Hyppää pääsisältöön

Uutuuskirja tarkastelee kasvatusta kurin ja tieteenalan kehityksen näkökulmista

Julkaistu 26.6.2019
Tampereen korkeakouluyhteisö
TUP uutuuskirja Disciplinary Struggles in Education
Disipliini voi tarkoittaa tieteenalaa, kuria tai järjestystä. Disciplinary Struggles in Education -artikkelikokoelmassa etsitään vastauksia kasvatustiedon historiallisiin muutoksiin, vallankäytön ja moraalin kysymyksiin sekä tieteenalan sisäisiin kamppailuihin.

Kirjan ensimmäisen osan artikkelit analysoivat kasvatuksen luonnetta käytäntönä ja instituutioina. Toisessa osassa kohteena on teoriaa ja käytäntöä välittävän kasvatustiedon oikeutus. Kolmannessa osassa pohditaan kasvatuksen päämääriä ja tarkoituksia, jotka ovat kriittisiä sitä koskevien disiplinaaristen kiistojen ymmärtämisen kannalta.

Kirja soveltuu kasvatus-, yhteiskunta- ja historiatieteistä kiinnostuneille tutkijoille, opiskelijoille, koulutusalan ammattilaisille sekä päättäjille. Vaikka kirjoitukset kohdistuvat tiettyihin kasvatuksen muotoihin, aikakausiin ja konteksteihin, ne tarjoavat aineksia myös yleisempään keskusteluun kasvatuksen monivivahteisista ja vaihtelevista teorioista ja käytännöistä.

Kokoelman kirjoittajat ovat yhteiskunta- ja kasvatustieteilijöitä Suomesta, Saksasta, Itävallasta, Sveitsistä, Venäjältä ja Brasiliasta. Sen ovat toimittaneet Anja Heikkinen, Jenni Pätäri ja Gabriele Molzberger.

Tampere University Pressin kustantama e-kirja on avoimesti saatavilla Trepo-julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa sekä Directory of Open Access Books -palvelussa.

Anja Heikkinen, Jenni Pätäri & Gabriele Molzberger (eds.): Disciplinary Struggles in Education. Tampere University Press 2019. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-002-1.

Lisätietoja kirjan toimittajilta:
Anja Heikkinen, anja.heikkinen [at] tuni.fi (anja[dot]heikkinen[at]tuni[dot]fi)
Jenni Pätäri, jenni.patari [at] tuni.fi (jenni[dot]patari[at]tuni[dot]fi)

Lisätietoja Tampere University Pressin toiminnasta:
tup [at] tuni.fi (tup[at]tuni[dot]fi)
Tampere University Press