Hyppää pääsisältöön
Haku

Käytännön ohjeita opettajalle etäopetuksen järjestämiseen

Tampereen yliopisto ja TAMK

Tältä sivulta löydät suosituksia, ohjeita ja linkkejä etäopetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen järjestämiseen.

Sivun sisältö:

 1. Kysymyksiä, jotka ohjaavat digityökalujen valinnassa
 2. Suosituksia työkaluista
 3. Ohjeita opiskelijalle
 4. Linkkejä ja ohjeita
 5. Usein kysytyt kysymykset

 

1. Kysymyksiä, jotka ohjaavat digityökalujen ja oppimisympäristön valinnassa

 • Missä on opintojakson "kotipesä" ja mitä työkaluja tarvitaan?
  • Mistä opiskelijat saavat alkuinfon ja mistä he löytävät opiskeluun tarvittavat työkalut, sisällöt, oppimistehtävät jne. (Esim.Sisu, Moodle, Teams)? Onko ohjeistus löydettävissä ja selkeää?
  • Mitä opintojaksolla tulee oppia (osaamistavoitteet), miten toimimalla ja työskentelemällä nämä tavoitteet saavutetaan (sisällöt, oppimistehtävät ja -menetelmät), ja mitkä digityökalut ja -ympäristöt valitaan, jotta tavoitteen mukainen toiminta on mahdollista.
  • Mitkä kokonaisuudet opiskelijat voivat opiskella itsenäisesti ja missä asioissa kaivataan opiskelijaryhmän vuorovaikutusta ja opettajan ohjausta? 
 • Miten vuorovaikutus hoidetaan etänä?
  • Onko valitut vuorovaikutustyökalut ja -tavat sopivia ryhmän kokoon ja oppimistavoitteisiin? Tarvitaanko opiskelun tueksi keskustelupalsta ja kysymysten esittämisen mahdollisuus (Moodlen keskustelualue, Teams alue)? Entä miten opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus ja vertaistuki mahdollistetaan?
  • Onko opintojaksollani parempi olla reaaliaikaista etäopetusta (ZOOM, Teams) vai teenkö tallenteen omalla koneellani jaan sen katselijoille (Panopto, Stream)?
  • Olenko keskustellut opiskelijoideni kanssa siitä, miten etäluennoilla on korrektia toimia?
 • Minkälaista oppimateriaalia tarvitaan?
  •  Onko olemassa aiemmilta toteutuksilta luentotallennuksia, joita voidaan hyödyntää? Mitä muuta verkossa valmiina olevaa materiaalia voidaan hyödyntää (kirjaston eAineistot, itse tuotetut oppimateriaalit, videot ja verkkosivut)?
  • Missä muodossa materiaali jaetaan ja tuotetaan? (Teksti, videot, äänitallenne ja diat)
  • Kuka materiaalia tuottaa, opettaja, opiskelijat? (O365, Moodle, jaetut dokumentit, Flinga...)
 • Miten opiskelijat osoittavat osaamistaan ja miten arviointi järjestetään? 
  • Onko esseiden ja muiden kirjoitustöiden arviointi mahdollista opiskelijaryhmän koko ja opettajan resurssi huomioiden? (Moodlen tehtävä-työkalu)
  • Mitä muita työskentelymuotoja voidaan hyödyntää, jotta kirjoitustöitä ei tule liikaa? (videoesitys, ryhmätyö, käsitekartta, oppimispäiväkirja, väittely jne)
  • Voiko opintojakson oppimistavoitteet saavuttaa esim. tehtävien, keskustelujen, lukupiirien tai muiden monipuolisten opiskelutapojen kautta?
  • Voidaanko vertaisarviointia hyödyntää? (arviointi osa oppimistehtävää).
  • Voiko tentin tehdä etänä? (O365 Forms, Moodlen tenttityökalu)?

 

2. Suosituksia työkaluista

Kaikki opetukseen suositeltavat digityökalut on esitelty Opetuksen digityökalut -sipulimallissa.

Alla on kooste etäopetukseen sopivista työkaluvaihtoehdoista ja linkkejä ohjeisiin.

