Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Kieliopinnot

Kielten ja viestinnän opiskelu TAMKissa

Kansainvälistyvässä työelämässä monipuolinen ammatillinen kieli- ja viestintätaito sekä valmius erilaisten kulttuurien kohtaamiseen ovat entistä tärkeämpi osa ammattitaitoa. Sen takia kaikkiin korkeakouluopintoihin kuuluu kieli- ja viestintäopintoja, vieraskielistä oppimateriaalia ja kansainvälisiä opiskelijavaihtoja. Voit myös suorittaa työharjoittelun kansainvälisessä ympäristössä.

Sisällysluettelo

1. Ammattikorkeakoulututkinnot

2. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

3. Lähtötasotestit

4. Valmentavat kieliopinnot

5. Vapaasti valittavat kieliopinnot

6. Ristiinopiskelu

7. CampusOnline ja KiVANET

8. Aiempien kieliopintojen hyväksilukeminen

9. Kielitaitovaatimuksista vapauttaminen

10. Uusintatentit

11. Opinnäytetyö

12. Kypsyysnäyte

13. Tukea oppimiseen

14. Kansainvälisyys

15. Yhteysopettajat ja kielivastaavat

16. Uutisia, linkkejä ja julkaisuja

 

1. Ammattikorkeakoulututkinnot

TAMKissa noudatamme eurooppalaista kielipolitiikkaa: jokaisen ammattikorkeakoululaisen tulee osata ainakin kahta Euroopassa käytettyä kieltä äidinkielensä lisäksi. Kieli- ja viestintäopintojen laajuudet vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain. Tutkinto-ohjelmasta riippuen opintoihisi sisältyy yksi tai kaksi vierasta kieltä. Englanti on yleisin opiskeltu vieras kieli ja toisiksi suosituin saksa. Jos äidinkielesi ei ole suomi, ensimmäinen vieras kielesi voi olla suomi vieraana kielenä. Englanninkielisten tutkinto-ohjelmien kieliopinnot ovat jonkin verran erilaisia suomenkielisiin ohjelmiin verrattuna. Ammattikorkeakoulututkinnon englannin opinnot ovat eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B2.1 – B2.2. ja ruotsin opinnot taitotasolla B1.1. – B1.2.

Ammattikorkeakouluasetuksen nojalla tutkintoihin sisältyvät viralliset valtakunnalliset tavoitteet. Sinun tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneesi
1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (6.6.2003/424 ) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen JA
2) sellainen tutkinto-ohjelman mukainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Kohta 1 tarkoittaa, että virassa, jossa edellytetään korkeakoulututkintoa, henkilön on osattava erinomaisesti virka-alueen väestön enemmistön kieltä ja vähintään tyydyttävästi toista virallista kieltä (useimmiten siis suomea ja ruotsia). Erinomainen kielitaito osoitetaan opintojen yhteydessä kypsyysnäytteellä.

Tutkintotodistukseen tulee toisesta kotimaisesta kielestä erillinen merkintä suullisesta ja kirjallisesta osaamisesta.    
                                                                          
Ammattikorkeakoulun kieliopintojen osaamisen taso perustuu paitsi asetuksen, myös Kansallisen viitekehyksen 6. tason kielitaitovaatimukseen. Sinun tulee kyetä itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja ainakin yhdellä vieraalla kielellä.

Tuemme kielten opiskelua mahdollisuuksien mukaan tarjoamalla valmentavia englannin ja ruotsin kielen kursseja.

Tutkinto-ohjelmasta riippuen opintoihin sisältyy yksi tai kaksi vierasta kieltä, joiden laajuudet vaihtelevat. Yleisimmin opiskeltu ensimmäinen vieras kieli on englanti ja toinen vieras kieli saksa. Ensimmäisenä vieraana kielenä voi opiskella myös saksaa tai venäjää. Suomi vieraana kielenä voi olla ensimmäinen vieras kieli niille tutkinto-opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

 

2. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kielitaitovaatimus on Kansallisen viitekehyksen 7-tason mukainen:
osaat viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan (että alan ulkopuoliselle) yleisölle ja kykenet vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella (ja vähintään yhdellä vieraalla) kielellä. Tämä vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa C1 englannissa ja B2 ruotsissa.

