Hyppää pääsisältöön

TAMKin opiskelijan käsikirja

Kirjallisen raportoinnin opas: C) Taulukot, kuviot ja kuvat

Taulukot, kuviot ja kuvat

Taulukoita, kuvioita ja kuvia käytetään usein tekstin tai tutkimustulosten havainnollistamisessa. Kuvioiksi merkitään kaikki kaaviot ja kuviot, jotka eivät ole taulukoita. Taulukoissa tietoa esitetään sarakkeissa ja riveillä. Valokuvat ja kuvankaappaukset merkitään kuviksi. Kuvioita ovat erilaiset graafiset ja symboliset elementit, jotka eivät ole taulukoita tai kuvia. Täsmällisesti ja havainnollisesti laaditut taulukot ja kuviot sekä harkitut kuvat mahdollistavat nopean yhteenvedon tai yleissilmäyksen luomisen useammankin tekstisivun sisällöstä.

Kappale ei voi alkaa taulukolla, kuviolla tai kuvalla, vaan ennen niitä pitää olla kuvaavaa, kertovaa, selittävää tai perustelevaa tekstiä sekä viittaus tulevaan elementtiin. Ne eivät siis voi jäädä lukijan tulkittaviksi. Suomenkielisessä työssä taulukkoon, kuvioon tai kuvaan liittyvät tekstit kirjoitetaan suomeksi. Jos taulukko, kuvio tai kuva on peräisin lähteestä, siihen merkitään tekstiviite, kuten muuhunkin referoituun tai siteerattuun aineistoon.

 

Voit käyttää opinnäytetyössäsi toisten tekemiä kuvia ja taulukoita

  • sitaattioikeuteen perustuen: toisen tekemän valokuvan, piirroksen tai graafin tai taulukon voi liittää opinnäytetyöhön tai tieteelliseen julkaisuun, jos tietyt ehdot täyttyvät. Siteerattavan kuvan tai taulukon sisältöä tulee käsitellä leipätekstissä ja niiden tulee havainnollistaa tai selventää tekstiä. Kuvia ei saa käyttää pelkästään ns. kuvituskuvina. Siteerattavan kuvan tai taulukon tulee olla julkaistu. Siteerattaessa mainitaan aina sitaatin lähde eli yleensä tekijän nimi ja lähdeteos.
  • CC-lisenssillä: CC-lisenssi ja alkuperäisteoksen tekijän nimi pitää merkitä kuvan tai kuvion yhteyteen. Lisätietoja CC-lisensseistä www.creativecommons.fi
  • tekijän luvalla: Voit pyytää luvan käyttää työssäsi suoraan tekijältä tai sen oikeudenhaltijalta. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, jos kuvaa ei ole julkaistu.

Jos kuvio on peräisin lähteestä, kuviotekstin yhteyteen merkitään viite ja lähteen tiedot kirjataan lähdeluetteloon. Kuviin merkitään kuvatekstin jälkeen sulkuihin kuvaajan nimi ja kuvausvuosi, esim. (Kuva: Etunimi Sukunimi 2022). Opinnäytetyön tekijä merkitsee näin myös omat kuvansa. Kuvaajaa ei merkitä lähdeluetteloon.

Mikäli et ole varma, onko sinulla lupa käyttää jotakin kuvaa tai kuviota, älä käytä sitä!

Lisätietoja: kopiosto.fi

Julkaistu: 27.4.2021
Päivitetty: 9.12.2022