Voit siirtyä näistä linkeistä sivulla haluamaasi aihealueeseen: 

Valitse ensisijaisesti aina korkeakoulusi tarjoama palvelu, jolloin voit varmistua, että tietoturva- ja tietosuoja-asiat on palvelussa kunnossa. Lue Turvallinen etätyö -ohje Intrasta. Alla olevat palvelut ovat Tampereen korkeakouluyhteisön tarjoamia palveluita.

2.1. Videon tallentaminen ja julkaisu

Valitse Panopto, jos...

Valitse PowerPoint, jos...

Valitse M365 Stream julkaisupaikaksi, jos…

 • käytät TUNI Groups -työskentelyalustaa opintojaksolla ja haluat jakaa videoita Teams-työtilassa
 • tallennat Teams-videotapaamisia (tallennus automaattisesti Stream-palveluun)
 • Vinkit ja ohjeet Streamin käyttöön

Valitse YouTube julkaisupaikaksi, jos…

Huomioitavaa:

 • Katso muut vaihtoehdot videotyökaluista sipulimallista
 • Huomioithan, että materiaalisi (luentokalvot, videot ym.) tulee olla saavutettavaa:

2.2. Vuorovaikutus ja etäopetus

Eriaikainen vuorovaikutus:

Valitse TUNI Moodlen keskustelualue, jos...

Valitse Teams keskustelualue, jos..

 • opintojaksolla on käytössä Teams-alue
 • vuorovaikutuksen ei tarvitse olla reaaliaikaista

Reaaliaikainen vuorovaikutus:

Valitse Teamsin chat-työkalu, jos..

 • haluat tavoittaa yhden opiskelijan tai pienryhmän
 • haluat jakaa materiaalia keskustelun ohessa

Valitse Teamsin kokous, jos..

Valitse ZOOM, jos...

Huomioitavaa:

2.3.Tehtävät

Palautus vain opettajan nähtäväksi:

Valitse TUNI Moodlen /Tabulan (TAMK) tehtävätyökalu, jos... 

Palautus koko opiskelijaryhmälle:

Valitse TUNI Moodlen keskustelualue, jos...

Valitse Teams, jos..

 • käytössäsi on Teams-alue
 • haluat opiskelijoiden jakavan materiaalia koko ryhmän nähtäväksi ja muokattavaksi

Ryhmätyöt:

 Valitse M365 työkalut (OneDrive, Teams, Whiteboard), jos...

Valitse Flinga, jos...

Huomioitavaa:

 • Katso muut vaihtoehdot tehtävätyökaluihin sipulimallista
 • Vaihtoehtoja osaamisen osoittamiseen ja tenttimiseen löydät täältä

2.4.Tenttiminen

Etätentti:

Valitse O365 Forms, jos... 

Valitse TUNI Moodlen tenttityökalu, jos...

 • opiskelijat tekevät tentin eri aikaisesti esim. kysymyspankista arvotuista kysymyksistä
 • tentin voi suorittaa pidemmän aikavälin sisällä, jolloin samanaikaiset käyttäjät eivät kuormita toteutusta. Jos suunnittelet yli sadan osallistujan samanaikaista Moodle-tenttiä, ota aina ensin yhteyttä it-helpdesk [at] tuni.fi

Huomioitavaa

 • Lue tenttimiselle vaihtoehtoisista suoritustavoista ja osaamisen osoittamisen tavoista täältä

2.5. Harjoitukset ja erillisohjelmistot

 • Onko opetuksessa käytettävä ohjelmisto saatavilla myös opiskelijoiden omille kotikoneille? Ohjelmistolistauksesta voit tarkistaa kyseisen ohjelmiston tilanteen.
 • Hyödynnä ohjauksessa yllä kuvattuja etäopetuksen työkaluja (ZOOM, Teams)
 • TUNI Virtual Desktop on palvelu, jonka kautta voit käyttää omalla tutulla tietokoneella samoja ohjelmia, joita olet aiemmin käyttänyt tietokoneluokan tietokoneelta

2.6.Sosiaalisen median palvelut opetuksessa

Opetuksessa sinun tulee ensisijaisesti käyttää Tampereen korkeakouluyhteisön tarjoamia palveluita tai alustoja, jolloin varmistutaan siitä, että tietoturva- ja tietosuoja-asiat ovat palvelussa kunnossa. Opetukseen soveltuvat, käytössäsi olevat palvelut löydät Opetuksen digityökalut -sipulimallista

Näiden palvelujen lisäksi sosiaalisen median palveluista voit kuitenkin löytää hyviä ohjelmia esimerkiksi opetettavan sisällön havainnollistamiseen ja opetuksen monipuolistamiseen. Sosiaalisen median palvelun käyttö edellyttää aina käyttöehtoihin tutustumista ja vastuu tietoturva- ja tietosuojasääntöjen noudattamisesta on aina käyttäjällä itsellään. 

