Hyppää pääsisältöön

Kirsi Pauliina Kallio: Ympäristö kasvatuksellisena kysymyksenä

Julkaistu 10.5.2021
Tampereen yliopisto
Kirsi Pauliina Kallio.
Kirsi Pauliina Kallio on ympäristökasvatuksen professori kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Hän lähestyy tutkimuksessaan pedagogisia kysymyksiä erityisesti ympäristösuhteiden rakentumisen ja ympäristökansalaisuuden näkökulmista.

– Ympäristökasvatus on monitieteinen ja monimuotoinen ala, joka koskee yhtä lailla arkisia elinympäristöjä kuin maailmaa kaiken elämän tilana. Keskiössä on ympäristön tarkasteleminen kasvatuksellisena kysymyksenä, Kallio kertoo.

Kallion mukaan arkielämän ympäristösuhteiden muutokset asettavat pedagogisia haasteita, joihin kasvatusalan ammattilaisten tulee olla valmiita vastaamaan. Esimerkiksi odottamattomissa tilanteissa, jollaisia on seurannut viime aikoina pandemian haastaessa totunnaisia elämäntapojamme, vaatimus ympäristösuhteiden uudelleenmäärittelemiseksi korostuu.

– Tarvitaan tutkimusta, tutkimusperustaista opetuksen kehittämistä sekä laajamittaista yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja julkista keskustelua, jotta kontekstuaalista ymmärrystä ajankohtaisista muutoksista syntyy ja voi jalkautua kasvatuksen käytäntöihin, Kallio kertoo.

Kallion mukaan ympäristökasvatuksen haasteellinen tehtävä on vaikuttaa inhimillisten ympäristösuhteiden muutokseen. Tämä edellyttää perusteltujen näkökulmien muodostamista tutkimuksen keinoin, esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luontokadon pysäyttämiseen liittyen.

– Ympäristökasvatuksessa tulee yhtäältä tunnustaa kokijan oikeus subjektiiviseen näkökulmaan, toisaalta tarjota erilaisia ympäristöjä havainnoinnin kohteiksi, ja kolmanneksi auttaa tulkitsemaan yhteen kietoutuvaa kokemus- ja havaintotietoa kestävän maailman näkökulmista.

Kirsi Pauliina Kallion yhteystiedot