Hyppää pääsisältöön

Opetusvideoiden tekeminen

Tampereen yliopisto ja TAMK

Tältä sivulta löydät tietoa mahdollisuuksista tuottaa opetusvideomateriaalia Tampereen korkeakouluyhteisössä. Tähän ohjeeseen on koottu opetusvideoiden tekemiseen liittyviä yleisiä ohjeita, sekä ohjelmat että erilaiset välineet/tilat, joita voit valita. Tämä ohje havainnollistaa vaihtoehtoja ja auttaa valitsemaan omiin laatutavoitteisiin ja käytettävissä oleviin resursseihin sopivat työkalut. Samoilla välineillä ja ohjeilla on mahdollisuus tuottaa myös muita kuin opetuskäyttöön tarkoitettuja videoita.  

Käsitteet 

Opetuksessa käytettävistä videomateriaaleista käytetään erilaisia termejä. Tässä ohjeessa:  

  • Verkkoluento tai opetuksen striimaus: Opetuksen livelähetystä esim. Zoomin tai Teamsin kautta.  

  • Hybridiopetus: Opetuksen livelähetystä tilanteessa, jossa opiskelijoita on sekä läsnä että etänä.  

  • Luentotallenne: Opetuksen striimauksen tallentamista jälkikäteen katseltavaksi.  

  • Opetusvideo: Etukäteen opetukseen valmisteltu ja pysyvämpi videomateriaali. Tätä materiaalia on usein käsikirjoitettu ja editoitu.  

Sisältö

Tähän ohjeeseen on koottu materiaalia ja vinkkejä 

Opetuksen videomateriaalin tuottamisen välineet

Videon tekemiseen voit valita seuraavia tapoja riippuen ajankäytön mahdollisuuksista, sekä laadun tavoitteista ja käytettävissä olevista resursseista. 

Kuva opetuksen videopalveluista vasemmalta oikealle.  Omatoimipalvelut: omakone, lainalaitteet, videointitilat kampuksilla. Tuki ammattilaisilta: TuniStudio, tilatut materiaalit. Nuoli oikealta vasemmalle: nopeus ja yksinkertaisuus. Tekninen laatu ja kestävyys. Lisäresurssien tarve.

Omatoimipalvelut (tuki tarvittaessa)

Näillä välineillä voit tuottaa opetusmateriaalia omatoimisesti. Tukea laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön on saatavilla tarvittaessa IT-Helpdeskin kautta.

 Oma tietokone 

Omalla tietokoneella tuotettu materiaali on nopein tapa tuottaa videoita. Tärkeää omalla koneella videoita tehdessä on huomioida, että sinulla on hyvä mikrofoni ja kamera riittävän videolaadun takaamiseksi. Erityisesti hyvä äänenlaatu parantaa videon laatua. Oma kone sopii hyvin välineeksi tehdä verkkoluentoja, luentojen tallennuksia ja opetusvideoita, joissa kuvattava kohde on rajattu tietylle alueelle (näytön kaappaus ja/tai puhuva pää). Muista, että voit tehdä omalla koneellasi myös podcast-tyyppistä materiaalia, ilman kuvaa. Muista huomioida saavutettavuus ja tekijänoikeudet.   

Lainalaitteet 

Lainalaitteita voit tarvita, jos tarvitset opetusvideon tekemiseen omien laitteidesi lisäksi esimerkiksi videokameraa, kaiutinmikrofonia tai Gimbal-kameraa. Tampereen korkeakouluyhteisöllä on erilaisia kameroita, mikrofoneja ja videosalkkuja lainattavissa. Lainattavilla lisälaitteilla voit kuvata monipuolisempaa materiaalia kuin omalla tietokoneellasi. Lainattavat laitteet sopivat erityisen hyvin etukäteen valmisteltujen opetusvideoiden tekemiseen.  

