Hyppää pääsisältöön

NYT!-tutkimus kyseenalaistaa jatkuvan kasvun hyvän elämän mittarina

Julkaistu 7.4.2020
Tampereen yliopisto
nyttutkimusNYT!-tutkimuksessa selvitetään, millaisia esteitä nuorten vaikuttamispyrkimykset kohtaavat ja miten esteitä voitaisiin poistaa.
Tampereen yliopisto sai NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen -tutkimukselle (2020–2023) 400 000 euroa Koneen Säätiöltä.

Nykykasvatus perustuu katteettomaan uskoon kehittyvän teknologian kyvystä ratkaista kaikki mahdolliset jäte- ja saasteongelmat. Tämä huomio on NYT! -hankkeen keskeisenä lähtökohtana.

NYT! pyrkii vahvistamaan nuorten keskuudessa virinnyttä uskoa vaikuttaa ilmastonmuutoksen kaltaisiin viheliäisiin ja globaaleihin ympäristöongelmiin. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia esteitä nuorten vaikuttamispyrkimykset kohtaavat ja miten esteitä voitaisiin poistaa. Hankkeen tavoite on avata kaikille nuorille, myös haavoittuvissa ja heikoimmassa asemassa oleville, mahdollisuuksia ja näköaloja toimia ilmasto- ja ympäristöasioissa.

Hankkeessa mukana olevien nuorisotutkimuksen professori Päivä Honkatukian ja FT Mari Pienimäen mukaan ympäristöongelmien hälyttävän tilan vuoksi tarvitaan monenlaisia kasvatuksellisia interventioita. Niiden tekeminen on tärkeää nuorten arvojen ja ajattelun kehittymiseksi sekä vaikuttamishalun inspiroimiseksi. 

– Haluamme myös kyseenalaistaa yleistä ja usein kyseenalaistamatonta näkemystä siitä, että taloudellinen menestys, kasvu ja kuluttaminen olisivat hyvän elämän mittareita. Pikemminkin nämä asiat ovat monien ympäristöongelmien ydinsyitä. Haluamme keskustella näistä asioista yhdessä nuorten kanssa, Honkatukia sanoo.

Nuoret leimataan monesti passiivisiksi yhteiskunnallisina toimijoina, ja aikuisilla on asiassa peiliin katsomisen paikka.

– On tärkeää tutkia, että onko yhteiskunnassamme joitakin konkreettisia esteitä tai asenteita, jotka estävät nuorten toimimista. Toisaalta on hyvä kuulostella, miten aikuisina voisimme paremmin tukea nuoria heidän ympäristöaktivismissaan ja lisäksi innostaa kaikkia nuoria toimimaan kestävästi ympäristön puolesta, Pienimäki sanoo.

Kaikista väestöryhmistä nuoret ovat ilmastonmuutoksesta eniten huolissaan. Monet ovat myös valmiita toimimaan asian puolesta, mihin hanke haluaa tarttua.

NYT! on toimintatutkimus. Keskiössä ovat Marttisen nuorisokeskuksessa Virroilla järjestettävät leirikoulupilotit, joissa sovelletaan seikkailu- ja elämyskasvatuksen pedagogiikkaa ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen. Suomen nuorisokeskusyhdistys levittää suunniteltavan leirikouluohjelman nuorisokeskuksiin ympäri Suomea.

Hankkeen johtajana toimii Tampereen yliopiston professori Päivi Honkatukia (SOC), varajohtajana professori Veli-Matti Värri (EDU) ja koordinaattori-päätutkijana FT Mari Pienimäki (SOC/ITC). Tutkimusta tuottaa laaja NYT!-kollektiivi, johon kuuluu tutkijoita Tampereen korkeakouluyhteisöstä ja Tampereen seudun ammattiopistosta Tredusta.

- Suurten nuorisojoukkojen poliittinen aktivoituminen ilmastonmuutoskysymyksessä osoittaa, että nuorilla on halua vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan ja maailmaan, jopa globaaleihin asioihin, sanovat Honkatukia ja Pienimäki.

Honkatukia muistuttaa, että ympäristökysymyksiin vaikuttaminen on yksi keino taltuttaa ilmastoahdistusta, josta keskusteleminen on noussut ilmastonmuutoksen etenemisen seurauksena. Siksi NYT! -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään konkreettisia keinoja ja välineitä vaikuttaa yhteiskunnassa.

NYT!-tutkimuksen kotisivu: https://projects.tuni.fi/nyt/