 

3. Lähtötasotestit

Kaikki TAMKissa aloittavat tutkinto-opiskelijat tekevät lähtötasotestit englannissa ja ruotsissa riippumatta heidän aikaisemmasta koulutuksestaan (pl. opiskelijat jotka hakevat vapautusta englannista tai ruotsista). Testit tehdään heti opintojen alussa, ja ne voi tehdä vain kerran. Testit ovat korkeakouluyhteisön Moodlessa, ja opiskelija voi tehdä ne missä ja milloin haluaa itsenäisesti. Testien tekemisessä ei ole sallittua käyttää apua, eikä se ole myöskään järkevää, koska muuten tulos on opiskelijalle hyödytön.

Testien tuloksena opiskelija saa tietoa omasta taitotasostaan ja suosituksen siitä, miten edetä. Jos opiskelija saa suosituksen hakeutua valmentavalle kurssille, se kannattaa käydä ennen pakollisen ammattikielen kurssin käymistä. Valmentavalle kurssille voi myös ilmoittautua, vaikka testi ei sitä suosittelisikaan. Testien tulos ei siis ole velvoittava, vaan se antaa opiskelijalle arvokasta tietoa siitä, miten hänen tulisi edetä opinnoissaan. Testien suorittamisesta ei tule merkintöjä opintosuoritusrekisteriin eikä niitä voi hyväksilukea. Testien ohjeistukset ovat suomeksi.

Linkit testeihin:

 

4. Valmentavat kieliopinnot

Valmentavien kieliopintojen tavoitteena on peruskielitaidon parantaminen perusopintojen kieliopinnoissa vaadittavan lähtötason saavuttamiseksi. Ruotsin kielessä vaadittava lähtötaso on Eurooppalaisen viitekehyksen (CEF) taitotaso A2–B1; englannissa B1.2–B2.1. Valmentavat kieliopinnot voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

TAMKissa järjestetään tänä vuonna englannin ja ruotsin kielissä alla olevat kielten valmentavat opintojaksot. Valmentavat opintojaksot ovat tarkoitettu kaikkien alojen opiskelijoille. Kaikki alla olevassa taulukossa listatut kurssit ovat valmentavia opintojaksoja nimestä riippumatta:

 

NimiKoodiOpettajaAjoitusHuom
Englannin kieliopin perusteetN-KV572-3081Leikomaa, MariannaKevät 2024 
Englannin kieliopin perusteetN-KV572-3082Kinnunen, Riku-MattiKevät 2024 
Englannin kieliopin perusteetN-KV572-3083Kinnunen, Riku-MattiSyksy 2024 
Englannin kieliopin perusteetN-KV572-3080 Syksy 2024Myös avoin AMK
Nätsvenska – Ruotsin valmentava verkkokurssiNV00CP35-3033Kerttula, Anne; Hanska, SariKevät 2024 
Nätsvenska – Ruotsin valmentava verkkokurssiNV00CP35-3034Kerttula, Anne; Kallinen, KatriSyksy 2024 
Nätsvenska – Ruotsin valmentava verkkokurssiNV00CP35-3035Kallinen, Katri; Mäkelä, ReijoSyksy 2024 
StartsvenskaNV00FY67-3004Kallinen, KatriKevät 2024Valmentavalle kurssille valmistava kurssi, myös avoin AMK, CampusOnline
StartsvenskaNV00FY67-3005Kallinen, KatriSyksy 2024Valmentavalle kurssille valmistava kurssi, myös avoin AMK
Valmentavat opinnot, englantiVENGVAL-8-3041Kinnunen, Riku-MattiKevät 2024 
Valmentavat opinnot, englantiVENGVAL-8-3042Kinnunen, Riku-MattiSyksy 2024 

 

5. Vapaasti valittavat kieliopinnot

Voit sisällyttää vapaasti valittavia kieliä tutkintoon 5-15 opintopistettä tutkinto-ohjelmasta riippuen.

