Hyppää pääsisältöön

Tutkimuskohteet

Monipaikkainen työ, työpaikalla tapahtuva oppiminen, uramenestys, tekijät jotka vaikuttavat työpaikan vaihtoaikeisiin tai siihen että haluamme pysyä organisaatiossa. 

Tutkimusyksikkö

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Merkittävimmät julkaisut

  • Lehtonen, E., Nokelainen, P., Rintala, H., & Puhakka, I. (2022). Thriving or surviving at work : how workplace learning opportunities and subjective career success are connected with job satisfaction and turnover intention? Journal of Workplace Learning, 34(1), 88–109. 10.1108/JWL-12-2020-0184 
  • Lehtonen, E., Puhakka, I., Pylväs, L. & Nokelainen, P. (2020). Asiantuntijuuden kehittyminen, tunteet ja työpaikka oppimisympäristönä. Loppuraportti . Tampereen yliopisto. 
  • Lehtonen, E., Rintala, H., Pylväs, L., & Nokelainen, P. (2018). Ammatillisten opettajien näkemyksiä opettajan työssä tarvittavasta kompetenssista ja työelämäyhteistyöstä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(4), 10-26. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/126716