Hyppää pääsisältöön

Leirikoulusta uusia eväitä ympäristökansalaisuuteen

Julkaistu 26.10.2020
Tampereen yliopisto
Nuoret ympäri maailmaa ovat nousseet joukoittain vaatimaan toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tampereen yliopistossa tutkitaan, millaisia mahdollisuuksia kouluikäisillä on vaikuttaa ympäristöasioihin. Ensimmäinen kokeilu toteutetaan leirikoulussa Virroilla.

Myös Suomessa ilmastonmuutos on eniten nuoria huolettava tulevaisuutta koskeva kysymys. Tampereen yliopistossa käynnistyi vuoden 2020 alussa Koneen Säätiön rahoittama NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen -tutkimus, jossa tarkastellaan luonnon seikkailullisen kokemisen yhteyttä nuorten haluun toimia ympäristön puolesta.

Tutkimuksen tavoitteena on myös tuottaa tietoa siitä, mitä nuoret ajattelevat ympäristöongelmista ja millaisia mahdollisuuksia, kanavia ja toisaalta esteitä heillä on toimia ympäristön puolesta. Nyt alkamassa on ensimmäinen leirikoulukokeilu.

– Hanke on edennyt vauhdikkaasti, ja olemme uusien innostavien vaiheiden edessä. Pääsemme lokakuun lopussa toteuttamaan ensimmäisen leirikoulupilottimme Nuorisokeskus Marttisessa Virroilla, kertoo hankkeen päätutkija ja koordinaattori Mari Pienimäki.

Nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksia tutkitaan erityisesti leirikouluissa, jotka suunnitellaan niin tutkimuksen kuin Marttiseen kehitettävän uuden ympäristökasvatuksellisen leirikoulun näkökulmasta. Neljä päivää kestävässä pilotissa järjestetään nuorille seikkailullisia aktiviteetteja Tee se itse -luontoretkestä Climate escape -peleihin.

Leirikoululaiset mukana tekemässä tutkimusta

Nuorisokeskus Marttinen on NYT!-tutkimuksen keskeisin yhteistyökumppani, joka kehittää leirikouluohjelmaa tiiviissä yhteistyössä hankkeen tutkijoiden kanssa.

– Olemme hyvin iloisia yhteistyöstä Tampereen yliopiston kanssa. Olemme suunnitelleet yhdessä puolen vuoden ajan elämyksellistä leirikoulupakettia sujuvassa yhteistyössä, Marttisen nuorisopalvelupäällikkö Sanna Järvensivu selittää.

Marttisen kokenut nuoriso-ohjaaja Siina Leinikka on keskeisiltä osin suunnitellut ja myös ohjaa pilottileirikoulun. NYT!in tutkijat osallistuvat leirikouluun ja havainnoivat tapahtumia. Kenttäpäiväkirjojen lisäksi he keräävät tutkimusaineistoa haastatteluilla ja mobiilikyselyillä. Tutkimushankkeessa toteutetaan kaikkiaan kolme pilottia, joista 27.–31.10.2020 järjestettävä leirikoulu on ensimmäinen.

Pilottiin osallistuvia nuoria pyydetään kanssatutkijoina mukaan tutkimuksen tekemiseen. He voivat haastatella toisiaan ja tuottaa tutkimushankkeelle sosiaalisen median julkaisuja.

– Teemme toimintatutkimusta, jonka luonteen mukaisesti kehitämme tutkimuksen menetelmiä ja tarkistamme tavoitteita alati tutkimuksen edetessä yhdessä Marttisen ohjaajien kanssa, tutkimuksen johtaja Päivi Honkatukia avaa. 

Marttisen ja NYT!-hankkeen yhdessä ideoimaa leirikouluohjelmaa tai sen osia tullaan levittämään nuorisokeskuksiin ympäri Suomessa yhteistyössä Suomen Nuorisokeskusyhdistyksen kanssa.

NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen -hanketta johtaa Tampereen yliopiston professori Päivi Honkatukia. Varajohtajana toimii professori Veli-Matti Värri. Päätutkijana toimii FT Mari Pienimäki. Hankkeessa on kaikkiaan kymmenen tutkijaa.

Lue lisää NYT!-tutkimuksen kotisivulta.
 

Lisätiedot

Päivi Honkatukia
puh. 050 326 8458, paivi.honkatukia [at] tuni.fi

Mari Pienimäki
puh. 050 318 7473,
mari.pienimaki [at] tuni.fi ()

Sanna Järvensivu
puh. 0
44 715 1926, sanna.jarvensivu [at] marttinen.fi ()

 

Kuva: Jonne Renvall