Jos osallistut opiskelijana ammattikorkeakoulun kansainväliseen vaihto-ohjelmaan kielialueella, jonka kieli ei ole ammattikorkeakoulun kielitarjonnassa, kansainväliset palvelut tukevat omaehtoista kielen opiskeluasi taloudellisesti.

TAMKin tarjonnan lisäksi vapaasti valittavia kielten ja viestinnän kursseja voi etsiä myös avoimen ammattikorkeakoulun ja Tampereen kesäyliopiston tarjonnasta (maksullisia) sekä Tampereen Yliopiston ristiinopiskelupalvelunKivanetin ja CampusOnlinen (ilmaisia) kautta.

Alla olevassa listassa on kaikki vapaasti valittavat kielten ja viestinnän kurssit:

 

NimiKoodiOpettajaAjoitusHuom
Basics of FinnishN-KV598F-3074Lähteenmäki, EijaKevät 2024 
Basics of FinnishN-KV598F-3075Korpela, AnninaKevät 2024 
Basics of FinnishN-KV598F-3076Korpela, AnninaSyksy 2024 
Basics of FinnishN-KV598F-3077Mäki, MaritaSyksy 2024 
Each One Teach OneNV00CD10-3030Abruquah, EmmanuelSyksy 2024 
English Speaking and ListeningNV00CR09-3018Annala, Henri; Leikomaa, MariannaKevät 2024Kv-yhteistyökurssi, myös avoin AMK
Finnish for Foreigners 3NV00GB53-3005Tapaninen, TerhiSyksy 2024 
Finnish for Foreigners 3NV00GB53-3006Mäki, MaritaSyksy 2024 
Finnish for Foreigners 3NV00GB53-3004 Syksy 2024Etusija IB:n opiskelijoilla
Finnish for Foreigners 4NV00GB54-3002Tapaninen, TerhiKevät 2024Etusija IB:n opiskelijoilla
Finnish for Foreigners 4NV00GB54-3003Tapaninen, TerhiKevät 2024 
Finnish for Foreigners 5NV00GH48-3002Tapaninen, TerhiSyksy 2024 
Finnish for Foreigners 6NV00GU72-3001Paldán, MaijuKevät 2024 
Paediatric Nursing EnglishNV00FM74-3004Metsäportti, MinnaKevät 2024CampusOnline
Ranskan kielen alkeet3H00EM69-3006Kinnunen, Riku-MattiSyksy 2024Etusija liiketalouden ja IB:n opiskelijoilla
Saksan kielen alkeet3H00EM68-3013Myllymäki, SariSyksy 2024Etusija liiketalouden ja IB:n opiskelijoilla
Saksan kielen alkeet3H00EM68-3014Kerttula, AnneSyksy 2024Etusija liiketalouden ja IB:n opiskelijoilla
Saksan kielen alkeet3H00EM68-3015Kerttula, AnneSyksy 2024Etusija liiketalouden ja IB:n opiskelijoilla
Saksan kielen alkeet 1N-KV598G-3024Kerttula, AnneSyksy 2024 
Saksan kielen jatkokurssi3H00EM71-3005Myllymäki, SariSyksy 2024Etusija liiketalouden ja IB:n opiskelijoilla
Suomen kielen keskustelukurssiNV00FM69-3010Lähteenmäki, EijaKevät 2024 
Suomen kielen keskustelukurssiNV00FM69-3011Lähteenmäki, EijaSyksy 2024 
Suomen kielen kirjoittaminenNN00FJ20-3008Tapaninen, TerhiKevät 2024 
Suomen kielen kirjoittaminenNN00FJ20-3009Lähteenmäki, EijaKevät 2024 
Suomen kielen kirjoittaminen, C1-tasoNV00FZ19-3003Korpela, AnninaKevät 2024 
Suomen kielen tekstin ymmärtäminenNV00FZ20-3004Korpela, AnninaKevät 2024 
Suomen kielen tekstin ymmärtäminenNV00FZ20-3005Korpela, AnninaSyksy 2024 
Venäjän kielen alkeet3H00EM70-3008Grigorova, ElenaSyksy 2024Etusija liiketalouden ja IB:n opiskelijoilla

 

6. Ristiinopiskelu

Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun muodostamassa korkeakouluyhteisössä voit läsnäolevana tutkinto-opiskelijana tai vaihto-opiskelijana hankkia lisää osaamista myös yliopiston kursseja käymällä. Tutustu ristiinopiskelutarjontaan ristiinopiskelupalvelussa.

