan kieli

Taitotason kuvaus Taitotaso Esitiedot Koko yliopisto
 

A1

Ei aikaisempia opintoja tai yksi kurssi

LANG.KII.001 Kiina 1, 4 op

  A1 2–4 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.KII.002 Kiina 2, 4 op
Peruskielitaito A1 3–4 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.KII.003 Kiina 3, 4 op
Peruskielitaito A2 5–6 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.KII.004 Kiina 4, 4 op

Korean kieli

Taitotason kuvaus Taitotaso Esitiedot Koko yliopisto
  A1

Ei aikaisempia opintoja tai 1 kurssi lukiossa

LANG.KOR.001 Korea 1, 4 op
Peruskielitaito A1 2–4 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.KOR.002 Korea 2, 4 op

Italian kieli

Taitotason kuvaus Taitotaso Esitiedot Koko yliopisto
  A1

Ei aikaisempia opintoja tai 1 kurssi lukiossa

LANG.ITA.001 Italia 1, 4 op
Peruskielitaito A1 2–4 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.ITA.002 Italia 2, 4 op

Japanin kieli

Taitotason kuvaus Taitotaso Esitiedot Koko yliopisto
  A1

Ei aikaisempia opintoja tai 1 kurssi lukiossa

LANG.JAP.001 Japani 1, 4 op

Peruskielitaito A1 2–4 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.JAP.002 Japani 2, 4 op
  A2 3–4 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.JAP.003 Japani 3, 4 op
Peruskielitaito A2 5–6 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.JAP.004 Japani 4, 4 op

Portugalin kieli

Taitotason kuvaus Taitotaso Esitiedot Koko yliopisto
  A1

Ei aikaisempia opintoja tai 1 kurssi lukiossa

LANG.POR.001 Portugali 1, 4 op
Peruskielitaito A1 2–4 kurssia lukiossa tai vastaava LANG.POR.002 Portugali 2, 4 op

Latinan kieli

Taitotason kuvaus Taitotaso Esitiedot Koko yliopisto
Peruskielitaito A1 Ei aikasempia opintoja tai yksi kurssi LANG.LAT.001 Latinan alkeet, 4 op

Suomi toisena kielenä (S2)

Taitotason kuvaus Taitotaso Esitiedot Koko yliopisto
  A1   LANG.SUV.001 Suomi 1, 3 op
Peruskielitaito A1   LANG.SUV.002 Suomi 2, 2 op
  A2   LANG.SUV.003 Suomi 3, 3 op
  A2   LANG.SUV.004 Suomi 4, 2 op
  A2   LANG.SUV.005 Suomi 5, 3 op
Peruskielitaito A2   LANG.SUV.006 Suomi 6, 2 op
  B1   LANG.SUV.007 Suomi 7, 3 op
  B1   LANG.SUV.008 Suomi 8, 2 op
  B1   LANG.SUV.009 Työelämän suomea, 2 op
Itsenäinen kielenkäyttäjän kielitaito B1   LANG.SUV.010 Viestintää suomeksi 1, 2 op
  B2   LANG.SUV.011 Viestintää suomeksi 2, 2 op

Tietoa suomen kielen opiskelusta muualla opiskelijan käsikirjassa (englanniksi).

Kulttuurienvälinen viestintä (ICC)

ICC-opintojaksot ovat avoimia kaikille Tampereen yliopiston perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille. Opetuskieli on englanti (B2 = keskitaso), mutta kielen sujuvuus ei ole osa arviointia. Opetus on saatavilla kampuksella tai verkossa ja se sisältää aktiivista oppimista monikulttuurisissa ryhmissä ja yksilöllisesti.

Kulttuurienvälinen kommunikaatio tutkii eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten välistä vuorovaikutusta, jossa kulttuuri voi olla yksi vaikuttava tekijä. ICC-opintojaksoilla kulttuuri nähdään osallistujien jatkuvasti (uudelleen)luomana muun muassa kielten, ei-verbaalisen viestinnän, kulttuuristen olettamusten, erilaisten kontekstien ja valtasuhteiden kautta. ICC:n tavoitteena on kehittää kykyä kommunikoida tehokkaasti kulttuurienvälisissä tilanteissa. Näitä opintojaksoja suositellaan opiskelijoille, jotka haluavat kriittisesti analysoida, uppoutua ja mukautua monikulttuurisiin ympäristöihin kampuksella, työpaikalla tai yhteiskunnassa.

On suositeltavaa aloittaa opintojaksolla LANG.ICC.001 ja jatkaa sitten opintojaksolla LANG.ICC.002 tai LANG.ICC.003. Opiskelijat voivat kuitenkin suorittaa opintoja haluamassaan järjestyksessä. Opintojakso LANG.ICC.003 on suunnattu vaihtoon lähteville Tampereen yliopiston opiskelijoille, saapuville vaihto-opiskelijoille ja kansainvälisille, ensimmäisen vuoden Tampereen yliopiston opiskelijoille.

Taitotason kuvaus Taitotaso Opintojaksot Suositeltu opintopolku ja lisätiedot
Itsenäisen ja sujuvan kielenkäyttäjän kielitaito B2 LANG.ICC.001 Developing Internationalization Through Intercultural Communication (2 op) Suosittelemme tätä opintojaksoa ICC-opintopolun aloitukseen (ei kuitenkaan pakollista). Kulttuurienvälisen viestinnän opintojakso, jonka sisällöt liittyvät moniin eri elämänaloihin.
Itsenäisen ja sujuvan kielenkäyttäjän kielitaito B2 LANG.ICC.002 Entering the Global Workplace: Interculturality and Communication (2 op) Opintojakson teemat liittyvät erityisesti työskentelyyn monikulttuurisissa ja monikielisissä työympäristöissä Suomessa ja ulkomailla.
Itsenäisen ja sujuva kielenkäyttäjän kielitaito B2 LANG.ICC.003 Engaging Interculturally in Exchange Studies (3 op) Opintojakso antaa tukea ulkomailla opiskeluun monikulttuurisissa ja monikielisissä yliopistoympäristöissä ulkomailla ja Suomessa.
Julkaistu: 30.11.2023
Päivitetty: 10.4.2024