Hyppää pääsisältöön

Kirsi Pauliina Kallio

professori, (ympäristökasvatus)
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358401904025

Oma esittely

Kirsi Pauliina Kallio on ympäristökasvatuksen professori Tampereen yliopistossa. Hänen monitieteisen tutkimuksensa perustana on kiinnostus poliittiseen toimijuuteen ja suhteelliseen poliittiseen tilaan. Ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat koettu pakolaisuus, humanitaarinen raja, suhteellinen ikä ja eletty kansalaisuus. Kirsi on myös aktiivisesti mukana erilaisissa kehittämishankkeissa, tällä hetkellä erityisesti Myönteisen tunnistamisen tutkimuksen jalkauttamiseen liittyen. Hän toimii Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmässä (SPARG). 

Merkittävimmät julkaisut

Kallio, K.P., Jokela, S., Kyrönviita, M., Laine, M. & Taylor, J. (2021) Skatescape in the Making: Developing Sustainable Urban Pedagogies through Transdisciplinary Education. Sustainability 13, 9561. https://doi.org/10.3390/su13179561

Spathopoulou, A., Kallio, K.P. and Häkli, J. (2021) Outsourcing Hotspot governance within the EU: Cultural mediators as humanitarian–border workers in Greece. International Political Sociology, 15, 359–377.

Davoudi, S., Kallio, K.P. and Häkli, J. (2021) Enacting a city-regional imaginary: Tampere tramway and state rescaling. Space and Polity. [OA online Feb 14 2021] doi: 10.1080/13562576.2021.1885373

Kallio, K.P., Meier, I. & Häkli. J. (2021). Radical hope in asylum seeking: Political agency beyond linear temporality. Journal of Ethnic and Migration Studies, 47:17, 4006-4022. DOI: 10.1080/1369183X.2020.1764344

Kallio, K.P. (2020) Topological mapping: a methodological approach to studying children's experiential worlds. In Reilly, K., Moran, L. and Brady, B. (eds.) Narrating Childhoods: Knowledge, Place and Materiality, 329–352. London: Palgrave Macmillan.

Boyle, M., Bose, D., Fraser, A., Kallio, K.P. and Ruez, D. (2020) Editorial Introduction to ‘Paddison Geographies’, Space and Polity, 24:2, 127–131. DOI:10.1080/13562576.2020.1786682.

Kallio, K.P. (2020) Lessons in the art of scientific editing. Space and Polity, 24:2, 283–287. 

Häkli, J. and Kallio, K.P. (2020) Bodies and persons: The politics of embodied encounters in asylum seeking. Progress in Human Geography. [Online June 12, 2020] Doi: 10.1177/0309132520938449/ ID: PiHG-2019-0024.R2

Kallio, K.P., Wood, B. and Häkli, J. (2020) Lived citizenship: Conceptualising an emerging field. Citizenship Studies, 24:6, 713-729. doi: 10.1080/13621025.2020.1739227

Kallio, K.P. (2020) Care as a many‐splendoured topology (including prickles). Area, 52:2, 269–272. 

Kallio, K.P. (2020) Myönteinen tunnistaminen: tutkimusperustainen käytännöllinen näkökulma nuorisotyöhön. [Positive recognition: a research-based practical approach to youth work] Teoksessa Kantonen, H. (toim.) Myönteisiä matkaeväitä: Sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoimintojen ohjaajan opas, 15–27. XAMK kehittää 107. Mikkeli: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu. 

Kallio, K.P. (2020) Exploring space and politics with children: A geosocial methodological approach to studying experiential worlds. In CutterMackenzie, A., Malone, K. and Barratt, E. (eds.) Research Handbook on ChildhoodNature, 1–28. Singapore : Springer. doi:10 .1007/978-3-319-51949-4_125-1

Kallio, K.P. (2020) Political triangulations: urban Asian youth politics amidst geopolitical, geoeconomic and geosocial tensions. Space and Polity, 24:1, 118–125. 

Samers, M., Barkan, J., Kallio, K.P, Fluri, J.L. and Barnett, C. (2020) The Priority of Injustice: Locating Democracy in Critical Theory. The AAG Review of Books, 8:1, 43–53.

