Hyppää pääsisältöön

Tieteellinen tieto kuuluu koko ihmiskunnalle

Julkaistu 14.3.2019
Tampereen yliopisto
Linnan kirjastoTutkijoita kannustetaan mahdollisuuksien mukaan julkaisemaan tuloksensa julkisilla foorumeilla.
Entistä avoimempi tiede on myös tutkijoiden etu, koska avoimesti julkaistu työ saavuttaa suuremman yleisön.

Tampereen yliopisto haluaa viedä tiedettä entistä avoimempaan suuntaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yliopistolla ideoidaan keinoja, joilla tutkimustulokset ja data tuodaan entistä paremmin julkisesti saataville.

Tänä keväänä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Tieteen tietotekniikan keskus (CSC) arvioivat suomalaisten korkeakoulujen avoimen tieteen toimintakulttuurin kypsyystason. Tampereen yliopiston muodostaneet yliopistot TTY ja TaY olivat edellisessä arvioinnissa toiseksi korkeimmalla tasolla 4. Uusi Tampereen yliopisto tavoittelee ylintä tasoa 5 nykyisen OKM-sopimuskauden loppuun mennessä 2020.

Arviointi kohdistuu avoimen tieteen asemaan yliopiston strategiassa ja muissa toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa sekä tieteen avoimuuden edistämiseen ja tukemiseen. Ensimmäisessä vaiheessa tietoa etsitään yliopiston verkkosivuilta, minkä jälkeen yliopisto saa vastattavakseen tarkentavan kyselyn.

Viime vuoden aikana hyväksytyt avoimen tieteen linjaus- ja toimenpideohjelmat antavat hyvän pohjan. Kulttuurinen muutos vaatii kuitenkin paljon viestintää, koulutusta ja lähitukea. Ensimmäiseksi on panostettava avointa tiedettä ohjaavien linjausten ja ohjeiden löydettävyyteen ja yleisemminkin avoimen tieteen näkyvyyteen verkkosivuilla.

– Meillä on ollut se tahtotila, että haluamme olla tässä asiassa korkeimmalla mahdollisella tasolla. Tämän eteen tehdään töitä, avoimen tieteen linjausten valmistelutyössä mukana ollut anatomian professori Seppo Parkkila toteaa.

Avoimuus tieteessä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että tutkimustulokset ja kerätty data julkaistaan mahdollisimman avoimesti ilman rajoituksia. Kun tieto on vapaasti kaikkien saatavilla, tutkijoiden oma työ saa suuremman yleisön. Lisäksi verkostoituminen helpottuu.

– Tieteellinen avoimuus palkitsee itse itsensä. Jos tutkija julkaisee tuloksensa ja materiaalinsa julkisesti, hän saa enemmän viittauksia ja tunnettavuutta. Tämä palvelee tieteellistä yhteisöä ja myös tutkijaa itseään, Parkkila toteaa.

Tutkijoita kannustetaan mahdollisuuksien mukaan julkaisemaan tuloksensa julkisilla foorumeilla. Maksumuurien takana olevat julkaisut saavuttavat vain pienen yleisön.

Avoimuuden lisääminen tarkoittaa myös sitä, että tutkijat osallistuvat aiempaa aktiivisemmin julkiseen keskusteluun. Julkinen keskustelu tutkimustyöstä ja sen tuloksista sekä datan julkaiseminen lasketaan akateemisiksi ansioiksi, jotka otetaan huomioon esimerkiksi rekrytoinneissa.

– Maailma muuttuu, ja tieto leviää entistä nopeammin. Tämä vaatii vielä tekemistä, mutta uskon, että entistä avoimempi tiede on tulevaisuuden tie. Tässä meidän kaikkien kannattaa olla mukana, Parkkila toteaa.