Hyppää pääsisältöön

MTE-hanke vei opetusharjoittelun metodia maailmalle ja kehitti opettajankoulutuksen ja normaalikoulun yhteistyötä

Julkaistu 25.9.2023
Tampereen yliopisto
Ihmisiä lavalla todistukset kädessä, yleisö katsoo heitä.MTE-ohjelman suorittaneet opettajat Feevalen yliopistosta saivat todistuksensa päätösjuhlassa kesäkuussa 2023. (Kuva: Andrieli Siqueira/Universidade Feevale).
Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan KASVU-yksikön ja Tampereen normaalikoulun Mentored Teacher Education -hanke on vienyt suomalaiseen opettajankoulutukseen kiinteästi kuuluvaa ohjatun opetusharjoittelun mallia Brasiliaan. Hankkeen keskeisenä tuloksena opiskelijakeskeisten ohjausmenetelmien käyttö kohdeyliopistossa lisääntyi. Lisäksi ohjauskeskustelut muuttuivat arvioivasta ja ohjaajalähtöisestä toiminnasta kohti vuorovaikutteista dialogia. Ohjelman myötä myös normaalikoulun ja yliopiston opettajankoulutuksen välinen yhteistyö on syventynyt ja kehittynyt.

Suomalaiseen opettajankoulutukseen kiinteästi kuuluva normaalikouluissa tehtävä opetusharjoittelu on maailmanlaajuisesti hyvin poikkeuksellinen käytäntö. Siinä opettajaopiskelijat ottavat vastuuta opettamisestaan vaiheittain osaamisensa karttuessa. Harjoittelukokemuksia reflektoidaan ja uutta opitaan kokeneiden ja tehtäväänsä koulutettujen normaalikoulun ohjaavien opettajien kanssa. 

Ohjattu opetusharjoittelu perustuu tutkimuksen ja opetuksen väliseen yhteyteen, mikä kiinnostaa maailmalla laajasti.  Opettajankoulutuksen ja normaalikoulun vuoropuhelu opetuksen kehittämisessä ja opetusharjoittelussa ei kuitenkaan ole globaalisti lähtökohtaisesti tunnettua.

Oppeja opettajankoulutuksen ja opetusharjoittelun kehittämiseen

Koulutusvientihanke on ollut Tampereen yliopistolle lajissaan ensimmäinen. Syksyllä 2021 alkaneessa hankkeessa, Novo Hamburgossa Brasiliassa sijaitsevan Universidade Feevale -harjoittelukoulun 70 opettajaa perehtyivät ohjatun opetusharjoittelun teemoihin. Feevalen yliopisto ja Tampereen yliopiston koulutusviennin asiantuntijat kehittivät koulutuksen ideaa ja sisältöä muutaman vuoden ajan.

– Feevalen yliopisto lähti hakemaan oppia opettajankoulutuksen ja oman organisaationsa opetusharjoittelun kehittämiseen suomalaisesta näkökulmasta. Ohjelma järjestettiin koronapandemian vuoksi online-toteutuksena. Tuloksena oli ainutlaatuinen kokonaisuus luentoja, asiantuntijapuheenvuoroja sekä osallistujien mentorointitaitojen tukemiseen ja opettajan ammatilliseen kasvuun keskittyviä oppimistehtäviä, kertoo koulutusviennin avainasiakkuuspäällikkö Niina Nyyssölä Tampereen yliopistosta.

Opiskelijakeskeisten ohjausmenetelmien käyttö lisääntyi hankkeen myötä

Hanke päättyi kesäkuussa 2023, jolloin Nyyssölä, Mentored Teacher Education (MTE) -ohjelman akateeminen johtaja ja yliopistonlehtori Minna Mäkihonko sekä Tampereen normaalikoulun lehtori Minna van Nunen vierailivat Feevalen yliopistossa. Matkan aikana he tutustuivat pilottihankkeisiin, joissa sovellettiin ohjelman aikana opiskeltuja asioita paikalliseen kontekstiin.

Mäkihonko sanoo, että keskeisenä tuloksena on ollut opetusharjoittelun ohjauskäytännöissä tapahtunut muutos:

– Ohjelmaan osallistuneet Feevalen yliopiston opettajat lisäsivät opiskelijakeskeisten ohjausmenetelmien käyttöä. Ohjauskeskustelut muuttuivat arvioivasta ja ohjaajalähtöisestä toiminnasta kohti vuorovaikutteista dialogia.

Opiskelijakeskeisen ohjauksen taitojen kehittämisen ohella dialogiin kannustaminen oli van Nunenin mukaan yksi ohjelman päätavoitteista:

– Opettajaopiskelijan ohjauksessa dialogin merkityksen ymmärtäminen on lähtökohta. Opiskelijaa kannustetaan käyttämään omia vahvuuksiaan ja persoonaansa opettamisessa, eikä hänelle vain anneta valmista tuntia toteutettavaksi. Ohjatussa opetusharjoittelussa kasvatetaan myös tulevaisuuden kollegoita. Opetusharjoittelussa ei keskitytä ainoastaan oppituntien pitämiseen, vaan myös opiskelijan integroimiseen kaikkeen koulun arkeen.

Van Nunen koki paikan päällä Novo Hamburgossa tapahtuneet kohtaamiset Feevalen opettajien kanssa hyvin arvokkaina:

– Opettajien projektitöiden arvioinnin yhteydessä oli mahdollisuus keskustella, kysyä tärkeitä kysymyksiä ja kehittää omaa osaamista tutustumalla sikäläisen koulun arkeen ja työhön. Koen, että kansainvälinen yhteistyö avartaa ja sen myötä osaa arvostaa oman työnsä lukuisia hyviä puolia. Suomalainen opetusharjoittelu näyttäytyi hankkeen myötä itselle taas kerran hienona asiana. Meillä opettajaksi opiskeleville tarjotaan monipuolisesti eväitä tulevaisuutta varten. 

Myös opettajankoulutuksen ja normaalikoulun välinen yhteistyö on syventynyt ja kehittynyt uudella tavalla MTE-ohjelman aikana.

– Yhteistyöllä on korvaamaton merkitys opettajaopiskelijoiden laadukkaan opetuksen varmistamiseksi ja ammatillisen kasvun tukemiseksi. Myös palaute Feevalen yliopistosta on ollut hyvää ja tavoitteenamme onkin jatkaa yhteistyötä heidän kanssaan, Mäkihonko kertoo.  

– Normaalikoululta osallistui MTE-ohjelman toteuttamiseen iso joukko opettajia. Omista kollegoista ja heidän vahvuuksistaan oppii aina paljon projektien aikana.  Samoin saa muistutuksen siitä, miten antoisaa yhteistyö parhaimmillaan on tiedekunnan sisällä erilaisten toimijoiden kesken, van Nunen pohtii.

Hanke päättyi kesäkuun Brasilian vierailulla juhlaan, jossa jaettiin todistukset MTE-ohjelman suorittaneille. Mäkihonko ja van Nunen toimivat juhlan pääpuhujina koulutusta ja onnellisuutta käsittelevässä workshopissa.

Koulutusviennin asiantuntijat pääsevät arvioimaan pilottihankkeen tuloksia yksityiskohtaisemmin tulevana syksynä. Varmaa kuitenkin on, että työ jatkuu. Tampereen yliopistossa on jo luotu ohjelma, joka soveltuu Latinalaisen Amerikan lisäksi muillekin alueille.