Hyppää pääsisältöön

Uutuuskirja tarkastelee median roolia työmarkkinapolitiikassa kolmella vuosikymmenellä

Julkaistu 24.2.2020
Tampereen korkeakouluyhteisö
Tupo uutuuskirja
Tulopolitiikka on ollut Suomessa tärkeä työmarkkinapolitiikan toimintamuoto. Siinä on kyse yhteiskunnan merkittävimpien valtakeskittymien välisestä kamppailusta, jossa pelissä ovat vahvojen intressiryhmien taloudelliset edut sekä kansan- ja valtiontalouden menestys. Suljetuissa neuvotteluhuoneissa tehtävää politiikkaa kehystää mediajulkisuus, joka heijastuu neuvotteluihin ja vaikuttaa osapuolten keskinäisiin valta-asetelmiin.

Tuore teos Tupo ja media kuvaa, millainen julkisen politikoinnin areena Helsingin Sanomissa rakentui kolmessa merkittävässä työmarkkinatapauksessa, ja miten tämä muutti tilanteiden kehittymistä. Tarkasteltavina ovat vuonna 1968 solmittu Suomen ensimmäinen varsinainen tulopoliittinen sopimus, Liinamaa 1, sekä Esko Ahon ja Juha Sipilän hallitusten yritykset niin sanotuiksi yhteiskuntasopimuksiksi vuosina 1991 ja 2015.

Tutkimuksen kohteena olevista lehtijutuista tunnistetaan muutoksia ja pysyvyyksiä, jotka liittyvät niin tulopolitiikan puhetapoihin, julkisen argumentoinnin tapoihin kuin median toimintaan. Nämä sisällönanalyysin näkökulmat havainnollistavat kirjassa esitettäviä politiikan medioitumista koskevia teoreettisia ideoita. Päätöksenteon korporatistisia ja pluralistisia piirteitä analysoimalla kirja avaa näkymän siihen, miten hallituksen, työmarkkinajärjestöjen ja median suhde on eri vuosikymmeninä julkisuudessa asettunut.

Teoksen kirjoittajat Esa Reunanen ja Jari Väliverronen ovat tutkijoita Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa. Julkaisu on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Medioituminen ja päätöksenteko (MeGo) -tutkimushanketta.

Tampere University Pressin kustantama e-kirja on avoimesti saatavilla Trepo-julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa.

Esa Reunanen ja Jari Väliverronen: Tupo ja media : Talous- ja työmarkkinapoliittisen julkisuuden toimintahorisontit kolmella vuosikymmenellä. Tampere University Press 2020. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-010-6.

 

Lisätietoja tutkimuksesta:

Esa Reunanen puh. 050 318 5943

Jari Väliverronen puh. 040 769 5558

 

Lisätietoja Tampere University Pressin toiminnasta:
tup [at] tuni.fi (tup[at]tuni[dot]fi)
Tampere University Press