Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Kirjallisen raportoinnin opas: E) Lähdeluettelo

Lähteiden kirjaaminen lähdeluetteloon

Lähdeluettelo tarjoaa lukijalle mahdollisuuden selvittää, minkä tyyppistä lähdeaineistoa kirjoittaja on käyttänyt: miten uusia ja minkä muotoisia lähteet ovat. Lukija näkee myös, mistä hän itse voi etsiä lisää tietoa tai tarkistaa lähteen olemassaolon. Tekstiviitteen ja lähdeviitteen tulee alkaa samalla sanalla, jotta lukija löytää tekstiviitteen perusteella lähdeluettelosta etsimänsä tiedon.

Lähdeluetteloon kirjoitetaan vain ne lähteet, joihin tekstissä on viitattu. Muita lähteitä, joihin kirjoittaja on tutustunut esimerkiksi opinnäytetyöprosessin aikana, ei merkitä lähdeluetteloon.

Erityyppiset lähteet kirjataan lähdeluetteloon aakkosjärjestykseen lähdetiedon alun mukaisesti. Näin lukija löytää viiteen mukaisen lähteen tiedot vaivatta. Saman kirjoittajan julkaisut järjestetään vanhemmasta uudempaan. Jos lähteenä on käytetty useampia saman tekijän samana vuonna kirjoittamia teoksia tai artikkeleita, otsikon mukainen aakkostaminen määrää niiden järjestyksen. Vuosiluvun perään kirjoitetaan vielä pienaakkonen a, b, c ilman välilyöntiä. Jos tekijällä on ollut yksi tai useampi kumppani, yksin kirjoitettu julkaisu sijoitetaan ennen kumppaneiden kanssa kirjoitettuja teoksia tai artikkeleita.

Jos lähteestä on olemassa sekä painettu että sähköinen versio, lähdetiedot kirjataan käytetyn version mukaisesti. Jos kirjoittaja on käyttänyt sähköistä versiota, lähdeluetteloon merkitään viittauspäivä ja verkko-osoite. Jos verkkolähteellä on pysyvä tunniste (esim. DOI, URN), lähdeluetteloon merkitään ensisijaisesti se. 

Julkaistu: 27.4.2021
Päivitetty: 14.1.2024