Riding, J., Kallio, K. P., Behroozi, P., Berg, L. D., Brackebusch, A., Derksen, M., Ducs, J., Henriksen, I. M., Huijbens, E. H., Sætre Jakobsen, T., Jones, M., Magusin, H., Parker, A., Peak, A., Pyyry, N., Refstie, H., Smeplass, E., Tao, H., & Thorshaug , R. Øwre. (2020). Collective editorial on the neoliberal university. Fennia 197:2, 171–182.

Häkli, J., Kallio, K.P. & Ruokolainen, O. (2020). A missing citizen? Issue-based citizenship in city-regional planning. International Journal of Urban and Regional Research 44:5 876–893. DOI:10.1111/1468-2427.12841

Wood, B. & Kallio, K.P. (2019) Green citizenship: towards spatial and lived perspectives. In Simin Davoudi, Hilda Blanco, Richard Cowell and Iain White (eds.) Routledge Companion to Environmental Planning and Sustainability, 171–180. London: Routledge. Versus: Kenen politiikkaa ympäristökansalaisuus on? 

Kallio, K.P. & Riding, J. (2019) Editorial: Open policies, open practices – open attitudes? Fennia 197:1, 1–7.

Rye, S.A., Kallio, K.P. & Bærenholdt, J.O. (2019) Nielsen, Sigurd Solhaug 2018. Developing global awareness among young students: A study of students’ experiences with the museum exhibition A World at Stake. Norsk Geografisk Tidsskrift, 1-2.

Kallio, K.P. & Thomas, Mary (2019) Editorial: Intergenerational encounters, intersubjective age relations. Emotion, Space and Society 32 (100575). 

Kallio, K.P. (2019) Elettyä kansalaisuutta jäljittämässä: kansalaisuuden ulottuvuudet Nuorisobarometrissa. Pekkarinen, E. and Myllyniemi, S. (eds.) Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla: Nuorisobarometri 2018, 167–182. Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kallio, K.P. & Häkli, J. (2019) Care as mundane politics in contested familial refugee lives. Gender, Place and Culture, 26:6, 795–812. 

Pascucci, E., Häkli, J., Kallio, K.P., (2019) "Delay and neglect": the everyday geopolitics of humanitarian borders. In: Paasi, A., Prokkola, E.-K., Saarinen, J., Zimmerbauer, K. (Eds.), Borderless Worlds - for Whom? Ethics, Moralities and Mobilities, 93–107. Routledge, London. ISBN: 9780815360025.

Kallio, K.P., Häkli, J. & Pascucci, E. (2019) Refugeeness as political subjectivity: Experiencing the humanitarian border. Environment and Planning C: Politics and Space, 37:7, 1258–1276. 

Kallio, K.P. & Riding, J. (2018) Editorial: Geographies of welcome. Fennia,196:2, 131–136. 

Ruokolainen, O., Häkli, J., Kallio, K.P. & Bäcklund, P. (2018) Seudullista kansalaisosallistumista jäljittämässä tiedon yhteistuottamisen keinoin. Yhdyskuntasuunnittelu 56:3, 25–38. 

Häkli, J., Korkiamäki, R. & Kallio, K.P. (2018) 'Positive recognition' as a preventive approach in child and youth welfare services. International Journal of Social Pedagogy, 7:1.

Kallio, K.P. (2018) Leading refugee lives together: Familial agency as a political capacity. Emotion, Space and Society, 32 (100541). 

Häkli, J. & Kallio, K.P. (2018) Ketterä kaupunkiseutu ja demokratian dilemma. Tiede & edistys, 2018/2, 78–82.

Metzger, J. & Kallio, K.P. (2018) Editorial: 'Alternative' journal publishing and the economy of academic prestige. Fennia, 196:1, 1–3.

Riding, J. & Kallio, K.P. (2018) Editorial: Dialogical peer-review and non-profit open-access journal publishing: welcome to Fennia. Fennia 196:1, 4–8.

Kallio, K.P. (2018) Exploring space and politics with children: A geosocial methodological approach to studying experiential worlds. In CutterMackenzie, A., Malone, K. and Barratt, E. (eds.) Research Handbook on ChildhoodNature, 1–28. Singapore : Springer. doi:10.1007/978-3-319-51949-4_125-1

Millei, Z. and Kallio, K.P. (2018) Recognizing politics in the nursery: early childhood education institutions as sites of mundane politics . Contemporary Issues in Early Childhood, 19:1, 31–47. doi: 10.1177/1463949116677498