Huomioi seuraavat asiat:

 • Jos opettajana käytät sometyökaluja vain itse (esim. materiaalien tekeminen), harkitse, mitä tietoja voit luovuttaa ja kenelle. Omien henkilötietojesi luovutukseen sinulla on harkintavalta. Opettajana sinulla ei ole oikeutta luovuttaa toisten henkilötietoja millekään alustalle.
 • Ulkopuolisiin palveluihin ei tietoturvallisuuden vuoksi saa kirjautua korkeakoulun käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.
 • Sosiaalisen median palveluntarjoaja toimii rekisterinpitäjänä palvelun käyttäjien henkilötietoihin. Opettaja ei voi kerätä opiskelijalta suostumusta palvelun käytölle sosiaalisen median rekisterinpitäjän puolesta. Jos opetuksen yhteydessä käytetään jotakin sosiaalisen median alustaa, ei opiskelijoita voida edellyttää rekisteröitymistä kyseiseen palveluun.
 • Jotta sosiaalisen median palvelun käyttö on opiskelijan kannalta aidosti vapaaehtoista, tarkoittaa tämä käytännössä sitä, että koko ryhmä käyttää samaa opetusalustaa, eikä siten, että ryhmä jakautuu kahteen ja kieltäytyjät joutuisivat vähemmistönä käyttämään jotakin vaihtoehtoista kanavaa. Eli jos opiskelijoiden joukossa on edes yksi opiskelija, joka ei halua palvelua käyttää, tulee opetus järjestää toisella tavalla.
 • Ulkopuolisten palveluiden käytössä sinun tulee itse huolehtia myös palvelun käyttöehtojen noudattamisesta. Tarkista käyttöehdoista mm. että mitä saat tehdä ilmaislisenssillä. Käyttöehdot saattavat myös muuttua, joten muutoksiin ja palvelun kokonaan poistumiseen tulee varautua
 • Ohjeet:

2.7. Hybridiopetus

Hybridiopetuksella tarkoitetaan opetustapahtumaa, johon osa ryhmästä osallistuu etänä ja osa lähitapaamisessa. Oleellista on, että he muodostavat tuossa tilanteessa aidosti yhtenäisen ryhmän riippumatta osallistumistavasta.

Hybridiopetuksessa voit hyödyntää samoja työkaluja kuin etäopetuksessasi. Katso vaihtoehdot sipulimallista.

3. Opiskelijoiden ohjeistaminen

Opiskelijan ohjeet löytyvät kootusti omalta sivultaan.

Kerro omaan opetukseesi soveltuvin osin ainakin seuraavat asiat:

Moodle:

 • Moodle-alueesi osoite tai tarkka nimi, jolla kurssialuetta etsiä
 • Alueelle pääsy: Onko heidät lisätty alueelle automaattisesti (Sisu/Peppi) vai tarvitaanko avain, (jos heitä ei ole valmiiksi lisätty alueelle)

Teams:

 • Jos käytössä on teams-tila, onko opiskelijat poimittu tiimiin (linkki tulee heille sähköpostilla) vai tuleeko heidän liittyä koodin avulla?
 • Alueesi rakenne (kanavat) ja käytössä olevat työkalut

Etäopetus:

 • Linkki etähuoneeseen (Zoom/Teams-osoite), jossa opetus pidetään
 • Mikä ohjelma on käytössä ja ohjeet osallistujille kyseisen ohjelman käyttöön?
 • Osallistuvatko opiskelijat äänellä (tarvitaanko kuulokemikrofoni) vai riittääkö kuunteleminen ja chatin kautta osallistuminen?

