Hyppää pääsisältöön

Uutuuskirja tarkastelee johtajuutta muuttuvassa ja kompleksisessa ympäristössä

Julkaistu 7.2.2019
Tampereen korkeakouluyhteisö
Cover Leading Change in a Complex World: Transdisciplinary Perspectives
Maailma muuttuu nopeasti. Monet nyky-yhteiskunnan ongelmista ovat yhä monitahoisempia. Leading Change in a Complex World: Transdisciplinary Perspectives on poikkitieteellinen kirja, joka tarjoaa johtajille, johtajuuden tutkijoille sekä opiskelijoille työkaluja monimutkaisissa ja kytköksisissä ympäristöissä suunnistamiseen. Kirjassa esitellään analyyttinen viitekehys, joka rakentuu kompleksisuuden, relationaalisuuden ja dynaamisen muutoksen käsitteiden ympärille.

Leading Change in a Complex World -teoksen luvuissa näitä käsitteitä hyödynnetään yhteiskunnan, organisaatioiden, politiikan sekä liike-elämän ilmiöiden analyysiin. Luvut käsittelevät esimerkiksi globaalin turvallisuusympäristön muutosta, kaupungistumista, työvoiman ikääntymistä sekä valtioiden ja yritystoiminnan suhdetta. Johtajuutta tarkastellaan niin valtionjohdon kuin yhteiskunnallisten sidosryhmien toiminnan kautta. Muutoksen mahdollisuuksia tarkastellaan esimerkiksi megatrendien, globaalien valtablokkien, kulutuskäytäntöjen sekä kiertotalouden näkökulmasta.

Kirjan ovat toimittaneet Anni Kangas, Johanna Kujala, Antti Lönnqvist, Anna Heikkinen, Harri Laihonen sekä Julia Bethwaite Tampereen yliopistosta. Useat kirjan kirjoittajista opettavat Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan Leadership for Change –maisteriohjelmassa, ja kirjaa hyödynnetään ohjelmassa kurssikirjana.

Tampere University Pressin kustantama kirja on avoimesti saatavilla TamPub-julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa sekä Directory of Open Access Books -palvelussa.

Anni Kangas, Johanna Kujala, Antti Lönnqvist, Anna Heikkinen, Harri Laihonen ja Julia Bethwaite (toim.) Leading Change in a Complex World: Transdisciplinary Perspectives. Tampere University Press, 2019.

Kirjan julkistamistilaisuus pidetään keskiviikkona 13.2. klo 15–17 Tampereen yliopiston Pinni A –rakennuksen salissa 1081 (os. Kanslerinrinne 1). Tervetuloa!

Lisätietoja kirjan toimittajilta:

Anni Kangas, anni.kangas [at] tuni.fi (anni[dot]kangas[at]tuni[dot]fi)
Julia Bethwaite, julia.bethwaite [at] tuni.fi (julia[dot]bethwaite[at]tuni[dot]fi)

Lisätietoja Tampere University Pressin julkaisutoiminnasta:

tup [at] tuni.fi (tup[at]tuni[dot]fi)
Tampere University Press