Rytioja, A. & Kallio, K.P. (2018) Opittua käsitteistöä vai koettua yhteiskunnallisuutta? Pohdintoja kansalaisuudesta lasten ja nuorten näkökulmasta. Sosiologia 55:1, 6–27. Ilmiö: Elettyä kansalaisuutta yhteiskuntaan – iästä riippumatta! Vaikuttaja: Lisää huomiota nuorten poliittiseen aktiivisuuteen Kallio, K.P. (2018) Citizen-subject formation as geo-socialisation: a methodological approach on 'learning to be citizens'. Geografiska Annaler B: Human Geography 100:2, 81– 96. doi: 10.1080/04353684.2017.1390776

Häkli, J. & Kallio, K.P. (2018). On becoming political: the political in subjectivity. Subjectivity 11:1, 57–73. 

Korkiamäki, R. and Kallio, K.P. (2018) Experiencing and practicing inclusion through friendship. Area 50, 74–82. 

Kallio, K.P. (2018) Not in the same world: topological youths, topographical policies. Geographical Review 108:4, 566–591. 

Kallio, K.P. & Hyvärinen, P. (2017). A question of time – or academic subjectivity? Editorial. Fennia 195:2, 121–124.

Riding, J. & Kallio, K.P. (2017). Six sideways reflections on academic publishing. Editorial. Fennia 195:2, 161–163. 

Bäcklund, P., Ruokolainen, O., Kallio, K.P. & Häkli, J. (2017). Kansalaisten osallistumisen asema kaupunkiseututasoisessa maankäytön suunnittelussa. Terra 129:3, 159–169. Versus: Kaupunkiseututasoinen suunnittelu ja kadonnut kansala inen: Strategisesti tehokkaampaa, mutta ulossulkevampaa kaupunkisuunnittelua? Kallio, K.P. & Häkli, J. (2017). Meluisa osallistuminen kamppailuna kaupunkitilasta – tapaus Kiikelinpuisto. Teoksessa Bäcklund, P., Häkli, J. & Schulman, H. (toim.). (2017). Kansalaiset kaupunkia kehittämässä. Tampere: Tampere University Press, 219–238.

Kallio, K.P. & Häkli, J. (2017) Kaupungin arkipoliittinen elämä: reflektioita Kiikelistä. Teoksessa Marginaalien maantiede, toim. Mustonen, T., Tanskanen, M. & Semi, J. OSK Lumimuutos, 46–51.

Kallio, K.P. (2017) Disqualified knowledges and theory building. Society & Space Essays and Features [published September 12]

Kallio, K.P. (2017) Subtle radical moves in scientific publishing. Editorial. Fennia 195:1, 1–4.

Rinne, E. and Kallio, K.P. (2017) Nuorten tilallisten mielikuvien lähteillä. Alue & Ympäristö, 46(1), 17–31. Versus: Miten suomalaisnuoret näkevät maailman ja miksi? Pohdintaa maailmankuvien muodostumisesta.

Häkli, J., Pascucci, E. & Kallio, K.P. (2017). Becoming refugee in Cairo: The political in performativity. International Political Sociology, 11(2), 185–202.

Kallio, K.P. & Bartos, A.E. (2017) Children's caring agencies. Quest editorial in Political Geography 58, 148–150. [Online 11 October 2016] doi:10.1016/j.polgeo.2016.09.009

Mitchell, K. & Kallio, K.P (eds) (2017) Spaces of the Geosocial: Exploring Transnational Topologies. Special issue. Geopolitics 22:1, 1–14. doi: 10.1080/14650045.2016.1226809

Kallio, K.P. & Häkli, J. (2017). Geosocial Lives in Topological Polis: Mohamed Bouazizi as a Political Agent. Geopolitics 22:1, 91–109. doi: 10.1080/14650045.2016.1208654

Kallio, K.P. (2017) Shaping subjects in everyday encounters: Intergenerational recognition in intersubjective socialisation. Environment and Planning D: Society and Space 35:1, 88–106. DOI: 10.1177/0263775816654916

Minoia, P. & Kallio, K. P. (2016). Handing over the baton. Editorial. Fennia 194:2, 117–118.

Korkiamäki, R., Kallio, K.P. & Häkli, J. (2016) Tunnustaminen näkökulmana ja käytäntönä lapsi- ja nuorisotyössä. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2016 17, 9–34.

Kallio, K.P. (2016) Living together in the topological home. Space and Culture 19:4, 373–389.

