Hyppää pääsisältöön

TAMK on edelleen toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu

Julkaistu 31.3.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteishaun kuvituskuvassa kolme ihmistä Finlaysonin sisäpihalla.
Eilen päättyneessä korkeakoulujen toisessa yhteishaussa Tampereen ammattikorkeakouluun (TAMK) oli 16 357 hakijaa. TAMK on hakijamäärältään Suomen toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu. Vain Metropolia Ammattikorkeakouluun oli enemmän hakijoita kuin TAMKiin.

Ensisijaisia hakijoita oli 6661. TAMKissa on tarjolla 1858 opiskelupaikkaa syksyllä alkaviin opintoihin. Osa paikoista on varattu ensimmäistä kertaa hakeville. Jokaista aloituspaikkaa tavoittelee keskimäärin 3,5 ensijaista hakijaa.  

TAMKissa suosituin hakukohde ensisijaisten hakijoiden määrän perusteella oli tradenomi (AMK), liiketalouden päivätoteutuksen tutkinto-ohjelma. Seuraavaksi suosituin oli ensihoitaja (AMK) päivätoteutuksen tutkinto-ohjelma. Kolmanneksi suosituin ensisijaisissa hakijoissa oli sosionomi (AMK), päivätoteutuksen tutkinto-ohjelma. 

Liiketalous ja Media -osaamisyksikön johtaja Niina Jallinojan mukaan liiketalouden tutkinto-ohjelman korkea hakijamäärä voi kertoa siitä, että laaja-alainen osaaminen taloudesta, ihmisistä ja digitaalisuudesta kiinnostavat myös epävarmoina aikoina. Tradenomin tutkinnon osaamiset antavat hyvän pohjan eri aloille ja erilaisiin tehtäviin sekä jatko-opinnoille tulevaisuudessa. 

Myös ensihoitajan ja sosionomin tutkinto-ohjelmat ovat perinteisesti olleet haluttuja kohteita yhteishaussa. Ensihoitajakoulutus antaa vahvan osaamisen sairaalan ulkopuoliseen hoitoon, mutta myös akuuttihoitotyöhön terveydenhuollon organisaatioissa.

Sosionomikoulutuksen vetovoimaan vaikuttavat alan todella monipuoliset työllistymismahdollisuudet ja varmasti myös yhteiskunnallisesti epävakaa aika. Tärkeää on myös se, että hakeutuessaan näihin tutkintoihin voi olla hyvin varma suorasta työllistymisestä opintojen jälkeen, Sosiaali- ja terveysala -osaamisyksikön johtaja Susanna Seitsamo toteaa.  

Merkittävää kasvua edellisvuodesta on nähtävissä insinööri (AMK), laboratoriotekniikan tutkinto-ohjelmassa, jossa ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi noin 50 %. Rakennettu ympäristö ja biotalous -osaamisyksikön johtaja Jouko Lähteenmäen mukaan laboratoriotekniikan tutkinto-ohjelman hakijamäärän kasvua selittää määrätietoinen koulutuksen kehitystyö sekä laboratoriotekniikan alan näkyvyys mediassa korona-aikana. Laboratoriotekniikan osaamista tarvitaan tulevaisuudessakin monenlaisten analyysien teossa ja analyysimenetelmien kehittämisessä teollisuuden ja tutkimuksen eri aloilla. 

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen suosituimmat tutkinto-ohjelmat olivat insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen ja edellisvuosien tapaan sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan johtaminen.  

Soteuudistuksen myötä uusien hyvinvointialueiden organisoituminen lisää tarvetta ja kiinnostusta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi alalla käydään paljon keskustelua alan veto- ja pitovoimasta, ja yhdeksi merkittävästi vaikuttavaksi tekijäksi on nostettu johtaminen. Kolmantena vaikuttavana tekijänä on työelämän selkeä tarve uusille hoitotyön johtajille, eläköityvien esihenkilöiden tilalle tarvitaan uutta osaamista, Seitsamo kertoo. 

Kaikkiaan korkeakoulujen yhteishaussa oli valtakunnassa yhteensä lähes 138 000 hakijaa, mikä on noin 20 000 hakijaa vähemmän kuin keväällä 2021. 

TAMK on säilyttänyt paikkansa edelleen yhtenä vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Hakijamäärissä olemme palanneet kutakuinkin vuoden 2019 tasoon, ja tulokseen olemme tyytyväisiä. Tutkintomme ovat edelleen vetovoimaisia, mikä kertoo hakijoiden uskosta ammattikorkeakoulutuksen tuottamaan osaamiseen, TAMKin vararehtori Päivi Karttunen kertoo. 

Valintatavat AMK-tutkintoon 

Kevään 2022 opiskelijavalinnoissa todistusvalintaa käytettiin kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala. Todistusvalintaa käyttävissä hakukohteissa yli puolet opiskelijoista valitaan suoraan todistusvalinnalla, joka perustuu ylioppilastutkintoon tai ammatillisen perustutkintoon. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan pääsääntöisesti ennen hakukohteen valintakoetta. Todistusvalinnassa opiskelupaikan saaneet saavat tiedon valinnasta Opintopolku-palvelussa viimeistään 30.5.2022.  

Todistusvalinnan lisäksi opiskelupaikan voi edelleen saada myös valintakoemenestyksen perusteella. Valintakokeet eivät opiskelijavalintauudistuksen myötä enää edellytä pitkää valmistautumista. 

YAMK-ohjelmien, kulttuurialan ja muutaman liiketalouden tutkinto-ohjelman valintatapoina käytetään esimerkiksi ennakkotehtävää ja haastattelua, valintatehtävää tai valintakurssia. 

Opiskelupaikka voi aueta myös vaihtoehtoista reittiä pitkin avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella. Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja voi hakeutua opiskelemaan kesällä. Polkuopinnot suoritettuaan voi myöhemmin hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haun kautta. 

Valintakokeet touko-kesäkuun vaihteessa 

Suurin osa TAMKin tutkinto-ohjelmista käyttää valintakokeena valtakunnallista digitaalista AMK-valintakoetta. TAMK järjestää kokeet tiistain 31.5. ja torstain 2.6.2022 välisenä aikana, yhteensä kuusi koetilaisuutta pääkampuksella, Kuntokatu 3. Runsaat 7000 hakijaa on varannut koepaikan TAMKista. Hakija on itse valinnut kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeellaan. Kokeet järjestetään edelleen viranomaisten terveys- ja turvallisuusohjeistuksia noudattaen.  

Ajankohtaista tietoa opiskelijavalinnoista ja valintakokeista ylläpidetään sivuilla: 
tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/yhteishaku/tamk-valintakokeet-kevat 
ammattikorkeakouluun.fi
opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/korkeakoulujen-yhteishaun-opiskelijavalinnat 
 

Lisätietoja hakijoille valinnan etenemisestä ja valintakokeista antaa TAMKin hakijapalvelut: 
hakijapalvelut.tamk [at] tuni.fi 
p. 0294 520 444 (arkipäivisin klo 12–14) 

Lisätietoa TAMKin tutkintokoulutuksista ja opiskelijarekrytoinnista:
Vararehtori Päivi Karttunen, 050 568 5358, paivi.karttunen [at] tuni.fi
Opiskelijarekrytoinnin päällikkö Marjo Korhonen, 040 809 3510, marjo.korhonen [at] tuni.fi