Hyppää pääsisältöön

Kasvujohtajia yrityksiin – TAMKista valmistuu myynnin johtamisen maisteritason ammattilaisia

Julkaistu 27.5.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
Myyntimaisterit_Pia HautamäkiVasemmalta Pia Hautamäki, Jussi Nurminen, Antti Lehmusalho, Niina Vuoksi, Raija Helin, Marko Eteläaho, Alarivi Hanna Rinta, Jukka Heikkilä ja Henna Paakinaho.
Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistuu tänä keväänä ensimmäinen ryhmä kansainväliseen myyntiin ja myynnin johtamiseen erikoistuneita ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita opiskelijoita.

Tammikuussa 2018 TAMKissa alkanut kv-myynnin ja myynnin johtamisen koulutus on ensimmäinen suomalainen ylempi korkeakoulututkinto, jossa opiskellaan moniammatillisissa tiimeissä kansainvälistä B2B-myyntiä ja myynnin johtamista. Tutkinto-opiskelun aloitti 26 opiskelijaa, joista ensimmäiset valmistuvat nyt touko- ja kesäkuussa ja loput loppuvuoden aikana.

Kansainvälistä myyntiä ja myynnin johtamista on voinut aikaisemmin opiskella maisteritasoisesti vain muutamassa korkeakoulussa Euroopassa.

TAMKin myyntikoulutuksista vastaava yliopettaja, KTT, Pia Hautamäki kertoo olevansa erityisen ylpeä uusista ”myyntimaistereista”.

Valmentajan näkökulmasta puolentoista vuoden yhteinen matka on ollut sekä opiskelijoille että meille valmentajille huikea oppimiskokemus. Kv-myynnin ja myynnin johtamisen koulutuksesta valmistuvat osaajat vievät nyt myynnin ilosanomaa eteenpäin ympäri maailmaa omien yritystensä kautta, Hautamäki iloitsee.

Kansainvälisen liiketoiminnan suurimpia esteitä ja kasvun haasteita ovat tutkitusti puutteellinen myynti- ja myynnin johtamisosaaminen. Tämä on ollut selkeä heikkous useissa suomalaisyrityksissä ja ongelma, johon tällä TAMKin koulutuksella vastataan.

Hautamäen mukaan tähän asti on keskitytty lähinnä ihmisten johtamiseen, ja myynnin johtaminen on monessa organisaatiossa melko heikoissa kantimissa, ehkä voisi puhua jopa excel-johtamisesta.

Nyt meille on kasvamassa myynnin johtajia, jotka osaavat ottaa myös ihmiset ja tiimit mukaan myyntityöhön ja myös pohjata päätökset tiedolle, datalle, yhdessä asiantuntijatiimin kanssa. He ovat myynnin johtamisen ammattilaisia, jotka tekevät työtä yhdessä kasvun eteen ja osaavat myös sparrata toinen toisiaan, Hautamäki sanoo.

Tuore tieteenala

Myynti on tieteenalana varsin tuore, ja Hautamäen mukaan mahdollisuuksia tutkintokoulutuksen lisäksi on tutkimuksen tekemisessä. TAMKin kv-myynnin ja myynnin johtamisen koulutuksen sisältö pohjautuu uusimmalle myynnin tutkimukselle ja työelämästä nousseille tarpeille.

Ensimmäinen opiskelijaryhmä on varsin heterogeeninen, ja opiskelijat ovat hakeutuneet koulutukseen monista eri lähtökohdista. Osa on tullut opiskelemaan tähtäimenään tuore YAMK-tutkinto, mutta suurin osa on tullut hakemaan uutta osaamista ja buustia uralleen tai liiketoiminnalleen.

Myynnin johtamisesta väitellyt Hautamäki uskoo, että kun kouluttautumismahdollisuudet lisääntyvät, Suomessa on tulevaisuudessa yhä enemmän myynnin ja myynnin johtamisen asiantuntijoita, jotka ymmärtävät, mitä kansainvälinen myynti ja sen johtaminen on, ja mitä se vaatii. Hän iloitsee myös siitä, että tästä koulutuksesta valmistuneilla on osaamista ja mahdollisuuksia hakeutua suoraan kv-myynnin ja myynnin johtamisen moninaisiin tehtäviin.

Tiimioppiminen ainutlaatuista

Koulutuksessa käytetty tiimioppimisen opetusmenetelmä on Hautamäen mukaan ainutlaatuinen. Tiimioppiminen on käytössä myös TAMKin Proakatemiassa yrittäjyyden AMK- ja YAMK-koulutuksissa.

Opetusmenetelmänä on käytetty muun muassa intensiivisiä lähijaksoja. Opiskelijat ovat valmistautuneet jaksoille hyvin, ja niiden aikana on jalostettu kunkin omaa teemaa niin, että opitut asiat on voitu viedä heti käytäntöön, suoraan jokaisen oman yrityksen arkeen, Hautamäki kertoo.