Huom! Ennen tiettyjen kielten opintojaksoja on suoritettava pakollinen lähtötasokoe. Tarkista niitä koskevat ohjeet Intran ristiinopiskelusivulta.

 

7. CampusOnline ja KiVANET

CampusOnline on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen yli 20 ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksot. Voit valita maksuttomasti opintoja toisesta ammattikorkeakoulusta ja sisällyttää ne omaan tutkintoosi. CampusOnline mahdollistaa opintojaksojen suorittamisen 100-prosenttisesti verkossa: ilmoittaudu minkä tahansa ammattikorkeakoulun opintojaksoille ja opiskele ajasta ja paikasta riippumatta – siellä missä sinulle parhaiten sopii. Tutustu kurssivalikoimaan täällä: CampusOnline. Tarjonnassa oleville TAMKin kursseille ilmoittaudutaan normaalisti Pakin kautta, muiden korkeakoulujen kursseille CampusOnlinen lomakkeen kautta. Varmista aina kurssin hyväksiluettavuus etukäteen TAMKista jos aiot korvata sillä tutkintoosi kuuluvan kurssin.

KiVANET tarjoaa verkkokursseja eri kielissä A1-C1 taitotasoille. KiVANET verkostossa on mukana lähes kaikki suomalaiset korkeakoulut. Kurssitarjonta kehitettiin KiVAKO-hankkeessa (2018-2021), ja kurssit ovat avoimia kaikille TAMKin opiskelijoille. Lisätiedot ja lukukausittainen ilmoittautuminen: KiVANET.

 

8. Aiempien kieliopintojen hyväksilukeminen

Ammattikorkeakoulussa voidaan hyväksilukea kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa tai yliopistoissa suoritettuja kieliopintoja. Voit hakea kieliopintojen hyväksilukua jos suorituksesi ei ole yli 10:tä vuotta vanha. Hyväksilukua joutuu täydentämään alakohtaisilla lisäsuorituksilla, mikäli aikaisemmat kielten opinnot ovat joltain toiselta ammattialalta. Täydentämisessä noudatetaan Valtioneuvoston asetusta ammattikorkeakouluista (18.12.2014/1129):

7 § Kielitaito
Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:
1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen; sekä
2) sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Kielitaidon hyväksilukeminen vaatii kirjallisen hakemuksen ja todistukset aiemmista opinnoista. Hyväksilukuhakemukset tehdään ennen kurssin alkua HyväHOT-järjestelmän kautta omalle kielenopettajalle.

Opiskelijalla on myös oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä missä ja miten tuo osaaminen on hankittu (ns. AHOT – Aikaisemmin Hankitun Osaamisen Tunnistaminen ja Tunnustaminen). AHOT-näytössä opiskelija osoittaa tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista ja osaaminen tunnistetaan esim. osaamisportfoliolla, oppimispäiväkirjalla, työsuorituksella, tentillä ja/tai suullisella näytöllä. AHOT-hakemukset tehdään ennen kurssin alkua HyväHOT-järjestelmän kautta omalle kielenopettajalle.

Tarkemmat ohjeet hyväksiluvuista ja osaamisen tunnustamisesta ovat TAMKin tutkintosäännössä (20 §).

Opintojen hyväksilukeminen (aikaisemmat opinnot tai muulla tavoin hankittu osaaminen) – HyväHOT

Formaalisti opitun hyväksiluvut

1. Kaikki tutkintoon vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voidaan suorittaa hyväksilukemisten kautta.

2. Suomen/ruotsin kielessä korkeakoulussa suoritettuun (vastaavan tai soveltuvan ammattialan) alempaan tutkintoon sisältyvät kieli- ja viestintäopinnot hyväksytään sellaisinaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tulevilla opiskelijoilla.

