Hyppää pääsisältöön

Vastavalmistuneet nopeammin töihin korkeakouluyhteisön ja kaupungin yhteistyöllä

Julkaistu 28.6.2022
Tampereen korkeakouluyhteisö
Kuvituskuva pyöräilijästä
Korkeakoulusta valmistuminen on hieno saavutus ja iso elämänmuutos. Opiskeluyhteisö ympäriltä purkautuu ja vuorossa on työuran rakentaminen. Tampereen korkeakouluyhteisö kehittää Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen kanssa osana työllisyyden edistämisen kuntakokeilua uutta yhteistyömallia vastavalmistuneiden nopean työllistymisen tueksi.

Seuraava suunta korkeakouluopintojen jälkeen ei ole aina kaikille selkeä. Tampereella korkeakoulutettujen nopean työllistymisen tueksi kehitetään ratkaisuja Nopeasti töihin –hankkeessa. Tampereen korkeakouluyhteisö ja Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut osana työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen toimintaa luovat yhteistyömallia keskinäiseen tekemiseen sekä suunnittelevat palvelumallia korkeakoulutetuille työnhakijoille. 

– Yhteistyömallin kehittäminen on erittäin ajankohtaista ja tarvetta uusille avauksille on. Nopea työllistyminen korostuu työllisyys- ja yrityspalvelujen mahdollisesti siirtyessä pysyvästi valtiolta kunnille vuoden 2024 lopulla, kertoo Sari Oksanen, henkilöasiakaspalveluiden johtaja, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluista.

– Kyse on uudenlaisen toiminnan kehittämisestä, jolle ei valtakunnallisestikaan ole vertaista, kertoo hankkeen toinen projektipäällikkö Mira Valkonen Tampereen yliopistosta.

– Opiskelijasta työelämään siirryttäessä on tärkeää tukea nopeaa työllistymistä. Yhteistyön rakenteita työllistymisen edistämiseksi tulee luoda, ja tässä tarvitaan innovatiivisuutta, jatkaa toinen projektipäällikkö Tuija Laakso Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Pirkanmaalla korkea-asteen koulutettujen osuus työttömistä oli 23 prosenttia toukokuussa 2022. Nopea työllistyminen valmistumisen jälkeen vaikuttaa koko tulevaan työuraan ja ammatilliseen käsitykseen itsestä.

– Kolme kuukautta työnhakua on kriittinen aika. Työpaikan löytäminen muuttuu haastavammaksi tämän jälkeen, Tuija Laakso muistuttaa.

Kehittämisen keskiössä on korkeakouluyhteisön ja työllisyys- ja kasvupalvelujen välinen yhteistyö. Korkeakoulusta valmistuessaan töitä vailla oleva ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi. Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen asiakkaana valmistunut alle 30-vuotias saa henkilökohtaisen OMA-valmentajan, jonka kanssa etsitään yksilöllisiä ratkaisuja työpaikan löytämiseen.

Hankkeessa on jaettu tietoa puolin ja toisin valmistuneiden tarpeista työtä hakiessa, ja pohdittu näihin vastaamista kaikkien osapuolten asiantuntemusta hyödyntäen.

– Vastavalmistunut työnhakija on usein lähtökohtaisesti valmis työmarkkinoille. He ovat monialaisia, itseohjautuvia ja aktiivisia, joilla on hyvät tiimityö- ja kielitaidot. Tukea kuitenkin tarvitaan esimerkiksi oman osaamisen kuvailuun, työnhakutaitoihin, työmahdollisuuksien tunnistamiseen ja verkostoitumiseen, projektipäälliköt Tuija Laakso ja Mira Valkonen avaavat.

Tilannetekijät vaihtelevat aloittain. Työelämän tahti on nopeaa ja odotukset ovat kovia myös työnhakijoilla. Molempien osapuolten, korkeakoulujen ja työllisyys- ja kasvupalvelujen, asiantuntijuutta tarvitaan laajasti yhteistyöhön.

– Työllisyys- ja kasvupalveluilla on myös ajantasaista tietoa työelämästä ja työantajien tarpeista sekä työllistymisen haasteista ja mahdollisuuksista. Tutkintoaloilta, tiedekunnista ja ohjauspalveluista löytyvää tietoa ja osaamista voidaan vastaavasti hyödyntää työllistymisen tukemisessa nykyistä enemmän, projektipäälliköt painottavat.

Nopeasti töihin –hanke jatkuu vuoteen 2023. Tämän jälkeen hankkeessa rakennetut toimintatavat vakiinnutetaan normaaliksi yhteistyöksi korkeakouluyhteisön ja Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen välillä. Tulevaisuudessa työtä vailla oleva, Tampereen ammattikorkeakoulusta tai Tampereen yliopistosta vastavalmistunut saa helposti tietoa saatavilla olevista palveluista. Vastavalmistuneen nopea työllistyminen on kaikkien etu – niin työnantajan, yhteiskunnan kuin yksilön itsensäkin näkökulmasta.

Lisätietoja:

Projektipäälliköt
Tuija Laakso, TAMK tuija.laakso [at] tuni.fi
Mira Valkonen, Tampereen yliopisto mira.e.valkonen [at] tuni.fi

Nopeasti töihin –hankkeen verkkosivut