Hyppää pääsisältöön

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta: Korkeakouluinstituution näköpiirissä on haasteita mutta niitä enemmän mahdollisuuksia

Julkaistu 8.6.2022
Tampereen yliopisto
Jorma Eloranta
—Tampereen yliopisto tarjoaa tulevaisuudessakin tasokasta, uusimpaan tutkimukseen pohjautuvaa koulutusta ja kannustaa luovaan, uutta synnyttävään ajatteluun, Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta sanoo.
Tampereen yliopisto on Suomen toiseksi suurin yliopisto ja yksi monialaisimmista. Sen tutkimuksen kärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Kärkialat ja niiden yhdistelmät ovat keskeisessä roolissa ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemisessa. Tieteenalat ylittävällä yhteistyöllä etsitään uusia, ennakkoluulottomia ratkaisuja muun muassa kestävän kehityksen edistämiseksi.

Yliopisto ei työskentele kestävän maailman eteen yksin. Se tekee tiivistä yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

—Tampereen yliopiston yritysyhteistyö on laajaa ja monipuolista. Sitä tehdään materiaalitutkimuksesta puurakentamiseen, älykkäistä liikenneratkaisuista automaatioon ja robotiikkaan sekä kantasolututkimuksesta syöpähoitojen kehittämiseen, kiteyttää Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta.

Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus päättää säätiön pääomien tuottojen kohdentamisesta. Tänä vuonna pääomia kohdennetaan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen ja verkostoitumisen edistämiseen liki 5 miljoonaa euroa.

—Hyvät tutkijat, opettajat ja opiskelijat luovat korkeakouluyhteisön tason. Tutkimus ja koulutus synnyttävät uutta osaamista, liiketoimintaa ja työllisyyttä. Yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa syntyy uusimpaan tutkimukseen pohjautuvia ja testattuja ratkaisuja, jotka ovat hyödynnettävissä maailmanlaajuisesti.

Nyt on otollinen hetki tukea tiedettä ja koulutusta

Suomessa koko korkeakouluinstituution tulevaisuutta haastavat julkisen talouden alijäämäisyys, pienenevät ikäluokat ja kansainvälinen kilpailu. Yliopiston toiminnan myönteisen kehittymisen edellytys on vahvistuva perusrahoitus ja kyky saada ulkoista rahoitusta.

Eräs suomalaisiinkin yliopistoihin vakiintunut tapa ulkoisen rahoituksen saamiseksi on varainhankinta, jolla kerätään lahjoituksia organisaatioilta ja yksityisiltä ihmisiltä. Tampereen yliopistossa on parhaillaan käynnissä varainhankintakampanja, jonka taustalla on Suomen itsenäisyyden juhlarahaston päätös myöntää 100 miljoonan euron kertaluonteinen tuki yliopistoille. Valtio pääomittaa yliopistoja parhaassa tapauksessa 2,5-kertaisena vastinrahoituksena yliopistojen vuosina 2020–22 keräämille yksityisille rahalahjoituksille.

—Lahjoitettu euro voi kasvaa valtion panostuksen ansiosta jopa 3,5 euroksi. Jos saavutamme 4,4 miljoonan euron lahjoitustavoitteen, valtion vastinraha yliopistollemme voi olla jopa 11 miljoonaa euroa, Eloranta summaa.

Nyt jos koskaan on siis otollinen hetki tukea tiedettä ja koulutusta. Vastinrahakampanja jatkuu 30.6.2022 saakka.

Mikäli tietty koulutusala on lahjoittajan sydäntä lähellä, voi vähintään 10 000 euron lahjoituksen kohdentaa siihen lahjakirjan määrityksellä. Tampereen yliopiston koulutusaloja ovat kasvatustieteellinen ala ja opettajankoulutus, taiteiden ala ja teatteri, lääketieteiden ja farmasian ala sekä humanistinen, kauppatieteellinen, luonnontieteellinen, psykologian, tekniikan, terveystieteiden ja yhteiskuntatieteellinen ala.

Yksityishenkilö voi hyödyntää vuosittain verovähennyksen omassa verotuksessaan, kun yliopistolle tehtävä lahjoitus on vähintään 850 euroa ja enintään 500 000 euroa. Yhteisöt saavat verovähennysoikeuden vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron lahjoituksesta.

—Lahjoitukset mahdollistavat uusien tutkimusavausten tekemisen sekä antavat pitkäjänteistä tukea koulutukselle. Tampereen yliopisto tarjoaa tulevaisuudessakin tasokasta, uusimpaan tutkimukseen pohjautuvaa koulutusta ja kannustaa luovaan, uutta synnyttävään ajatteluun, Eloranta toteaa.

Lue lisää vastinrahakampanjasta
Liity lahjoittajiin