3. Jos opiskelija on osoittanut tavoitetutkintoonsa vaadittavaa osaamista suorittamalla vastaavan tai soveltuvan ammattialan samantasoiset (Eurooppalainen viitekehys, EVK) ja osaamistavoitteiltaan vastaavat kieli- ja viestintäopinnot kotimaisessa korkeakoulussa, opinnot hyväksiluetaan sellaisinaan vähäisten laajuuserojen estämättä.

4. Jos opiskelija on suorittanut toisen koulutusalan kieli- ja viestintäopintoja kotimaisessa korkeakoulussa ja osoittanut niissä tutkintoon vaadittavaa osaamista, opintoja suositellaan täydennettäviksi alakohtaisen kieli- ja viestintätaidon osalta. Mahdollinen täydennys ei muuta edeltävän korkeakoulun antamaa arviointia. Tutkintoon kuuluvan suomen/ruotsin kielen arvioinnin osalta noudatetaan edeltävän korkeakoulun antamaa arviointia.

5. Jos opiskelija on osoittanut tavoitetutkintoonsa vaadittavaa osaamista suorittamalla vastaavan tai soveltuvan ammattialan samantasoiset (EVK) ja osaamistavoitteiltaan vastaavat vieraiden kielten opinnot ulkomaisessa korkeakoulussa, opinnot suositellaan hyväksiluettaviksi sellaisenaan vähäisten laajuuserojen estämättä.

Jos opiskelija on suorittanut muita kuin kieliopintoja ulkomailla, hän ei voi saada suoraa hyväksilukua tutkintoon vaadittaviin kieliopintoihin. Ehdotetaan harkittavaksi, että näitä opintoja voidaan tarkoituksenmukaisessa määrin hyväksilukea myös kieliopintoihin, kun opinnot sisältävät selvästi tunnistettavissa olevan kieli- ja viestintäkomponentin ja vastaavat tutkintoon vaadittavan vieraan kielen opintojen osaamistavoitteita.

6. Päätöksen formaalisti opitun hyväksiluvuista tekee osaamispäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö kuultuaan asianomaisia kielten ja viestinnän opettajia.

Non-formaalin ja informaalin kieli- ja viestintäosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

1. Tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot voidaan suorittaa osaamisen näytöillä.

2. Jos opiskelijalla on opetussuunnitelman osaamistavoitteiden mukaista non-formaalisti tai informaalisti hankittua kieli- ja viestintäosaamista, hänellä on mahdollisuus osoittaa osaamisensa näytöllä. Tämä edellyttää, että opiskelija jäsentää aiemmin hankkimaansa osaamista ja arvioi sitä suhteessa osaamistavoitteisiin. Opiskelijan esittämien näyttöjen on oltava riittäviä, luotettavia ja ajan tasalla olevia.

3. Kieli- ja viestintäosaamisen näyttötapoja ovat esimerkiksi korvaavat/näyttökokeet, portfoliot, haastattelut, suulliset ja kirjalliset tuotokset, kielisalkku, osaamispäiväkirjat, oppimistehtävät ja asiantuntijaluennointi sekä näiden yhdistelmät.

 

9. Kielitaitovaatimuksista vapauttaminen

Opiskelija voidaan vapauttaa kielitaitovaatimuksista perustellusta syystä joko osittain tai kokonaan. Kielitaitovaatimuksista voidaan vapauttaa mikäli

1.  opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä

2.  opiskelija on saanut koulusivistyksensä ulkomailla

3.  opiskelijalla on sellainen oppimiseen vaikuttava tekijä, joka yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä huolimatta vaikeuttaa merkittävästi kielen oppimista tai

4.  opintojakson suorittaminen vaikeuttaisi kohtuuttomasti opiskeluprosessia.

Opiskelijan toimenpiteet 

1. Opiskelija käynnistää vapautusprosessin keskustelemalla asiasta opinto-ohjaajan kanssa.

2. Opiskelija hakee puoltoa hakemukselleen vapautuksia käsittelevältä kielten opettajalta. Lista vapautuksia käsittelevistä kielten opettajista löytyy tämän sivun lopusta. Hakemuksen opiskelija tekee Pakissa, HyväHotissa. Hakemuksen tyypiksi on valittava "vapautus", ja sen liitteeksi on laitettava todistukset, joiden perusteella vapautusta haetaan (aiempi tutkintotodistus, lääkärintodistus jne). Myös suunnitellut korvaavat opinnot on hyvä mainita hakemuksessa.

