Hyppää pääsisältöön

Uutuuskirja kertoo hiljaisen vastarinnan muodoista, mekanismeista ja motiiveista

Julkaistu 14.3.2019
Tampereen yliopisto
Ihmisten hallinta ja kontrollointi voivat avoimen vastarinnan lisäksi synnyttää hiljaista, passiivista tai näkymätöntä vastarintaa, jota ei ehkä edes aluksi huomata. Hiljainen vastarinta -teos esittelee ilmiötä ja sitä koskevaa tutkimusta eri näkökulmista.

Hiljainen vastarinta on alistettujen tai muuten ulkokehälle jääneiden tapa asettua poikkiteloin hallitsevien sääntöjen tai järjestelmien kanssa. Koska se ei julistaudu vastarinnaksi, vaan pikemminkin pyrkii pysymään poissa julkisuudesta, se on näennäisesti epäpoliittista ja riskitöntä matalan profiilin toimintaa. Se voi näyttäytyä esimerkiksi vaikenemisena ja jurnuttamisena, ulkopuolelle jättäytymisenä, asioiden välttämisenä ja vaikeuttamisena tai huomion siirtämisenä epäolennaiseen.

Hiljaiseen vastarintaan voi turvautua tilanteissa, joissa ei voida lähteä julkiseen vastakkainasetteluun, mutta ei haluta pysyä täysin passiivisina. Se on myös tärkeä osa avoimemman vastarinnan kehittymisen prosessia. Hiljainen vastarinta ei kuitenkaan ole vain alistettujen toimintaa – sen taktiikoita voivat käyttää myös valtaapitävät.

Kirjan artikkeleissa pääsemme seuraamaan hiljaista vastarintaa niin historiallisten kuin nykypäivään sijoittuvien tapahtumien kautta. Erilaiset ilmiöt rokotekriittisyydestä sotavankien kohteluun ja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä vaihtoehtoliikuntaan avaavat hiljaisen vastarinnan esiintymismuotoja, mekanismeja ja motiiveja. Teoksen ovat toimittaneet FT Outi Autti ja FT, dosentti Veli-Pekka Lehtola Oulun yliopistosta.
 
Tampere University Pressin julkaisema e-kirja on avoimesti saatavilla TamPub-julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa sekä Directory of Open Access Books -palvelussa.

Outi Autti & Veli-Pekka Lehtola (toim.) Hiljainen vastarinta. Tampere University Press, 2019.

Lisätietoja kirjan toimittajilta:
Outi Autti, outi.autti [at] oulu.fi (outi[dot]autti[at]oulu[dot]fi)
Veli-Pekka Lehtola, veli-pekka.lehtola [at] oulu.fi (veli-pekka[dot]lehtola[at]oulu[dot]fi)

Lisätietoja Tampere University Pressistä:
tup [at] tuni.fi (tup[at]tuni[dot]fi)
Tampere University Press

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 14.3.2019