Hyppää pääsisältöön

Mediatutkimuksen opintosuunta auttaa ymmärtämään medioituneen maailman merkityksiä ja vallan ulottuvuuksia

Julkaistu 18.3.2024
Tampereen yliopisto
Opiskelija virtuaalilasit päässään.
Kuva: Jonne Renvall
Tampereen yliopisto tarjoaa mediatutkimusta yhtenä opintosuuntana viestinnän monitieteisessä koulutuksessa. Mediatutkimuksessa perehdytään muun muassa eri medioiden, pelien ja esitysten luonteeseen, kehitykseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen. Maisterivaiheessa on tarjolla kaksi tutkinto-ohjelmaa: Media, kulttuuri ja yhteiskunta sekä englanninkielinen Game Studies. Haku syksyllä 2024 alkaviin mediatutkimuksen tutkinto-ohjelmiin on 13.–27. maaliskuuta.

Mediatutkimuksen opinnoissa yhdistellään kunnianhimoista tutkimusta mielikuvitukseen ja kokeilulliseen otteeseen. Kriittinen, tutkiva ja projektiluonteinen oppiminen antaa valmiuksia eritellä aikamme ilmiöiden taustoja ja valtarakenteita sekä toimia luovasti ongelmanratkaisutilanteissa. Media- ja kulttuurialaa tarkastellaan talouden ja tuotannon mutta myös osallistumisen, kokemuksen ja estetiikan suunnista.

– Mediatutkimuksessa käsitellään mediaa erittäin laajana ilmiönä, ja median määritelmä on siinä oikeastaan laajin mahdollinen: väline tai alusta, jolla tuotetaan merkityksiä. Pyrimme muun muassa näkemään merkitysten ja niihin läheisesti liittyvän vallankäytön taakse: miten merkityksiä syntyy, miten niitä tulkitaan, miten vallankäyttö näkyy yhteiskunnassa ja niin edelleen, kertoo yliopistonlehtori ja tutkija Jarkko Niemi.

Viestinnän monitieteinen koulutus tarjoaa hakijoille neljä eri opintosuuntaa, joita mediatutkimuksen lisäksi ovat journalistiikka, viestintä (aiemmin puheviestintä) sekä informaatiotutkimus. Kaikissa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisena kandidaattiohjelmana. Mediatutkimuksen maisteriopinnoissa on tarjolla kaksi tutkinto-ohjelmaa: Media, kulttuuri ja yhteiskunta sekä englanninkielinen Game Studies.

– Mediatutkimuksella on läheisiä yhtymäkohtia myös muihin viestinnän monitieteisen koulutuksen opintosuuntiin, sillä kaikissa on aika samantyyppinen pohjaintressi ja niiden kesken tehdään myös paljon yhteistyötä. Mediatutkimuksessa on vahvasti tutkimuksellinen ote ja perustana kriittinen yhteiskuntatieteellinen tutkimus, Niemi toteaa.

Laaja osaamispohja työllistymiseen ja parempi ymmärrys nykymaailmasta

Mediatutkimus ponnistaa asiantuntijuusalueena vahvasti yhteiskuntatieteistä, joilla on Tampereen yliopistossa poikkeuksellisen vahvat juuret. Mediatutkimuksen kenttä on sosiaalisen median ja digitalisaation myötä laajentunut valtavasti menneistä vuosikymmenistä. Tekstien ja visuaalisen viestinnän ohella esimerkiksi äänellinen mediatuotanto on noussut vahvasti esiin. Oman kokonaisuutensa mediatutkimuksen kentällä muodostaa myös pelitutkimus.

– Mediatutkimuksen sisällä on nykyään erikoisalueita todella paljon. Opettajakunnastamme löytyy monipuolista osaamista journalistiikan ja viestinnän puolelta, alusta- ja datataloudesta, fanikulttuureista, pelitutkimuksesta, esitystutkimuksesta, äänentutkimuksesta ja media-antropologiasta, Niemi luettelee. 

Mediatutkimuksen opintosuunta antaakin opiskelijoille monipuoliset valmiudet toimia asiantuntijana media- ja kulttuurintuotannon eri alueilla. Vaikka mediatutkimuksen koulutus ei valmista suoraan tiettyyn ammattiin, se antaa hyvät valmiudet työllistyä esimerkiksi julkiselle sektorille, median, viestinnän ja pelialan yrityksiin tai vaikkapa kolmannelle sektorille. 

– Parhaana pohjana opinnoille toimivat nähdäkseni hakijoilla jo valmiiksi olevat taidot nykymaailmasta, -teknologioista ja -medioista, ja mediatutkimuksen opinnoissa niihin yhdistetään yhteiskuntatieteellinen ote. Elämme medioituneessa, digitalisoituneessa ja globalisoituneessa maailmassa. Näiden järjestelmien ja rakenteiden kriittinen tarkastelu antaa opiskelijoille paitsi monipuolisia valmiuksia työelämään myös perspektiiviä oman aikamme ja elämämme ymmärtämiseen, Niemi toteaa.

Mediatutkimus, viestinnän monitieteinen koulutus

Haku koulutukseen on avoinna 13.-27.3.3024. Opinnot alkavat syksyllä 2024. Opiskelupaikkoja on 29, joista 15 paikkaa on varattu ensikertalaisille. 

Lue lisää: Mediatutkimus, Viestinnän monitieteinen koulutus