Varalaitteet ja AV-lainalaitteet

Videointitilat kampuksilla: 

Tampereen korkeakouluyhteisön kampuksilla on erilaisia tiloja, joiden varustelussa on huomioitu videoiden tekeminen. Videointistudiot sopivat erityisen hyvin erilaisten etukäteen valmisteltujen opetusvideoiden tekemiseen. Näissä tiloissa on valmiina kamera, mikrofoni, valaistus ja tausta. Kampuksella tehtäviin luentotallennuksiin on myös omat tilansa, joissa on kiinteät tallennus ja streemauslaitteet. Vuorovaikutteisiin tapahtumiin (ml. hybridiopetus) kannattaa varata tila, joka on varusteltu kevyillä laitteistoilla (web-kamera ja kaiutinmikrofoni). TAMK:in kampukselta löytyy myös podcast-tila, jota voit tiedustella laadukkaiden podcast-materiaalien tekemiseen.  

Videointistudiot 

Kampuksillamme on studiotiloja, joissa on mahdollista tuottaa videoita.  

 

Luentotallennukseen sopivat tilat kampuksilla 

Tältä sivustolla löydät yleisiä ohjeita kampuksella tehtävistä luentotallennuksista, sekä listan tiloista kampuksittain, joissa on tallentava välineistö. 

Hybridiopetukseen sopivat tilat kampuksilla 

Tältä sivustolta löydät yleisiä ohjeita kampuksella tehtävistä luentotallennuksista, sekä listan tiloista kampuksittain, joissa on kevyt hybridikalusto.  

Podcast-palvelut TAMK 

Tutustu TAMKin Podcast-palveluun täällä.   

Tuki ammattilaisilta  

TuniStudio 

TuniStudio on tila keskustakampuksen päärakennuksella. Tilaa kehitetään erityisesti mahdollistamaan laadukas monikameratuotanto, mutta tilassa voidaan tuottaa myös monipuolisia opetussisältöjä ja esimerkiksi livetapahtumien taltiointeja. Ota yhteyttä tilan kehittäjiin: Juhani Linna, Petri Lempinen

Tilatut materiaalit (prosessi kehitteillä) 

Videomateriaalia voidaan tuottaa myös palveluna, kun videoiden tilaamiseen on olemassa resurssit. 

Ohjelmistot videoiden tekemiseen: 

Välineistä riippuen tarvitset myös erilaisia ohjelmistoja videon tuottamiseen. Tähän osaan on koottu erilaisia linkkejä ohjeisiin, joita eri välineillä tehtyjen videoiden kuvaamiseen, editoimiseen ja jakamiseen on olemassa.  

Ohjelmistot omalle tietokoneelle ja lainalaitteille:  

Tampereen korkeakouluyhteisön ohjelmistot videoiden tuottamiseen ja jakamiseen löytyvät kootusti Opetuksen digityökalut-sivustolta.   

Videointitilat 

Opetuksen digityökalujen videomateriaalin ohjeiden lisäksi luentotallennukseen sopivien tilojen ohjeita löydät täältä.   

TuniStudio ja tilatut materiaalit 

Huomio myös näissä materiaaleissa erityisesti ohjeet korkeakouluyhteisön videoiden jakamisen kanavista Opetuksen digityökalut-sivustolta.   

Yleisiä ohjeita opetusvideoiden tekemiseen: 

Opetuksen videomateriaalin tekemiseen liittyy paljon asioita mm. niiden pedagogisen käyttöön, saavutettavuuteen ja tietoturvaan koskien. Tähän osioon on koottu Tampereen korkeakouluyhteisön ohjeita ja tukisivuja.  

Pedagogiset ohjeet: 

Lue opetuksen pedagogisesta suunnittelusta Tampereen korkeakouluyhteisön Teaching and Learning Center (TLC:n) sivuilta: 

Lue myös Käytännön ohjeita etäopetukseen-ohje intran käsikirjasta. 

Tekijänoikeudet  

Lue opetuksen verkkomateriaalin tekijänoikeuksista    

Saavutettavuus 

Tutustu opetuksen saavutettavuutta ja tekstittämistä koskeviin ohjeisiin 

Lue videoiden tekstittämisen ohjeet: 

Tietoturva 

Lue videomateriaalin tietoturvan huomioimisesta:  

IT Helpdesk
0294 520 500
it-helpdesk [at] tuni.fi
helpdesk.tuni.fi

Julkaistu: 27.4.2021
Päivitetty: 16.10.2023