Tampereen yliopiston kirjasto

Tarjoa käsikirjoitusta

Mitä julkaisemme?

Tampere University Press on Open Access -kustantamo, joka julkaisee vertaisarvioituja monografioita ja toimitettuja teoksia. OKM:n julkaisutiedonkeruussa tällaiset teoksen sijoittuvat julkaisutyyppeihin C1 ja C2. Julkaisukieliämme ovat suomi, ruotsi ja englanti. Olemme kiinnostuneet ajankohtaisia aiheita ja tuoreita näkökulmia käsittelevistä ihmistieteiden tutkimuksista.

Tiedekirjan tulee sisältää uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa. Emme julkaise esimerkiksi yleistajuisia tietokirjoja, muistelmiin painottuvia juhlakirjoja, projektiraportteja tai aiemmin muualla julkaistuja kirjoituksia.

Tarjoa käsikirjoitusta

Ota meihin hyvissä ajoin yhteyttä sähköpostilla tup [at] tuni.fi keskustellaksesi alustavasti kirjahankkeestasi ja sen aikatauluista. Tutustu myös tällä sivulla esitettyihin tietoihin ja ohjeisiin.

Kun käsikirjoituksesi on valmis tai viimeistelyvaiheessa, tarjoa kirjaasi täyttämällä ehdotuslomake huolellisesti. Itse käsikirjoitustiedoston voi lähettää sähköpostitse. Emme ota vastaan paperisia käsikirjoituksia. Käsikirjoitus kannattaa lähettää vasta siinä vaiheessa, kun se on täysin valmis (mukaan lukien johdantokappale), sillä emme lähetä vertaisarviointiin keskeneräisiä teoksia. Kun ehdotuslomake on lähetetty, käsikirjoitusta tai sen osia ei voi enää tarjota arvioitavaksi muille kustantajille.

Miksi Open Access?

Open Access tarkoittaa sitä, että julkaisut ovat maksuttomasti kaikkien saatavilla verkossa. Julkaisutoiminta rahoitetaan myynti- tai tilaustuottojen sijasta niin sanotuilla kirjoittajamaksuilla.

Open Access -julkaisemisen suosio kasvaa jatkuvasti, sillä:

  • Avoin julkaisu on muidenkin kuin tutkijoiden ja opiskelijoiden saatavilla; myös suuri yleisö, päättäjät, journalistit ja opettajat sekä muut ammattilaiset ympäri maailman pääsevät hyödyntämään niitä
  • Avoin julkaisu on kurssikirjana erinomainen, sillä sen saatavuutta eivät rajoita fyysiset kappalemäärät tai käyttäjälisenssit
  • Kirjoittajat eivät menetä tekijänoikeuksia omaan teokseensa
  • Avoimia julkaisuja käytetään ja niihin viitataan enemmän kuin maksumuurin takana oleviin julkaisuihin
  • Monet tutkimusrahoittajat ja -organisaatiot suosittelevat tai jopa edellyttävät tutkimustulosten avointa julkaisemista.
     

Paljonko maksaa?

Vuonna 2020 Tampere University Pressin kirjoittajamaksu on 2 250 euroa + arvonlisävero. Kirjoittajamaksulla katetaan julkaisun tuotannosta ja jakelusta syntyviä kustannuksia (mm. taitto, graafinen suunnittelu, tarvepainatuspalvelun käyttömaksu sekä hallinnointikulut). Suuritöisten taulukoiden, valokuvien ja kuvioiden käsittelystä voidaan periä lisäkorvaus. Painetut tekijänkappaleet eivät sisälly hintaan.

Miten TUPin julkaisuprosessi etenee?

Kirjan julkaisemista edeltäville työvaiheille kannattaa varata reilusti aikaa. Koko prosessi kestää keskimäärin 10 kuukautta. Jotkut kirjahankkeet valmistuvat nopeammassakin aikataulussa, jotkus taas hitaammin. Prosessiin sisältyy käsikirjoituksen soveltuvuuden alustava arviointi toimituskunnassa, varsinainen vertaisarviointi (vähintään 2 toimituskunnan ulkopuolista arvioijaa), käsikirjoituksen muokkaus arvioijien palautteen pohjalta, käsikirjoituksen taitto, visuaalisen ilmeen suunnittelu sekä tallentaminen eri julkaisualustoille. Loma-ajat ja muiden käsikirjoitusten aikataulutus vaikuttavat prosessin nopeuteen.

Vertaisarviointiprosessissa noudatetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnuksen käyttöehtoja. Käsikirjoitukset käyvät arvioitavina vähintään kahdella riippumattomalla asiantuntijalla, jotka laativat toimituskunnalle arviointilausunnon.

Kustantaja päättää teoksen julkaisemisesta arviointilausuntojen pohjalta. Jos päätös on myönteinen ja kirja mahtuu kauden ohjelmaan, kustantaja ja tekijät allekirjoittavat tämän jälkeen julkaisusopimuksen, ja käsikirjoitus muokataan julkaisukuntoon.

Painettujen kirjojen myynnissä TUPin yhteistyökumppani on Books on Demand, jonka kautta hoidetaan kirjojen tarvepainatus ja välitys kirjakauppoihin. Kirjoja myyvät verkkokaupat, kuten Adlibris, Cdon, Booky ja Suomalainen Kirjakauppa.

TUP-julkaisuprosessi


Artikkeleiden rinnakkaistallennus

Tampere University Pressin kokoomateoksiin sisältyvät artikkelit tallennetaan heti kirjan julkaisemisen jälkeen erillisinä tiedostoina Tampereen yliopiston julkaisuarkisto Trepoon. Artikkelitiedostoa voi ladata ja jakaa teokseen merkityn CC-lisenssin mukaisilla ehdoilla. Artikkelin lopullisen PDF-version saa siis tallentaa esimerkiksi artikkelin kirjoittajan kotiorganisaation julkaisuarkistoon, kunhan artikkelin viitetiedot ja artikkelin alkuperäinen pysyvä linkki (http://urn.fi/URN:ISBN:...) mainitaan.

Ohjeet kirjoittajalle