Kallio, K.P. & Mitchell, K. (eds) (2016) Special issue on transnational lived citizenship. Editorial: Re-spatializing citizenship. Global Networks. 16:3, 259–267.

Häkli, J. & Kallio, K.P. (2016) Children’s rights advocacy as transnational citizenship. Global Networks 16:3, 307–325.

Kallio, K.P. (2016) Becoming geopolitical in the everyday world. In Benwell, M. and Hopkins, P. (eds) Children, Young People and Critical Geopolitics, 169–186. Aldershot: Ashgate.

Kallio, K. P. and Mills, S. (eds) (2016) Politics, Citizenship and Rights, Vol. 7 of Skelton, T. (ed) Geographies of Children and Young People, Editorial, ix­–xviii. Singapore: Springer. [online July 2015]

Kallio, K.P. (2016) Youthful political presence: right, reality and practice of the child. In Kallio, K. P. and Mills, S. (eds) Politics, Citizenship and Rights, Vol. 7 of Skelton, T. (ed.) Geographies of Children and Young People, 89–110. Singapore: Springer. [online July 2015]

Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) (2015) Myönteinen tunnistaminen. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Kallio, K.P., Korkiamäki, R. & Häkli, J. (2015) Myönteinen tunnistaminen – näkökulma hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Teoksessa Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) Myönteinen tunnistaminen, 9–35. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Stenvall, E., Korkiamäki, R. & Kallio, K.P. (2015) Arjen moninaisuuden tavoittaminen tutustumisen kautta. Teoksessa Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) Myönteinen tunnistaminen, 39–64. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Kallio, K.P. (2015) Ylisukupolvinen tunnustaminen lasten ja nuorten arkiympäristöissä. Teoksessa Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) Myönteinen tunnistaminen, 89–111. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Kallio, K.P & Häkli, J. (2015) Children’s political geographies. In Agnew, J., Mamadouh, V., Secor, A. and Sharp, J. (eds) Companion to Political Geography, 265–278. New Jersey: Wiley-Blackwell.

Kallio, K.P., Häkli, J. & Bäcklund, P. (2015). Lived citizenship as the locus of political agency in participatory policy. Citizenship Studies 19:1, 101–119. [online Dec 2014]

Häkli, J. and Kallio, K. P. (eds) (2015). Political georaphies of childhood and youth. Virtual special issue. Political Geography.

Kallio, K. P. and Häkli, J. (eds) (2015) The Beginning of Politics. London and New York: Routledge.

Kallio, K.P & Häkli, J. (2015) Children and young people's politics in everyday life. The Beginning of Politics, 1–16. London and New York: Routledge.

Kallio, K.P. (ed) (2014) Critical political geography. Intervention series. Introduction. Conclusions. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 13:3, 424–472.

Kallio, K.P. (2014) Who is the subject of political action. Intervention. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 13:3, 428–433.

Kallio, K.P. (2014) Rethinking spatial socialization as a dynamic and relational process of political becoming. Global Studies of Childhood 4:3, 210–223. [online]

Bäcklund, P., Kallio, K.P. & Häkli, J. (2014). Residents, customers or citizens? Tracing the idea of youthful participation in the context of administrative reforms in Finnish public administration. Planning Theory and Practice 15:3, 311–327. [online July 2014]

Kallio, K.P. (2014) Intergenerational recognition as political practice. In Vanderbeck, R. and Worth, N. (eds) Intergenerational Space, 139–154. London: Routledge.

Korkiamäki, R. & Kallio, K.P. (2014) Ystävyys tilallisen kiinnittymisen suuntaajana: tilateoreettisia tulkintoja lasten ja nuorten ystävyyksistä. Alue & Ympäristö 43:1, 16–33.

Häkli, J. & Kallio, K.P. (2014) The global as a field: children's rights advocacy as a transnational practice. Environment and Planning D: Society and Space 32:2, 329–309. [online]

Häkli, J. & Kallio, K.P. (2014) Subject, action and polis: Theorizing political agency. Progress in Human Geography, 38:2, 181–200. [online Jan 2013]

Kallio, K.P., Stenvall, E., Bäcklund, P. and Häkli, J. (2013) Arjen osallisuuden tukeminen syrjäytymisen ehkäisemisen välineenä. Teoksessa Reivinen, J. & Vähäkylä, L. (toim) Ketä kiinnostaa? – Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen, 69–87. Helsinki: Gaudeamus.

Kallio, K.P & Häkli, J. (eds) (2013) Children and young people's politics in everyday life. Special issue. Editorial. Space & Polity, 17:1, 1–16.

