Hyppää pääsisältöön

Timo Keski-Petäjä ja Essi Nisonen palkittiin hyvästä opetuksesta ja opetuksen kehittämisestä

Julkaistu 4.9.2023
Tampereen yliopisto
Essi Nisonen ja Timo Keski-Petäjä saivat Tampereen yliopiston Teaching and Learning Centren Hyvä opetus ja opetuksen kehittäjä -palkinnon Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Hyvän opetuksen ja opetuksen kehittämisen palkinto myönnetään erinomaisesti järjestetylle ja toteutetulle opetustyölle, joka tukee osaamistavoitteiden saavuttamista ja opiskelijoiden osaamisen kokonaisvaltaista kehittymistä.

Tampereen yliopiston Teaching and Learning Centre jakaa vuosittain Hyvä opetus ja opetuksen kehittäjä -palkinnon. Palkinnon tarkoituksena on tehdä näkyväksi Tampereen yliopiston laadukasta opetusta ja opetuksen kehittämistä. Vuoden 2023 palkinnossa huomio kiinnitettiin siihen, kuinka opiskelijoiden osallistaminen ja heidän hyvinvointinsa tukeminen on huomioitu oppimisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Palkinnonsaajat valittiin yliopistoyhteisön jäseniltä kerätyistä ehdotuksista, joita saatiin 17. Palkitut saavat 4000 € rahallista tukea, jonka he voivat käyttää opetustyön kehittämiseen liittyvien kustannusten kattamiseen.

Timo Keski-Petäjä innostaa syventämään ajattelua

Toinen tämän vuoden palkituista, Timo Keski-Petäjä, työskentelee johtamisen ja talouden tiedekunnassa hallintotieteiden metodologian yliopistonlehtorina.

Palkintoperusteluissa Keski-Petäjä saa kiitosta opiskelijoiltaan opintojaksojen selkeydestä ja menetelmistä, joita niissä käytetään. Häntä kiitetään lisäksi siitä, kuinka hän innostaa ja ohjaa opiskelijoita käsiteltävien teemojen äärelle niin, että he pääsevät pohtimaan ja syventämään ajatteluaan. Mutta mikä opettamisessa saa Keski-Petäjän itsensä innostumaan?

– Ajattelen niin, että elämä on täynnä mahdollisuuksia eli tarjoumia, jotka ovat kuin täyttymistään odottavia tyhjiöitä. Useimmiten ne täyttyvät hälyllä, kiireellä, velvollisuuksilla ja suorittamisella. Yritän täyttää opetustilanteen hengitystilalla ja oivalluksilla. Annan herätteitä, jotta voimme yhdessä alkaa täyttää ihmettelyn kuoppaa oivallusten hiekanjyväsillä. En halua, että oppijat kiipeävät tietämiseni vuorelle, Keski-Petäjä kertoo.

Verkkokurssilla hengitystilan antaminen tapahtuu pieninä videopätkinä, joihin Keski-Petäjä liittää pohdintatehtäviä. Kasvokkaisissa kohtaamisissa ja verkkotapaamisissa hän fasilitoi tilaa pysähtyä oppimisen ja yhdessä olemisen äärelle.

– Ajan antaminen on vastaus, mutta ei riittävä vastaus. Lisäksi tarvitaan "äimän käkenä olemisen" eli ihmettelyn lipun ylpeätä liehuttamista: "Emme tiedä! Otamme siis selvää!" Loppu hoituukin silkasta uteliaisuudesta. Opettajan jäsentelemästä tilanteesta oppijat kävelevät kohti unohdusta, mutta yhteisen ihmettelyn tilasta kaikki kävelevät kohti oivalluksia.

Essi Nisonen kannustaa tarkastelemaan normeja kriittisesti

Toinen vuoden 2023 palkinnonsaajista, Essi Nisonen, työskentelee arkkitehtuurin väitöskirjatutkijana rakennetun ympäristön tiedekunnassa. Nisonen on kiinnostunut arkkitehtikoulutuksen kehittämisestä ympäristökasvatuksen näkökulmien avulla, ja väitöskirjassaan hän käsittelee arkkitehtuurin opetuksen kehittämistä ilmastokriisin ajassa. Nisonen nostaa aihetta keskusteluun kokonaisvaltaisesti ja esimerkillisesti ja saa kiitosta innovatiivisesta tavastaan opettaa.

Nisosen mukaan arkkitehdin pitää tarkastella kriittisesti vallitsevia yhteiskunnallisia normeja ja rakenteita ja haastaa suunnittelussa vallitsevia totuuksia. Näin hän voi suunnitella tiloja ja paikkoja, jotka edistävät sekä niitä käyttävien että muunlajisten hyvinvointia, ja mahdollistavat fossiilivapaan ja kuluttamisesta vähemmän riippuvaisen arjen.

– Opiskelijat ovat viime aikoina pohtineet entistä enemmän, miten he arkkitehteinä voivat edistää kokonaisvaltaisen kestävyyden toteutumista maailmassa, jossa uudisrakentamisen tulisi olla viimesijainen keino rakennetun ympäristön kehittämisessä. Opetustyön parhaita puolia ovat ehdottomasti moninaiset, haastavatkin keskustelut lahjakkaiden, empaattisten ja uteliaiden opiskelijoidemme kanssa, Nisonen sanoo.

Nisosen mielestä opiskelijoiden hyvinvointia edistää parhaiten se, että heille muodostuu hallinnan ja omistajuuden tunne omista oppimiskokemuksistaan, ja että heidät huomioidaan oppimistapahtumissa tasavertaisina toimijoina ja tiedon rakentajina.

– Olemme tehneet valtavasti töitä sen eteen, että opiskelijoilla olisi kursseillamme hyvä ja innostava olla. Opiskelijapalautteen perusteella olemme tässä onnistuneet, ja olemme varmasti jatkossa entistäkin parempia!