Hyppää pääsisältöön

Mediatutkimus, Viestinnän monitieteinen koulutus

Tampereen yliopisto

Mediayhteiskunnan monitaitajaksi

Yhdistä kunnianhimoinen tutkimus, mielikuvitus ja kokeilullinen ote.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Mediatutkimuksen opintosuunta antaa monipuoliset valmiudet toimia asiantuntijana media- ja kulttuurintuotannon eri alueilla. Opinnot perehdyttävät median, pelien ja esitysten luonteeseen, kehitykseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Valmistuneet voivat sijoittua tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutehtäviin media-, peli- ja kulttuurialan yrityksissä, julkisella sektorilla, tutkimusorganisaatioissa, kansalaisjärjestöissä sekä mediakasvatuksen ja -koulutuksen kentillä.

Mediatutkimuksessa yhdistyvät kunnianhimoinen tutkimus, mielikuvitus ja kokeilullinen ote. Kriittinen, tutkiva ja projektiluonteinen oppiminen antaa valmiuksia paitsi eritellä aikamme ilmiöiden taustoja ja valtarakenteita, myös toimia luovasti ongelmanratkaisutilanteissa. Media-ja kulttuurialaa tarkastellaan talouden ja tuotannon mutta myös osallistumisen, kokemuksen ja estetiikan suunnista.

Opetus kiinnittyy opettajien omaan ajankohtaiseen tutkimukseen, ja sen aiheet ulottuvat peliteollisuudesta orastaviin kulttuurintuotannon muotoihin, sosiaalisesta mediasta kaupunkitilaan, sukupuolen kuvastoista kehollisuuteen ja aktivismiin. Koulutus kannustaa älylliseen uteliaisuuteen, rajojen ylittämiseen ja rohkeuteen kohdata erilaisuutta.

Mediatutkimuksessa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa. Maisteriopinnot jakautuvat kahteen ohjelmaan: Media, kulttuuri ja yhteiskunta sekä englanninkielinen Game Studies. Opinnot sisältävät myös mahdollisuuden vaihto-opintoihin ulkomailla.

Tutustu ainejärjestöön!