Hyppää pääsisältöön

Uutuuskirja pohtii, syrjäyttääkö osaamis- ja kompetenssipuhe sivistyksen koulutuksessa

Julkaistu 16.12.2019
Tampereen korkeakouluyhteisö
Kansikuva Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa
Suomalaista opetussuunnitelma-ajattelua on yleisesti pidetty kahden toisistaan eriävän perinteen, saksalaislähtöisen Bildung-didaktiikan ja angloamerikkalaisen curriculumin, sekoituksena. Riski Bildung-didaktiikan ajautumisesta entistä ahtaammalle on kasvanut curriculumin ja sen poliittisen aisaparin uusliberalismin puristuksessa.

Kokoomateos Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa: Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia tarjoaa oivalluksia kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöiden keskinäisyhteyksistä ja osoittaa, miten institutionaalinen kasvatus on aina sekä historiallista että poliittista.

 

Kirjan luvut ottavat kantaa koulutuspolitiikkaa ja opetussuunnitelmia koskevien keskustelujen keskeiseen kysymykseen: mikä tai kenen tieto on kaikkein tärkeintä. Suomalaiseen perusopetukseen kytkeytyvien uusien tulokulmien ohella luvut käsittelevät korkeakoululaitosta sekä murrosvaihetta elävää varhaiskasvatusta. Teoksessa heijastuu huoli siitä, häivyttääkö trendikäs osaamis- ja kompetenssipuhe sisällöllisesti ja ideologisesti laaja-alaisen sivistysihanteen koulutuspolitiikan ja opetussuunnitelman tienviittana.

 

Kirja on suunnattu kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden tutkijoille, opettajille, opiskelijoille sekä opetushallinnon ja koulutuspolitiikan toimijoille. Se on jatkoa vuonna 2017 julkaistulle teokselle Opetussuunnitelmatutkimus: Keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen (toim. Autio, Hakala & Kujala). Edeltäjänsä lailla tämän teoksen tarkoituksena on tuoda kasvatustieteisiin ja opettajankoulutukseen ideoita maailmanlaajuisesti hyvin elinvoimaisesta ja vilkkaasta tutkimussuunnasta – opetussuunnitelmatutkimuksesta.

 

Tampere University Pressin kustantama e-kirja on avoimesti saatavilla Trepo-julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa sekä Directory of Open Access Books -palvelussa.

 

Tero Autio, Liisa Hakala ja Tiina Kujala (toim.) Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa: Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia. Tampere University Press, 2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-008-3

 

Lisätietoja kirjan toimittajilta:

Professori Tero Autio, tero.h.autio [at] gmail.com (tero[dot]h[dot]autio[at]gmail[dot]com)

Yliopistonlehtori Tiina Kujala, tiina.kujala [at] tuni.fi (tiina[dot]kujala[at]tuni[dot]fi)

Yliopistonlehtori Liisa Hakala, liisa.hakala [at] helsinki.fi (liisa[dot]hakala[at]helsinki[dot]fi)

 

Lisätietoja Tampere University Pressin julkaisutoiminnasta:

tup [at] tuni.fi (tup[at]tuni[dot]fi)

Tampere University Press