Kallio, K.P. & Bäcklund, P. (2012) Oletettu alueellisuus, kuviteltu osallisuus: Tilalliset sidokset julkishallinnon lapsi- ja nuorisopoliittisessa retoriikassa. Terra, 124:4, 245–258.

Kallio, K.P. (2012) Political presence and politics of noise. Space & Polity 16:3, 287–302. [online]

Bäcklund, P. & Kallio, K.P. (2012) Poliittinen toimijuus julkishallinnon lapsi- ja nuorisopoliittisessa osallistumisretoriikassa. Alue & Ympäristö, 41:1, 40–53.

Kallio, K.P. (2012) Paikka politiikan välineenä. Nuorten artikuloimaton arkipolitiikka. Teoksessa Strandell, H., Haikkola, L. & Kullman, K. (toim) Lapsuuden muuttuvat tilat, 119–145. Tampere: Vastapaino.

Kallio, K.P. (2012) Desubjugating childhoods by listening to the child's voice and childhoods at play. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 11:1, 81–109.

Kallio, K.P. & Häkli, J. (2011) Are there politics in childhood? Space & Polity, 15:1, 21–34.

Kallio, K.P. & Häkli, J. (2011) Tracing children's politics. Political Geography, 30:2, 99–109.

Kallio, K.P. & Häkli, J. (2011) Young people’s voiceless politics in the struggle over urban space. GeoJournal, 76:1, 63–75.

Kallio, K.P. & Häkli, J. (2010) Political geography in childhood. Guest editorial in Political Geography 29:7, 357–458.

Kallio, K.P., Mäyrä, F. & Kaipainen, K. (2011) At least nine ways to play: approaching gaming mentalities. Games & Culture 6:4, 327–353.

Kallio, K.P. (2010) Lasten ja nuorten epäsuoran kohtaamisen etiikka. Teoksessa Vehkalahti, K., Rutanen, N., Pösö, T., Lagström, H. & Kuula, A. (toim) Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka, pp.163–187. NTS/NTV, julkaisuja 101. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Kallio, K.P., Ritala-Koskinen, A. & Rutanen, M. (toim) (2010) Missä lapsuutta tehdään? NTS/NTV, julkaisuja 105. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. (ks. myös Missä lapsuus tapahtuu?)

Kallio, K.P. (2009) Between social and political: children as political selves. Childhoods Today, 3:2, December 10th.

Kallio, K.P. (2009) Tilateoreettisen lapsuudentutkimuksen mahdollisuus. Epifyytti. Alue ja ympäristö 38:1, 67–70.

Kallio, K.P. (toim) (2009) Lapsuuden maantiede keskustelusarja. Terra 121:1, 41–51.

Kallio, K.P. (2009) Totuus lapsuudesta vai lapsuustotuuksia? Metodologisia lähtökohtia lapsuuden nykyisyyden historian tutkimukseen. Kasvatus & Aika 3:3, 115–131.

Kallio, K.P., Mäyrä, F. & Kaipainen, K. (2009) Pelikulttuurin monet kasvot: digitaalisen pelaamisen arkiset käytännöt Suomessa. Pelitutkimuksen vuosikirja 2009, 1–15. Tampere: Tampereen yliopisto.

Kallio, K.P. (2009) Katsaus monitieteiseen pelitutkimukseen: suhteellinen määrällinen, strukturoitu laadullinen ja muutamia muita kompromissiratkaisuja. Pelitutkimuksen vuosikirja 2009, 106–113. Tampere: Tampereen yliopisto.

Kallio, K.P. (2008) The body as a battlefield: approaching children’s politics. Geografiska Annaler B: Human Geography 90:3, 285–297.

Kallio, K.P. (2007) Performative bodies, tactical agents and political selves: rethinking the political geographies of childhood. Space & Polity 11:2, 121–136.

Kallio, K.P. (2006) Lasten poliittisuus ja lapsuuden synty. Keho lapsuuden rajankäynnin tilana. Acta Universitatis Tamperensis 1193. Tampere: Tampere University Press.

Kallio, K.P. (2006) Pääsy kielletty alle 18: lapsuuden tilapolitiikka. Alue ja ympäristö 35:2, 3–13.

Kallio, K.P. (2005) Ikä, tila ja valta: koulu politiikan näyttämönä. Terra, 117:2, 79–90.