3. Opiskelijan tutkinnosta vastaavan osaamisyksikön johtaja päättää vaadittavasta kielitaidosta puollon perusteella. Osaamisyksikön johtaja voi vapauttaa opiskelijan kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

4. Opiskelijan on suoritettava vapautusta vastaava määrä muita tutkinto-ohjelman opinto-ohjaajan kanssa sovittavia opintoja. Jos opiskelijalla on ulkomainen pohjatutkinto, jonka vuoksi vapautusta haetaan suomen tai ruotsin kielestä, opiskelija suorittaa muita kieliopintoja. Jos vapautus tehdään perusteella 3. tai 4., voivat korvaavat opinnot olla myös muita kuin kieliopintoja.

TAMKin tutkintosääntö § 23

 

10. Uusintatentit

Opiskelijat jotka eivät läpäise kielten tai viestinnän opintojaksoa tai haluavat parantaa arvosanaansa voivat osallistua uusintatenttiin. Uusintatentit tehdään opintojakson toteutussuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Yksi vaihtoehto uusintatentin tekemiseen on TAMK kielten ja viestinnän uusintatenttipäivä. Opiskelijat ilmoittautuvat uusintatenttiin Pakin tenttijärjestelmän kautta vähintään kymmenen päivää ennen tenttiä (katso tenttijärjestelmän käyttöohje).

Kielten ja viestinnän uusintatenttipäivät ovat tauolla pandemian ajan. Tenttien tekemiseen suositellaan Exam-järjestelmää. Opettajasi antaa lisätietoja tenttijärjestelyistä. 

 

11. Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on opintoihin kuuluva itsenäinen opintosuoritus. Sen laajuus on ammattikorkeakoulututkinnossa 15 opintopistettä (kätilö- ja terveydenhoitajatutkinnoissa 20 op) ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 30 op. Opinnäytetyöstä annetaan erillinen arvosana tutkintotodistukseen. Opinnäytetyöprosessiin kuuluu tutkinto-ohjelmakohtaisesti opetusta, seminaareja, työkohtaista ohjausta ja itsenäistä työskentelyä. Suoritustavat ja -vaatimukset määritellään tarkemmin kussakin tutkinto-ohjelmassa.

Opinnäytetyö tehdään aiheesta, joka liittyy opiskelijan tutkinto-ohjelmaan tai suuntautumisvaihtoehtoon ja joka tukee opiskelijan kehittymistä asiantuntijaksi omalla erityisalalla. Opinnäytteen tulee olla työelämän tarpeista lähtevä ammattikäytäntöjä, ammatillisia tietoja ja -taitoja kehittävä työ. Aihe voi löytyä esimerkiksi opiskelijan harjoittelujakson aikana, TAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeista tai ammattikorkeakoulun ulkopuolisilta toimeksiantajilta.

Opinnäytetyön tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa itsenäiseen tiedonhankintaan, eri lähteistä saatavan tiedon kriittiseen analyysiin, ongelmaratkaisu-, päättely- ja argumentaatiotaitoihin, työkäytäntöjen analysointiin ja kehittämiseen sekä selkeään kirjalliseen ja suulliseen viestintään. Opinnäytetyön avulla opiskelija voi syventää omaa erityisosaamistaan ja kehittää suhteitaan työelämään.

Intran käsikirjassa on sivu nimeltä Opinnäytetyö, missä on tarkemmin kuvattu opinnäytetyöprosessia ja kirjallisen raportin rakenne- ja muotovaatimuksia. Lisäksi sivulta löytyy opinnäytetyöprosessin aikana tarvittavia lomakkeita. Kannattaa myös tutustua kirjallisen raportoinnin ohjeisiin sekä opinnäytetyön raporttipohjaan. Osa TAMKin tutkinto-ohjelmista järjestää opiskelijoilleen erilaisia työpajoja opinnäytetyöprosessiin liittyen.