Itsenäiset tehtävät

 • Minne tehtävä palautetaan (esim. moodlealueesi tehtävä-työkalu/keskustelualue)?
 • Missä muodossa palautus tehdään (nimeäminen, tekijä, tiedostomuodot, pituus jne)?
 • Palautus- ja arviointiajat

Arvionti

 • Miten osaaminen osoitetaan (tentti/tehtävät/aktiivisuus) ja miten opintojakson suorittaminen arvioidaan?
 • Miten tenttiminen järjestetään?

Vuorovaikutus ja yhteystiedot

 • Millä tavalla opettajaan/opiskelijaryhmään voi olla yhteydessä tarvittaessa?
 • Mistä opiskelija löytää ohjeita?

Tietoturva ja tietosuoja

4. Linkkejä ohjeisiin ja oppaisiin

Koulutuksia ja tallenteita:

Ohjesivut :

5. Usein kysytyt kysymykset

Etäopetus

Luentojen julkisuus etävälineillä/Ulkopuolisten henkilöiden osallistuminen etäopetukseen

 K: Saavatko yliopiston ulkopuoliset henkilöt osallistua etänä toteutettaville luennoille/oppimistapahtumiin?

 V: Etäopetustilanteen turvallisuuden ja häiriöttömyyden varmistamiseksi avoimet tilaisuudet kutsutaan erikseen. Muut ovat suljettuja. Avoimessa tilaisuudessa ei ole mahdollisuutta osallistua vapaasti keskusteluun vaan se on yksisuuntainen. Etäopetustilanteessa henkilötietojen vuotaminen on merkittävämpi riski kuin perinteisellä luennolla. Tallenteen jakaminen opettajan toimesta voi olla tarvittaessa mahdollinen ratkaisu tällaisessa tapauksessa.

K: Opiskelija pyytää lupaa luennon tallentamiseen, koska haluaa kerrata käsiteltävää asiaa jälkeenpäin, miten suhtaudun pyyntöön?

V: Parasta olisi, että opettaja tekisi tallentamisen ja jakamisen itse, jolloin materiaalit olisivat aikkien opintojaksolle osallistujien saavutettavissa.  Tallenteen jakaminen eteenpäin ilman opettajan ja kaikkien opintojaksolle osallistuvien lupaa on kiellettyä.

K: Opetan kansainvälisellä kurssilla aihepiiriltään herkkää aihetta, miten voin varmistua, että osallistujille tai opettajalle ei koidu etäopetukseen osallistumisesta turvallisuusriskiä?

V: Opiskelijoille kannattaa jakaa ennaltaehkäisevä ohjeistus (linkki) siitä, mitä tietoja saa jakaa ja miten tietoja tulee käsitellä. Opettajan on hyvä varmistaa, että kurssin teemat ovat opiskelijoilla hyvissä ajoin tiedossa etukäteen. Tallenteiden tekemistä tallaisilta luennoilta voi välttää tai ainakin editoida pois oppimistapahtumassa opiskelijoiden kanssa käydyt keskustelut. Opiskelijoille on hyvä jakaa opintojakson alussa somekäyttäytymisen eettiset ohjeet.

 

Muiden kuin tuni-sähköpostiosoitteiden käyttö

 K: Opiskelijat lähettävät minulle sähköpostiviestejä muista kuin tuni-osoitteesta, miten voin varmistua, siitä, ketä he todella ovat ja miten vastaan?

 V: Opiskelijaa pyydetään lähettämään viesti tuni-osoitteestaan. Erityisesti mikäli viestissä on kyse opiskelijan henkilökohtaisista tiedoista, vastaus tulee antaa vain tuni-osoitteeseen. Jos on tarve vastata jollain muulla tavoin, niin voidaan käyttää esim. tekstiviestiä, josta opiskelija on yksikäsitteisesti tunnistettavissa.

 

Opiskelijoiden henkilökohtaisten tietojen käsittely

 K: Opiskelija on pois pakolliseksi määritellystä oppimistapahtumasta ja ilmoittaa syyksi sairauspoissaolon, voinko vaatia lääkärintodistusta?

V: Lähtökohtaisesti opiskelijoilta ei vaadita todistusta poissaololle. Mikäli poissaolon syyn todentaminen on välttämätöntä, opiskelija tulee ohjata käyttämään salattua sähköpostia, joka on välineenä turvallinen. Opettajan on hävitettävä dokumentti omalta koneelta heti, kun sitä ei enää tarvita.

