Hyppää pääsisältöön

Yhä nuoremmat lapset haluavat osallistua ekokriisin ratkaisemiseen – NYT!-tutkimus selvittää vaikuttamisen esteitä ja mahdollisuuksia

Julkaistu 14.9.2021
Tampereen yliopisto
Leirikoululaisia patikoimassa.NYT!-hankkeen ensimmäinen leirikoulu järjestettiin Virroilla syksyllä 2020. Pilottileirikouluun osallistui 22 nuorta. Kuva: Mari Pienimäki.
Tampereen yliopistossa vuonna 2020 käynnistyneen alaikäisten ympäristökansalaisuutta selvittävän NYT!-hankkeen kenttätyö on aktiivisimmillaan: kuluvan syksyn aikana NYT! järjestää kaksi leirikoulupilottia Nuorisokeskus Marttisessa Virroilla. Leireillä tutkijat viettävät nuorten kanssa aikaa luonnossa seikkailullisten aktiviteettien parissa ja keskusteluttavat heitä siitä, millaisia esteitä ja mahdollisuuksia heillä on toimia ekokriisin ratkaisemiseksi.

Tänään tiistaina Marttisessa käy kuhina, kun leirikoululaisten lisäksi pihalla pyörii joukko tutkijoita ja eräs ysiluokka, joka on lupautunut NYT!in leirikouluun. Ensimmäinen pilotti järjestettiin vuosi sitten.

– Odotamme jännittyneinä nyt alkavaa toista pilottia, jota olemme valmistelleet pitkään. Koronatilanteen kehittyminen on pitänyt meidät jännityksessä aivan viime hetkiin saakka. Lisäksi olemme kovin uteliaita, miten uusi ysiluokka suhtautuu ensimmäisen leirikoulun päivitettyyn versioon, kertoo hankkeen päätutkija Mari Pienimäki.

– Esimerkiksi Climate escape -ulkopakopeli ja Tee se itse -luontoretki ovat mielestäni aiempaa seikkailullisempia, jatkaa hankkeen tutkija Marjukka Colliander.

NYT!in alustavat tulokset osoittavat, että yhä nuoremmat lapset ovat kiinnostuneita vaikuttamaan ympäristöasioihin. Nuoret kokevat tosin voivansa vaikuttaa lähinnä vain omalla ympäristöystävällisellä elämäntyylillään. Päivitetyssä leirikoulussa onkin tavoitteena tuoda edellistä leiriä enemmän esille nuorilla jo käytettävissä olevia vaikuttamiskeinoja – myös arkipoliittisia keinoja, kuten somehaasteiden levitys ja ekotapahtuman järjestäminen.

Nuoria herätellään pohtimaan omia tekoja ympäristön kannalta

Toisessa pilotissa pyritään myös aiempaa monipuolisemmin herättelemään erilaisista taustoista tulevien nuorten ympäristötietoisuutta, esimerkiksi välittämällä luokan WhatsApp-ryhmään roskaräppiä ja videoita nuorten arkisista ympäristöteoista sekä haastamalla nuoret haastattelemaan toisiansa kiperistä ympäristöaiheista NYT!in someen.

Samalla tutkijat havainnoivat muun muussa sitä, miten nuorten erilaiset lähtökohdat ja nuoruus omine kehitystehtävineen voi törmätä kipeästikin ympäristökysymyksien kanssa.

– Osa ensimmäisen pilotin nuorista vaikutti olevan moraalisen ristiriidan äärellä: osa pojista oli harrastanut autojen rassaamista pitkään, ja mopokortin myötä vapaus liikkua ja nähdä kavereita. Samaan aikaan heille puhutaan siitä, miten autoilu saastuttaa. On kiinnostavaa, miten nuoret ratkaisevat mielessään tällaisia asioita, pohtii NYT!in johtaja, professori Päivi Honkatukia.

NYT!-hankkeessa kartoitetaan myös niitä kanavia ja keinoja, joista nuoret eivät tiedä tai joihin tarvitaan kenties poliittisellakin tasolla muutoksia, jotta kynnys vaikuttaa omaan tulevaisuuteen madaltuisi ja mahdolliset esteet poistuisivat. Marttisessa kehitettävä leirikoulu on tarkoitus levittää valtakunnalliseen käyttöön soveltuviin nuorisokeskuksiin yhteistyössä Suomen Nuorisokeskusyhdistyksen kanssa.

NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen -tutkimus on Koneen Säätiön rahoittama hanke (2020-2023), jota johtaa nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia, varajohtajana toimii kasvatustieteen professori Veli-Matti Värri. Hankkeessa on kaikkiaan mukana kymmenkunta tutkijaa.

Ota yhteyttä

Päivi Honkatukia
puh. 050 326 8458
paivi.honkatukia [at] tuni.fi

Mari Pienimäki
puh. 050 318 7473