Opinnäytetöihin tulee TAMKissa sisällyttää englanninkielinen tai vieraskielinen abstrakti. Abstraktin rakenne on sama kuin suomenkielisen tiivistelmän, mutta abstrakti on suomenkielistä tiivistelmää lyhyempi. Asiasisällöltään abstrakti vastaa suomenkielistä tiivistelmää ja se on pituudeltaan noin 150–200 sanaa. Abstrakti on tiivis itsenäinen tuotos opinnäytetyön sisällöstä. Se tulee olla ymmärrettävissä ilman, että lukijan täytyy perehtyä koko opinnäytetyöhön. Sivun yläosaan kirjoitetaan samat bibliografiset tiedot asianomaisella kielellä kuin tiivistelmä-sivullekin. Bachelor's tai Master's thesis kirjoitetaan aina isolla alkukirjaimella. Englanninkielinen abstrakti sisältää myös 2–5 asiasanaa. Abstrakti on työssä seuraavalla sivulla tiivistelmän jälkeen.

 

12. Kypsyysnäyte

Sinun on kirjoitettava opinnäytetyösi alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa riippuen koulusivistyskielestäsi. Mikäli olet saanut koulusivistyksen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai olet saanut koulusivistyksen ulkomailla, voit valita suomen tai englannin kypsyysnäytteen kieleksi. Suomessa koulusivistyskieli katsotaan joko peruskoulun tai, jos olet suorittanut lukion, lukion suorittamiskielestä. Tätä ei kuitenkaan sovelleta ammatillisiin koulutuksiin, joten silloin koulusivistyskieli katsotaan peruskoulun päättötodistuksesta.

Kun TAMKin opiskelijana suoritat kaksoistutkinnon (Double Degree) yhteistyökorkeakoulussa, tulee sinun kirjoittaa opinnäytetyösi alalta kypsyysnäyte edellä mainittujen ohjeiden mukaisella kielellä.

Kun yhteistyökorkeakoulun opiskelijana suoritat kaksoistutkinnon (Double Degree) TAMKissa, tulee sinun laatia opinnäytetyöstä englanninkielinen tiivistelmä ja kirjoittaa opinnäytetyösi alalta kypsyysnäyte englanniksi.

 

13. Tukea oppimiseen

TAMKissa kiinnitetään erityistä huomiota opetuksen ja opiskelun fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen saavutettavuuden kehittämiseen siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Yksilölliset opiskelujärjestelyt 

Jos sinulla on todettu (asiantuntijalausunto vaaditaan) oppimisvaikeus, sairaus, vamma tai lukivaikeus joka vaikuttaa opiskeluusi merkittävästi, voit tarvita yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä. Ensimmäisenä sinun tulee varata aika ohjauskeskusteluun opinto-ohjaajaltasi. Yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä myönnetään max 20 tuntia/lukuvuosi ja ne voivat sisältää lisäopetusta, tenttijärjestelyjä jne.

Lukivaikeus

Jos äidinkielesi on suomi ja epäilet lukivaikeutta mutta et ole käynyt testissä, ilmoittaudu ryhmämuotoiseen DigilLukiseulaan. DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. Sen avulla pystytään tunnistamaan ne opiskelijat, joiden kanssa on vielä syytä tarkemmin arvioida lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Saat erityisopettajalta sähköpostitse palautteen DigiLukiseulan tuloksista. Tarvittaessa jatkat hänen kanssaan lukivaikeuden tai muun oppimisvaikeuden selvittelyä. Voit kysyä lisätietoja osoitteesta erityinentuki.tamk [at] tuni.fi (erityinentuki[dot]tamk[at]tuni[dot]fi). Jos äidinkielesi ei ole suomi, sinun täytyy teettää testi muualla, esim. maahanmuuttajataustaisen opiskelijan oppimisvaikeuksiin perehtyneellä testaajalla.

Kehen ottaa yhteyttä

Kaikkiin yksilöllisiin opiskelujärjestelyihin ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa voit lähettää sähköpostia osoitteeseen erityinentuki.tamk [at] tuni.fi.