K: Opiskelijalla on oppimisvaikeuden vuoksi yliopistosta saatu erityisjärjestelyehdotus, tarvitsenko siitä sähköisen dokumentin itselleni, jotta voin tehdä hänen kohdallaan erityisjärjestelyjä?

V: Opettaja ei tarvitse itselleen pysyvää dokumenttia, vaan riittää, että opiskelija voi esimerkiksi teams-keskustelussa näyttää kameralle erityisjärjestelyehdotusta. Lähtökohtaisesti opiskelija näyttää aina erityisjärjestelyehdotustaan opettajalle itse (myös etätilanteessa). Jos tämä ei jostain syystä ole mitenkään mahdollista, opettaja voi opiskelijan luvalla olla yhteydessä ehdotuksen kirjoittaneeseen henkilökunnan jäseneen. Opettaja ei tallenna erityisjärjestelyehdotuksia.

K: Opiskelijani ovat huolissaan siitä, mitä tietoja heistä tallentuu moodleen ja miten pitkään ne siellä säilyvät?

 V: Tuni Moodlen tietosuojaseloste kattaa käyttötiedot ja siihen liittyvät lokit. Muilta osin moodleen tallentuvat tiedot riippuvat opettajan tekemistä sisällöistä, joilta osin opettajan on hyvä informoida opiskelijoistaan tallentuvista tiedoista.

 

Erilaisten sähköisten työkalujen käyttö opetuksessa

 K: Opiskelijoilta tulee toiveita erilaisista sähköisistä työkaluista, jotka heidän mielestäänolisivat toimivia kurssillani. Voinko ottaa niitä käyttöön?

V: Opetuksessa tulisi käyttää ainoastaan korkeakouluyhteisön tietohallinnon hyväksymiä järjestelmiä. Muiden järjestelmien käytössä voi olla tietoturva- tai GDPR-ongelmia. Opetuksen tietoturvasta ja tietosuojasta on tarkemmat ohjeet intrassa.  Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä IT-helpdeskiin (it-helpdesk [at] tuni.fi)

 

Etäarviointi ja osaamisen osoittaminen

Tunnistautuminen

K: Miten voin varmistautua opiskelijan identiteetistä, jos kameravalvontaa ei voi käyttää?

V: Opiskelijat voi pyytää tunnistautumaan kameralla tentti-/arviointitilaisuuteen tullessa ja ilmoittaa tästä etukäteen. Tunnistautumista ei tallenneta. Niillä opintojaksoilla, joissa arviointitilanteessa kameran käyttö on tarpeen, opettaja ilmoittaa ryhmälle etukäteen, että arviointitilanteessa käytetään kameraa ja pyytää opiskelijoita ilmoittamaan niin ikään etukäteen, jos tämä ei heille sovi. Sellaisille opiskelijoille, jotka ilmoittavat, että eivät syystä tai toisesta halua/voi käyttää kameraa kotonaan (tai missä ovatkin), opettaja osoittaa näille nimenomaisille opiskelijoille kampukselta rauhallisen henkilökohtaisen turvallisen tilan, jonne opiskelija voi tulla arviointitilaisuuden ajaksi ja pitää siellä kameraa auki.

K: Miten voin ehkäistä vilppiä etätentissä?

V: Tenteistä kannattaa tehdä soveltavia, jolloin vastauksia ei voi suoraan kopioida vaan aihepiiri täytyy osata ja ymmärtää. Tenttiaikaa rajaamalla voidaan myös ehkäistä plagiointia. Tenttiä ei kannata pitää pitkän avoimena, jos kysymykset ovat samat kaikille osallistujille, jotta kysymykset eivät leviä osallistujille etukäteen.

Sekä ennen tenttiä että mahdollisesti tentin aikana (ohjeteksti näkyvissä tenttijärjestelmässä) on hyvä muistuttaa opiskelun eettisten ohjeiden noudattamisesta sekä esim. siitä, että tentti on tarkoitettu itsenäisesti suoritettavaksi, ja että vilpillinen menettely voi johtaa suorituksen hylkäämiseen.

 

Kaikki kysymykset opetuksen digityökaluihin liittyen voit lähettää it-helpdesk [at] tuni.fi -osoitteeseen

Julkaistu: 10.3.2020
Päivitetty: 9.12.2022