Hautamäki kertoo nähneensä jo koulutuksen aikana mahtavia uratarinoita ja kasvukertomuksia.

Kun opiskelija saa oman spesiaaliosaamisensa päälle myynnin ja kasvun johtamisen osaamisen, se on mielestäni juuri tämän koulutuksen menestysresepti. Erityisen innoissani olen myös siitä, että meillä on ollut eri alojen ammattilaisia mukana: insinöörejä, diplomi-insinöörejä, fysioterapeutteja, yhteiskuntatieteilijöitä, kaupallisen pohjakoulutuksen omaavia ja yksi farmaseuttikin. Myyntiosaamista tarvitsevat erityisesti suomalaiset ekonomit ja insinöörit, sillä usein he toimivat yrityksen johtotehtävissä, joissa tarvitaan kasvun johtamisen osaamista. On upeaa, että tähän koulutukseen ovat voineet hakeutua miltä tahansa alalta korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt.

Intoa ja kipinää myyntiin

Liiketoimintajohtajana toimiva Henna Paakinaho on yksi pian valmistuvista, virallisella tutkintonimikkeellä Tradenomi (ylempi AMK), Kansainvälinen myynti ja myynnin johtaminen. Paakinaho empi aluksi koulutukseen hakua, vaikka myynti ja markkinointi on kiinnostanut häntä aina.

  Olen työskennellyt Collapickissa kuusi vuotta, joista viime vuodet olen vastannut myynnin ja markkinoinnin johtamisesta. Ajattelin aluksi, etten tietotekniikan insinöörinä voi hakea koulutukseen. Kaikki palaset ovat kuitenkin loksahtaneet kohdalleen, koulutus on ollut paljon kuin enemmän kuin mitä osasin odottaa.

Paakinahon mukaan parasta koulutuksessa on ollut sen työelämävastaavuus.

Kaikki mitä olemme oppineet, on jalkautettu suoraan omille työpaikoillemme. Kasvu jonka olen itsessäni ja yrityksessämme nähnyt, on ollut huimaa. Olen saanut koulutuksesta valtavasti itsevarmuutta omaan työhöni ja asiantuntijuuteeni.

Kv-myynnin ja myynnin johtamisen opiskelu on ollut Paakinahon mukaan intensiivistä ja hyvin erilaista kuin perinteinen luento-opetus.

Tässä koulutuksessa opiskelijoilla on mukana intoa ja kipinää, Paakinaho sanoo.

Näitä sytykkeitä on kaivannut myös yliopettaja Pia Hautamäki, joka itse on kysytty luennoitsija valtakunnallisissa myyntialan konferensseissa ja seminaareissa. Nyt hän iloitsee siitä, että koulutuksesta nousee uusia ”supertähtiä”, jotka ovat valmiita ottamaan lavat haltuun.

Opittu viedään heti käyttöön

Henna Paakinaho aikoo positiivisena haasteena tarttua siihen, miten yrityksessä oleva asiantuntijapotentiaali saadaan valjastettua myynnin hyväksi. Keskustellessaan yrityksensä myyjän kanssa, Paakinaho huomasi, että heidän käsityksensä hyödyllisistä myynnin mittareista olivat kovin erilaiset.  

Mittareiden pitäisi nimenomaan tukea ja auttaa myyjää. Tiimi pitää ottaa mukaan myynnin suunnitteluun, koska asiantuntijat ymmärtävät oman työnsä parhaiten. Yrityksissä pitäisi ymmärtää, että jokainen tehtävä on osa myyntiä. Se miten kohtaan asiakkaan projektin aikana, on tulevaisuuden takaamista, hän sanoo.

Pia Hautamäki on koulutuksen edetessä haastanut opiskelijoita miettimään omaa rooliaan myynnin johtamisen ammattilaisena: olenko asiantuntija, kehittäjä vai johtaja?

On todella tärkeää löytää oma rooli ja paikka ja kehittää itseään siihen suuntaan. Miten käännän asiantuntijoiden osaamisen myynnilliseksi, miten johdan, miten ottaa tiimit mukaan. Myynti on kaikkien tehtävä.

Uusien ”myyntimaistereiden” verkosto jatkaa opintojen jälkeen TAMKin alumneina ja vie viestiä koulutuksesta eteenpäin kukin omissa verkostoissaan. Paakinaho näkee suurena rikkautena, että opiskelijoiden kokemushaitari on ollut varsin laaja.

Porukassa on niitä, jotka ovat olleet vähemmän aikaa työelämässä. Ja sitten on kymmeniä vuosia työelämässä olleita yrittäjiä. Itse ajattelin aluksi, ettei minulla ole mitään annettavaa, mutta juuri keskustelut ja toinen toisemme sparraaminen on toiminut todella hyvin.

 

Teksti ja kuva: Arja Hautala