Hyppää pääsisältöön

Teollisuuden työurat yhtä vakaita kuin aiemminkin, selviää uutuusjulkaisusta

Julkaistu 11.12.2020
Tampereen yliopisto
pirstoutuvatko_tyourat_700x467.jpg
Mielekäs työura on merkittävä yhteiskunnallinen ja talouspoliittinen kysymys, sillä pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoitus perustuu työssäkäyntiin sekä työstä, tuotannosta ja kulutuksesta kerättävään verotuloon. Kokoomateos Pirstoutuvatko työurat? Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa selvittää, millaisiksi työurat ovat muotoutuneet viennin kannalta tärkeillä teollisuusaloilla.

Satu Ojala & Pasi Pyöriä (toim.) Pirstoutuvatko työurat? Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa. Tampere University Press, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-028-1.


Teos lähestyy työuria yhteiskuntatieteellisestä ja toimialakohtaisesta näkökulmasta. Tutkimustulokset perustuvat yritysten ja työntekijöiden kokonaisrekisteriaineistoon, yritystilastoihin ja teollisuustoimialojen asiantuntijoiden haastatteluihin.

Tulosten perusteella työurat eivät ole Suomessa keskimäärin heikentyneet eikä julkisuudessa usein esitetty käsitys työurien aiempaa suuremmasta epävakaudesta pidä paikkaansa. Kuitenkin naisten ja matalasti koulutettujen työurat ja palkkakehitys jäävät miehistä ja paremmin koulutetuista jälkeen: vertailussa parhaiten on ansainnut korkeasti koulutettu, parisuhteessa seurantojen ajan vakaasti ollut, tietojenkäsittelyn tai ICT-alan tutkinnon tehnyt 1970-luvulla syntynyt korkeasti koulutettu mies.

Työurilla olleet erot naisten ja miesten välillä eivät ole vertailtujen kohorttien välillä pienentyneet. Tasa-arvon edistämiseksi yhteiskunnassa ja työpaikoilla tehdyt toimet eivät siis ole olleet riittäviä. Myös matalasti koulutettujen pääsy tai osallistuminen aikuiskoulutukseen työuran varrella herättää huolta. Yritysten menestys ja työntekijöiden työurien myönteinen kehitys tulevaisuudessa edellyttävät investointeja tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin eri yhteiskunnan tasoilla. Teoksen päätösluku pohtiikin tulosten perusteella, miten edistää naisten ja miesten työurien tasa-arvoa sekä vahvistaa teollisuusyritysten ja henkilöstön aineetonta pääomaa talouden ja teknologian alituisessa murroksessa.

Tampere University Pressin kustantama Open Access -kirja on avoimesti saatavilla mm. Trepo-julkaisuarkistossa ja kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa sekä Directory of Open Access Books -palvelussa.


Lisätietoja teoksesta:
Satu Ojala satu.ojala[@]tuni.fi
Pasi Pyöriä pasi.pyoria[@]tuni.fi


Lisätietoja Tampere University Pressin toiminnasta:
tup[@]tuni.fi
Tampere University Press