Hyppää pääsisältöön

Näköalattomuus ajaa miehiä työkyvyttömyyteen

Julkaistu 19.7.2021
Tampereen yliopisto
Kuvituskuva: mies ikkunan edessä.
European Journal of Public Health -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan aikaisempi työttömyys ja erityisesti heikko usko uudelleen työllistymiseen kasvattavat miesten riskiä päätyä masennusperustaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle – naisilla vastaavaa yhteyttä ei havaittu.

Yksi tutkimuksen tekijöistä, Tampereen yliopiston sosiologian yliopistonlehtori Pasi Pyöriä tulkitsee, että miehillä perinteisen palkkatyön merkitys sosiaalisen arvostuksen ja itsetunnon lähteenä on korostuneempi kuin naisilla.

– Miehillä työttömyysjaksot ja pessimistiset näkemykset mahdollisuuksista pärjätä työmarkkinoilla voivat olla kova kolaus itsetunnolle. Maskuliininen kulttuuri on edelleen työkeskeinen eikä miehillä välttämättä ole yhtä hyviä sosiaalisia tukiverkostoja kuin naisilla, Pyöriä pohtii.

Tutkimuksessa tarkasteltiin työolojen yhteyttä työkyvyttömyysriskiin Tilastokeskuksen työoloaineistojen ja niihin yhdistetyn rekisteriseurannan avulla. Tutkimusryhmä kiinnitti huomiota erityisesti prekaaria, epävarmaa työmarkkina-asemaa kuvaaviin työolojen piirteisiin.

Havainto, jonka mukaan miehillä näköalattomuus tulevista työmahdollisuuksista oli yhteydessä masennusperustaiseen työkyvyttömyyteen, yllätti tutkijat.

Väestötasolla masennus on naisille tyypillisempää kuin miehille. Eläketurvakeskuksen mukaan noin kaksi kolmasosaa masennuksen perusteella eläkkeelle siirtyneistä on naisia.

Prekaaria työmarkkina-asemaa kuvaavista työolotekijöistä heikolla työllistymisuskolla näyttäisi kuitenkin olevan itsenäinen yhteys erityisesti miesten työkyvyttömyyteen. Pyöriän mukaan työpaikoilla työolojen ja työsuojelun merkitys pitäisi ymmärtää laajemmin kuin fyysisenä työturvallisuutena tai ergonomiana.

– Pelko tulevasta voi ahdistaa ihmisen sairaaksi ja ajaa ennenaikaiselle eläkkeelle. Työmarkkinoilla paras lääke epävarmaa tulevaisuutta vastaan on koulutus ja osaamisen ylläpitämien, Pyöriä summaa.

Pasi Pyöriä, Satu Ojala & Jouko Nätti: Precarious work increases depression-based disability among male employees. European Journal of Public Health. DOI: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab119

Lisätietoja:
Sosiologian yliopistonlehtori Pasi Pyöriä, pasi.pyoria [at] tuni.fi

Kuva: Unsplash