Lisää aiheesta:

Saavutettavuus ja yksilölliset opiskelujärjestelyt
Esteettömyys kampuksilla

 

14. Kansainvälisyys

Opiskelija- ja harjoitteluvaihto ovat erinomaisia mahdollisuuksia kansainvälistyä ja kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan ammattikorkeakouluopintojen aikana. Opiskelu ja harjoittelu on tuettua, ja jokaisella TAMKin opiskelijalla on oikeus saada Erasmus-tukea 12 kk ajalta Euroopassa opiskeluun tai harjoitteluun. Euroopan ulkopuoliseen harjoitteluun voi hakea apurahaa Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiöltä.

Vaihto-opiskelu ja kielitodistukset

Mikäli kv-vaihto tai hakuprosessi tekee kielten opintojaksolle osallistumisen mahdottomaksi, on vaihtoon lähtevillä tällöin mahdollisuus tilanteesta riippuen korvata kielten opintojaksoja vaihtoraportilla tai muilla suorituksilla. Käytännöt vaihtelevat aloittain ja yksityiskohdista päätetään aina tapauskohtaisesti. Jos olet lähdössä opiskelijavaihtoon, tiedustele korvaamismahdollisuuksia kieltenopettajaltasi. Korvaavuuksia haettaessa tulisi myös Learning Agreement -opiskelusopimus ja/tai opintosuunnitelma ulkomailla käydä läpi kieltenopettajasi kanssa jo ennen vaihtoon lähtöä, jotta voidaan sopia miten vaihdon aikana karttunutta kielitaitoa todennetaan ja hyväksiluetaan. Tällä tavoin voit suunnitella vaihtosi siten, että hyväksiluvun kriteerit täyttyvät vaihdon aikana. Learning Agreement -opiskelusopimus tehdään ennen vaihtoon lähtöä kaikkien opintojaksojen osalta opiskelijan koulutusalan tai tutkinto-ohjelman kv-koordinaattorin tai -vastaavan kanssa. Lisätietoa TAMKin tutkintosäännössä (§ 21).

Kv-vaihtoihin tarvittavat kielitodistukset tulee hakea jo hyvissä ajoin Anne Kopperoiselta (anne.kopperoinen [at] tuni.fi). Kielitaidon arvioinnissa tulee käyttää TAMKin omaa kielitaitolomaketta.

TAMKilta voi myös hakea 150€ tukea vaihtokohteen kielen opiskeluun ennen vaihtoon lähtöä (ei englanti tai ruotsi).

Lisää aiheesta:

Kansainvälisyys TAMKissa
Opiskelijavaihtoon lähtevien ohjeet
Harjoitteluvaihtoon lähtevien ohjeet

 

15. Yhteysopettajat ja kielivastaavat

Reijo Mäkelä

Yhteysopettaja: Teollisuusteknologia (TT) ja Rakennettu ympäristö ja Biotalous (RYB)

Kielivastaava: Ruotsi

Katri Kallinen

Vapautusanomukset: Teollisuusteknologia (TT) ja Rakennettu ympäristö ja Biotalous (RYB)

 

Petri Tuohimäki

Yhteysopettaja: Liiketalous ja Media (LIME) ja Musiikki

Kielivastaava: Englanti

Sari Hanska

Vapautusanomukset: Liiketalous ja Media (LIME) ja Musiikki

Anne Kerttula

Vapautusanomukset: Palveluliiketoiminta (LIME)

 

Ella Hakala

Yhteysopettaja: Sosiaali- ja terveysala (SOTE)

Kielivastaava: Suomen kieli ja viestintä

Sari Myllymäki

Vapautusanomukset: Sosiaali- ja terveysala (SOTE)

 

16. Uutisia, linkkejä ja julkaisuja

TAMK Kielten ja viestinnän blogi

AMK kielten ja viestinnän asiantuntijatiimin sivut (sisältää mm. kielten ja viestinnän opetuksen laatukriteerit sekä käytäntösuositukset)

Julkaistu: 25.2.2019
Päivitetty: 3.6.2024