Hyppää pääsisältöön

Vakuutusyhtiö Turvalta 50 000 euron lahjoitus

Julkaistu 23.2.2021
Tampereen yliopisto
Toimitusjohtaja Ville RaunioTurvan toimitusjohtaja Ville Raunio nostaa yhtiölleen kiinnostavaksi tieteenalaksi erityisesti työelämätutkimuksen. Kuvassa taustalla Teemu Saukkosen akryylimaalaus vuodelta 1989.
Keskinäisen Vakuutusyhtiö Turvan historia alkaa vakuutusalalle suhteellisen tyypillisesti paloapuyhdistyksestä. Koko Turvan yli satavuotiaan historian ajan sen vakuutustoiminnan keskiössä ovat olleet ihmistä lähellä olevat palvelut. Työelämän kehittämisestä ja työelämätutkimuksesta löytyy monia kiinnostavia alueita myös yliopistoyhteistyölle.

Turva on erikoistunut ammattiliittojen vakuuttamiseen. Yhtiöllä on tällä hetkellä kumppaneina yhteensä 42 ammattiliittoa.

– Turvan kotipaikka on Tampere, täällä meillä on vahvat juuret. Henkilöstömme lukumäärä on noin 340, tästä joukosta Tampereella toimii 200 työntekijää, Turvan toimitusjohtaja Ville Raunio selvittää.

– Haluamme Turvassa omalta osaltamme olla mukana kehityksessä ja rakentamassa Tampereen seutua ja koko yhteiskuntaa. Tampereen yliopisto on tutkimustyön ja yritysten muodostaman vireän ekosysteemimme kantava voima, Raunio korostaa.

Raunio nostaa esille vakuutustoiminnan ytimessä olevan monipuolisen riskienhallinnan, joka sisältää yhtiön sijoitustoimintaan liittyviä riskejä sekä asiakkaiden elämään kuuluvia riskejä.

– Vakuutusyhtiöt sijoittavat varojaan, jotta voisivat turvata oman pääomansa ja varautua korvaamaan vakuutuksen ottajien vahinkoja. Toimimme matalan riskin sijoitusstrategialla, meille on tärkeää sijoitustemme turvallisuus ja vastuullisuus, Raunio korostaa.

– Turvalla on sijoituksia muun muassa asunnoissa ja olemme mukana monissa alueelle tärkeissä projekteissa kuten Kansi ja areena -hankkeessa.

Kosketus työelämään vakuutusopinnoissa tärkeä

Turva työllistää tamperelaisia opiskelijoita harjoittelijoina, tuntityöläisinä ja kesätyöntekijöinä. Moni opiskelija tekee myös opinnäytetyönsä Turvan aihepiireistä ja aineistoista.

– Näkisin, että vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnan opiskelijoille harjoittelu vakuutusyhtiössä on tärkeä linkki käytännön työelämään. Harjoittelussa pääsee toden teolla soveltamaan yliopisto-opinnoissa kertynyttä tietoa ja opiskelijat saavat kuvan siitä, mitä käytännön työelämä vaatii, yliopisto-opettaja Jarna Pasanen miettii.

– Usein harjoittelu avaa myös opiskelijalle näkemyksiä omista tulevaisuuden suunnitelmista, mikä oikeasti kiinnostaa, mihin haluaa panostaa ja mikä tuntuu omalta jutulta, Jarna lisää.

Raunio tuo esille isot työelämää ja koko yhteiskuntaa muokkaavat megatrendit. Turvalle erityisen kiinnostavaksi ja merkitykselliseksi tieteenalaksi Raunio nostaa työelämätutkimuksen.

– Olemme mukana ammattiliittojen kanssa kehittämässä suomalaista työelämää, myös alan tutkimuksen tukeminen on osa tätä kehittämistyötä.  

Työelämän rakenteiden muuttuessa työn vaikutukset ihmisen elämään ja sosiaalisiin järjestelmiin voivat yllättää.

– Digitalisaatio, alueellinen kehitys ja väestön ikääntyminen ovat megatrendejä, jotka on otettava huomioon monella tasolla meidänkin toiminassamme.

–  Alueellinen kehitys, erityisesti kaupungistuminen vaikuttaa palveluverkkomme laajuuteen sekä palveluidemme hinnoitteluun. Tämä kehitys pitää huomioida myös riskienhallinnan suunnittelussa, Raunio tiivistää.

Kuva Jonne Renvall
Teksti Minna Puntila