Hyppää pääsisältöön

Tavoitteena palvelurakennusten energiatehokkuuden parantaminen turvallisesti ja tehokkaasti

Julkaistu 3.4.2019
Tampereen korkeakouluyhteisö
Luhtaan päiväkoti
COMBI-hankkeessa tutkittiin, miten palvelurakennusten energiatehokkuutta voitaisiin parantaa lähes nollaenergiatasoon turvallisesti ja tehokkaasti. Hankkeen tulokset tiivistettiin COMBI 8 -suosituslistaan, jossa tutkijoiden toimenpidesuositukset koottiin kahdeksan teeman alle.

Nelivuotisessa, vuoden vaihteessa päättyneessä COMBI-hankkeessa oli tavoitteena tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka palvelurakennusten, kuten esimerkiksi koulujen, päiväkotien ja palveluasuntojen energiatehokkuutta voitaisiin parantaa turvallisesti ja tehokkaasti. Samalla haluttiin myös selkiyttää rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä käytäntöjä ja luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa rakennusten arkkitehtuuriin, rakenteiden kosteustekniseen toimintaan, uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja eri vaihtoehtojen kustannustehokkuuteen liittyviä tekijöitä Suomen ilmasto-olosuhteissa.

– COMBI 8 -suosituslista kokoaa hankkeen puitteissa muodostuneita toimenpidesuosituksia kahdeksan rakennusten energiatehokkuutta, kustannustehokkuutta sekä turvallisuutta ja terveellisyyttä edistävän teeman alle, hankkeen vastuullinen johtaja, rakennusfysiikan professori Juha Vinha Tampereen yliopistosta kertoo.

– COMBI-tutkimushanke on ollut Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitoksen historian suurin yksittäinen hanke kokonaisbudjetilla mitattuna. Poikkeuksellisen laaja ja useita eri näkökulmia sisältävä hanke on kuvastanut hyvin sitä, kuinka monimuotoisesta kokonaisuudesta rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa on kyse, Vinha sanoo.

Yksi tärkeä tuloksia yhdistävä tekijä oli se, että rakennusten hyvä energiatehokkuus edellyttää arkkitehtuurin, rakennetekniikan ja talotekniikan ratkaisuilta toimivuutta ja että näiden tulee vastata todellisia käyttötarpeita. Tässä onnistumiseksi rakentamisprosessissa ja käyttövaiheessa mukana olevilta henkilöiltä tarvitaan hyvää ammattitaitoa ja yhteistyökykyä.

Rakennusten energiatehokkuuteen vaikuttavia taustatekijöitä ja hankkeen suosituksia on käsitelty yksityiskohtaisemmin hankkeen loppuraportissa, jonka liitteenä tuloskortit ja COMBI 8 -suositukset myös ovat. Loppuraportti, hankkeen julkaisut sekä seminaariaineistot ovat kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä hankkeen verkkosivuilla.

Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI) toteutettiin vuosina 2015–2018. Tutkimusosapuolina olivat olleet silloinen Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto. Hankkeeseen ja sen rahoitukseen on osallistunut 37 rakennus- ja talotekniikka-alan yritystä. Hankkeessa olivat mukana myös Tampereen ja Helsingin kaupungit, Tampereen kaupunkiseutu sekä Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungit, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat ja Ekokumppanit Oy. COMBI-hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 2,4 miljoonaa euroa, josta Business Finlandin ja Euroopan aluekehitysrahaston osuus on ollut 1,7 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Vastuullinen johtaja, professori Juha Vinha, juha.vinha [at] tuni.fi
Projektipäällikkö, DI Anssi Laukkarinen, anssi.laukkarinen [at] tuni.fi